19.4.2024 | Svátek má Rostislav


Miroslav Polák

Miroslav Polák

VĚDA: Klimatické změny v kvartéru

15.1.2019
Současná doba je doslova prosáklá všeobecně sdíleným přesvědčením o globálním oteplování, které je způsobené uhlíkovou stopou vyvolanou činností... více

Současnost je doslova prosycená všeobecně sdíleným přesvědčením o globálním oteplování.

ESEJ: Opomíjená kolektivní identita

3.10.2018
V současné době se pomalu mění diskuse o imigraci ve prospěch racionálních argumentů. To samozřejmě neznamená, že už je skutečně racionální a stále... více

V současnosti se pomalu mění diskuse o imigraci ve prospěch racionálních argumentů.

ÚVAHA: Svědomí a demokracie

5.4.2018
Svědomí je vnitřní stav člověka. Umožňuje nám uvažovat o sobě samém jinýma očima, než je jen pohled vlastního zájmu a sebeprosazování. více

Demokratická společnost potřebuje respektovaný nepsaný morální kodex.

ESEJ: Demokracie a volby

26.2.2018
„A máme za sebou další svátky demokracie.“ To jsme si mohli v průběhu podzimu a začátkem tohoto roku poslechnout mnohokrát. Je to klišé, které se... více

Celý cirkus kolem voleb a následné dění po nich nás od demokracie spíš vzdalují.

ÚVAHA: Demokracie, legalita a legitimita

3.1.2018
Ve své úvaze Evropská demokracie (14. 10.) jsem se zamyslel nad podstatou demokracie jako svobodné a plnohodnotné diskuse, která umožňuje, aby si... více

Když se pustíme do větší hloubky, začneme narážet na řadu problémů.

ESEJ: Evropská demokracie

14.10.2017
Pod dojmem událostí posledních let a s pohledem na Španělsko si pokládám otázky: Víme vůbec, co je to vlastně demokracie, když ji neustále... více

Víme vůbec, co je to vlastně demokracie, když ji neustále vyhlašujeme za nejlepší způsob vlády?

ÚVAHA: Svoboda, demokracie a lidská práva

25.8.2017
Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou nadáni svým stvořitelem jistými nezcizitelnými právy, mezi něž patří... více

Politický mainstream vytváří nebezpečnou představu o naprosté rovnosti všech lidí a kultur.

MÉDIA: Manipulativní psaní

24.8.2017
Ve svém článku Lži a polopravdy jako nástroj manipulace jsem se zamyslel nad informací o událostech v Charlottesvillu, kterou uveřejnily Hospodářské... více

Jediným způsobem, jak odhalit manipulativní informování, jsou správné otázky.

MÉDIA: Lži a polopravdy jako nástroj manipulace

17.8.2017
Tohle je dokonalá ukázka manipulativního psaní. Z jiných zdrojů vím, že lidé, kteří se v tom parku sešli už v pátek, protestovali proti ničení a... více

Titulní strana Hospodářských novin: „Akce bělošských extremistů vyvolala v USA odpor“.

POLITIKA: Pseudopodnikatelé a paraziti

20.6.2017
V naší zemi působí cca 570 tisíc OSVČ, pro které je tato činnost hlavním zdrojem obživy, a dalších cca 400 tisíc vedlejších, tedy takových, kteří si... více

Pro pana Štěcha a jemu podobné.

GLOSA: Rovnice s nulou

21.4.2017
Na serveru Seznam jsem (16. 4. 2017) zaznamenal video s otázkou: Jste chytřejší než české děti? Otázka z češtiny byla srozumitelná a většině... více

Při prvním pohledu na zadání mne napadlo, že taková rovnice je nesmysl.

ÚVAHA: Nejsou lidská práva jako lidská práva

28.3.2017
Ve svém dnešním zamyšlení se zastavím u problému, který je většině lidí našeho kulturního okruhu zřejmě neznámý. Již několikrát jsem se ve svých... více

Muslimové nikdy nepřijmou pravidla lidských práv v podobě, jak je známe my.

