29.5.2024 | Svátek má Maxmilián, Maxim


SPOLEČNOST: Jak prosté...

15.7.2016

Jedním z nejdiskutovanějších témat současné doby je vztah západního - našeho - civilizačního okruhu a islámského světa. U nás se tato debata většinou mění na bezbřehé klábosení plné ideologie, neznalostí, naivity apod. Přitom by se každý, kdo se o problém z jakéhokoli důvodu zajímá, měl podívat alespoň na wikipedii, heslo „politický islám“, ze kterého zde uvádím jen základní srovnání:

Politický islám

1. Svět je rozdělen na dvě oblasti. Na oblast, kde není islám – oblast války, a oblast, která je založena na politickém islámu - oblast míru. Všichni se musí podrobit náboženskému právu šaría. [10] [11]

2. V islámském právu nabývá plných práv pouze muslim. [10] Káfir (nemuslim) není roven muslimovi. Muslim nemůže být skutečným přítelem káfira. Může se k němu chovat hezky, ale také krutě. Dhimmi – křesťané a židé - v případě, že se podrobí, mohou za daných podmínek praktikovat své náboženství. Musí však platit daň – džizju.[12] [13]

3. V případě kritiky islámu může být káfir zabit.[14]

4. Káfir může být zesměšňován, napaden, zabit, oklamán (takíja) či zotročen. [15] [10]

5. Odpadlík od islámu může být potrestán smrtí. [16] Občané se musí podrobit náboženskému právu šaría.

Listina základních práv a svobod1

1. Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

2. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

3. Nikdo nesmí být zbaven života. Trest smrti se nepřipouští.

4. Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

5. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.

A pak stačí položit si správnou otázku: Může být muslim přesvědčeným demokratem? Nebo obráceně: Může být přesvědčený demokrat muslimem?

Jestliže přijmeme informace ve výše uvedené tabulce za pravdivé (jsou v ní uvedené zdroje a ty lze ověřovat), je odpověď na obě předcházející otázky jednoznačná: NE.

A pokračujme: Je možné implantovat do muslimského světa demokracii? Logická odpověď zní NE. Proč? Protože by se muslimové museli vzdát řady dogmat, která jsou základními pilíři jejich víry, a přestali by tak být muslimy.

Je rozumné umožňovat rozsáhlou migraci muslimů do demokratického světa? NE. Protože pak mohou nastat jen dvě možnosti. Náš západní civilizační okruh buď rostoucímu tlaku islámu ustoupí a stane se součástí islámského světa, nebo se začne bránit. Ale čím déle nám bude trvat, než si to uvědomíme a skutečně začneme jednat, o to drsnější průběh to pak bude mít.