16.6.2024 | Svátek má Zbyněk


POLEMIKA: Kauza Jiřák

23.1.2017

I když mi většinou nedostatek času neumožňuje reagovat na literární dílka píšících kolegů, kteří se prostřednictvím blogů vyjadřují tu k zásadním, tu marginálním problémům současného světa, v případě popisu vývoje farmářských trhů „Na Jiřáku“ z pera (spíše počítače) exstarostky městské části Prahy 3 Mileny Kozumplíkové musím udělat výjimku. V článku Opravdu podporujeme malé podnikatele? je totiž množství nepravd, umně schovaných za jinak správné konstatování, že radnice nemají podnikat.

O „Kauzu Jiřák“ se zajímám řadu let a o vznik a vývoj fenoménu farmářských trhů v ČR ještě déle, už od doby, kdy farmář František Němec na Vysočině začínal s projektem „Najdi si svého farmáře“, který farmářským trhům v zásadě předcházel a uvedený slogan do svých marketingových aktivit převzalo nakonec i ministerstvo zemědělství. To však není důležité. Důležitý je právě vývoj trhů na Jiřáku, který byl zcela jiný, než jak jej popisuje paní starostka.

Právě společnost Archetyp, která začala v uvedené lokalitě trhy provozovat (a nyní už nebude, protože nevyhrála výběrové řízení, které nebylo v dikci zákona vůbec třeba vypisovat), udělala z lokality místo oblíbeného nákupu nejen obyvatel Prahy 3, ale i ze širokého okolí. Není tedy pravda, že by se trhy na Jiřáku, jak se snaží Milena Kozumplíková těm, kteří tam nikdy nebyli, namluvit, pod správou Archetypu „měnily“, prodávané zelenina byla „unavená“ a na místě se „objevily stánky s nikoli sice nevkusným, ale tak trochu pouťovým zbožím“.

Zaprvé je třeba říci, že na místě provozovala různé jarmareční akce také sama městská část Prahy 3, a právě z toho mohly plynout rozdíly v prodávaném sortimentu. Skutečné farmářské trhy, pokud je provozují členové Asociace farmářských trhů ČR, jejíž jedním ze zakladatelů je právě Archetyp, se ale řídí dobrovolným etickým kodexem, který výslovně zakazuje mimo jiné prodávat na takových akcích jiné než regionální potraviny a v případě nepotravinářského zboží jen maximálně 10 procent takových produktů, které ale musí mít vazbu na potravinářskou produkci. Jinými slovy, jarmareční byznys v podání AFT ČR, a tedy i Archetypu, není v praxi možný, což je ovšem zřejmě právě to, co radnici Prahy 3 dlouhodobě vadí.

To bylo zřejmě také důvodem k vypsání výběrového řízení na nového provozovatele trhů, které vyhrála účelově překoupená společnost vzniklá až v průběhu výběrového řízení, bez jakékoli zkušenosti s pořádáním trhů, jejíž jedinou referencí k odborné způsobilosti byla reference subdodavatele poskytující cateringové služby. Tuto společnost nicméně paní starostka ve svém článku obhajuje formulací, že „právní posudek na regulérnost výběrového řízení potvrdil správný průběh a bylo možno podepsat smlouvu“. Odhlédneme-li od skutečnosti, že zmiňovaný právní posudek z pohledu jiných právníků není zcela relevantní, zůstává samozřejmě hledisko morální a především opakovaná snaha vymést Archetyp z Jiřáku. Již v minulosti se o to ostatně snažila sama paní starostka, což se nakonec nepodařilo, nyní se ale aktivity Prahy 3 naplnily – Archetyp na Jiřáku nebude.

Vůbec nejhorší je ale skutečnost, že emotivní titulek „Opravdu podporujeme malé podnikatele?“ naprosto nereflektuje soulad slov a činů v podání takzvaných pravicových politických stran. Ty by měly být – a také říkají, že jsou – zastánci malých a středních podnikatelů, menších zemědělců i výrobců potravin a živnostníků jako takových. Minimálně na Praze 3 je to ale v praxi jinak – radnici v minulosti vedla ODS, nyní TOP 09 a v obou případech se stalo jedním z cílů vypovězení Archetypu a na něj navázaných malých výrobců a prodejců českých potravin s dohledatelným původem. Otázku nastíněnou v titulku článku by tak měli představitelé „pravicových“ stran na Praze 3 položit především sami sobě.