EKONOMIKA: Lesk center a bída periferií

9.1.2017
Nedá mi to, abych se opět nevrátil k prohlubování rozdílů mezi bohatými a nízkopříjmovými. více

Hesla o příživnících a o narovnávání podnikatelského prostředí jsou veřejné lži.

SPOLEČNOST: O hodnotách, dobru a zlu

24.12.2016
Před pár dny jsem narazil na článek odborníka v oboru IT, který popisoval, jak se těšil na setkání se svým dlouholetým kamarádem, bývalým spolužákem,... více

Koncept politického národa je v souladu s lidskou strategií přežití.

SPOLEČNOST: Lidé v názorových bublinách

13.12.2016
Řada autorů píše, že sociální bubliny vznikají kvůli mimořádně silnému vlivu elektronických médií na náš životní názor a postoj. Vysvětlují to tím,... více

Podstatu procesu vytváření sociálních bublin je nutné hledat jinde než na internetu.

EKONOMIKA: Vítězové rozpočtu

3.10.2016
Redaktoři HN Martin Ťopek a Markéta Šreibrová dne 22. 9. 2016 uvedli svou stranu (ze které jsem opsal i její titulek) takto: „Vláda schválila státní... více

Redaktoři HN zařadili důchodce mezi vítěze rozpočtu. Jaká je ale skutečnost?

SPOLEČNOST: Pravidla diskuse

30.7.2016
V Saturninovi Zdeňka Jirotky říká doktor Vlach tetě Kateřině, že má na věc jiný názor, což je ovšem v pořádku, protože názory jsou od toho, aby se... více

Hlavní představitelé politické korektnosti jsou tím největším rizikem pro náš civilizační okruh.

SPOLEČNOST: Jak prosté...

15.7.2016
Jedním z nejdiskutovanějších témat současné doby je vztah západního - našeho - civilizačního okruhu a islámského světa. U nás se tato debata většinou... více

Může být muslim přesvědčeným demokratem? Může být přesvědčený demokrat muslimem?

EVROPA: Britské referendum

29.6.2016
Máme za sebou rozhodnutí Britů o ukončení členství v EU. Můj první pocit je trochu škodolibý vůči Hospodářským novinám, které v pátečním vydání na... více

Většina obyvatel Británie nemá dobrý pocit, jak se mění podmínky jejich soukromých životů.

SPOLEČNOST: Veřejná diskuse plná arbitrárních tvrzení II.

30.4.2016
Přestože jsem optimista, ani v nejmenším jsem nemohl předpokládat, že se do diskuse k prvnímu článku na toto téma pustí s takovým zaujetím pan... více

Chtěl bych na konkrétních tvrzeních ukázat podstatu problémů v současné veřejné diskusi.

SPOLEČNOST: Veřejná diskuse plná arbitrárních a nepravdivých tvrzení

19.4.2016
Na začátku si dovolím citovat z článku Jiřího Kinkora „Pravdivé, nepravdivé a arbitrární“, který vyšlel v sekci filosofie na stránkách aynrand.cz dne... více

Lidská práva pod záštitou OSN jsou jen nevymahatelná chiméra, líbivé pozlátko.

EVROPA: Naše demokracie a islámská migrace

6.2.2016
Ve svých předcházejících úvahách jsem uvedl, že člověk, jako skupinový živočich, vytváří nejrůznější formy komunit. Jedním typem (charakteristickým... více

Současný příliš vstřícný přístup politických a intelektuálních elit je krajně nezodpovědný.

POLITIKA: Informace, nebo manipulace?

24.11.2015
Dlouhodobě mě zajímá problém komunikace. Aniž bych prováděl nějaké průzkumy a vycházím jen ze svých zkušeností a veřejných zdrojů, mám pocit, že... více

Jednou z nejčastěji používaných frází je ta, že se máme/musíme domluvit.

SVĚT: Terorismus, nebo asymetrická válka?

18.11.2015
Asi jako každý jsem si po útocích v Paříži položil otázku, co se to vlastně děje. Obligátní řeči politiků a většiny novinářů o soucitu, solidaritě, o... více

Chybí solidní analýza, na základě které bychom jako Evropané byli schopni zvolit odpovídající reakci.

MIGRACE: Obec Evropa

1.10.2015
Tato úvaha je volným pokračováním mých zamyšlení na téma Občan a obec z ledna a Evropské hodnoty a Řecko z července letošního roku. více

Nejvyšší čas odmítnout politickou korektnost a multikulturalismus a nazývat věci správnými slovy.

EVROPA: Evropské hodnoty a Řecko

21.7.2015
Při sledování zpráv a komentářů týkajících se problémů spojených s řeckou krizí mne zaujalo, jak široký rozptyl mají. více

Nad některými problémy, které odhaluje řecká krize.

ESEJ: Ekonomika a ekonomie - věda a ideologie III

7.7.2015
V předcházející části jsem napsal, že ačkoliv nikdo nedokáže odpovědět na otázku, co ve skutečnosti znamená zveřejněné číslo „růst HDP“, proběhne... více

Jak proběhne proces, který části obyvatel příjmy zvýší a jiná část naopak zchudne.

ESEJ: Ekonomika a ekonomie - věda a ideologie II

29.5.2015
V diskusi k mé úvaze ze dne 20. 5. (zde) se objevilo několik názorů, které mne inspirovaly k podrobnějšímu objasnění problému ekonomie. více

Ekonomie je na rozcestí a má v podstatě tři možnosti.

ESEJ: Ekonomika a ekonomie - věda a ideologie

20.5.2015
Analytici, politici i novináři jásají, odboráři okamžitě požadují zvyšování mezd a minimální mzdy a premiér se k nim přidává. více

Informace o meziročním růstu HDP Česka vyvolalo řadu nadšených reakcí - ale proč?

JAZYK: Jsme schopni si porozumět?

24.4.2015
Každý z nás se jistě potkal s tím, že si parta známých dohodne společný výlet, například na kolech, sejdou se na dohodnutém místě a v dohodnutém čase... více

Významy slov a slovních spojení.

POLEMIKA: Nad konzervativním čtením Marxe

28.3.2015
Neviditelný pes dne 21. 3. 2015 publikoval esej pana Davida Grosse pod názvem „Konzervativní čtení Marxe“. Sama esej, ale i diskutující mne... více

K eseji Davida Grosse.

EKONOMIKA: Trable exportéra

19.3.2015
Centrální banka se po intervenci proti koruně zaklíná bojem proti deflaci a podporou exportu a exportérů a následnou tvorbou pracovních míst. více

aneb Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly…

EKONOMIKA: Lodě na poušti

10.3.2015
V několika svých úvahách jsem se zamýšlel nad tím, že se ekonomická teorie dostává do potíží nejen s výkladem, ale tím spíše i s předvídáním reálně... více

Ekonomická teorie má potíže jak s výkladem, tak i s předvídáním reálně existujících dějů.

EKONOMIKA: Žádoucí inflace? Jak pro koho

6.3.2015
Centrální bankéři nás neustále bombardují záplavou apokalyptických představ, že milovaná inflace bude nahrazena zabijáckou deflací. více

Centrální bankéři nás neustále bombardují záplavou apokalyptických představ.

ÚVAHA: Bohatneme nebo chudneme?

19.2.2015
Už mnoho let mi vrtá v hlavě kacířská otázka. Jak je možné, že ze všech stran slyšíme, jak bohatá jsme společnost, a přitom se stále častěji objevují... více

Žádnou přijatelnou definici bohatství jsem nikde nenašel. Bohatství je prostě to, že jsme bohatí.

EKONOMIKA: Jak inflace vyrábí bubliny

5.2.2015
Lidé si uvědomují, že inflace likviduje jejich bohatství vyjádřené penězi. Držet majetek v podobě úspor ve slamníku, na běžném účtu nebo je svěřit... více

Lidé si uvědomují, že inflace likviduje jejich bohatství vyjádřené penězi.