24.2.2024 | Svátek má Matěj


silueta

Adam Votruba

MODERNÍ FOLKLOR: Písně z druhé světové války

5.5.2023
Povědomí o tom, že tento fenomén uplatňuje i v moderní společnosti, je stále relativně slabé. Málo se například ví, že existují lidové písně z první... více

Řada lidí má lidovou slovesnost (neboli folklor) spojenu s 18. a 19. stoletím.

POVÍDKA: Absolutní vítěz antirasistického šachu

19.1.2023
Už se mi zdálo, že nic lepšího než tah pěšcem na G5 nevymyslím. Ale pak jsem si toho všiml. Nemohl jsem uvěřit tomu, že bych to přehlédl. Zkoumal... více

Znovu jsem prozkoumával možnosti a pak povídám: „Myslím, že mat.“

HISTORIE: Německé prokletí

9.5.2022
Německý národ je svým příběhem unikátní. Neexistuje jiný evropský a patrně ani mimoevropský národ, který se utvářel podobným způsobem. více

Německý národ je svým příběhem unikátní.

EVROPA: Zákon šikany

8.4.2022
Pokud se člověk setká se šikanou v roli diváka, staví ho to do nepříjemné situace. Na jednu stranu by se možná rád zastal napadeného, na druhou... více

Jeden druh pokrytectví předvádí západní Evropa tváří v tvář islámskému terorismu.

ESEJ: Problém zvaný migrace

13.2.2021
Někteří lidé o sobě tvrdí, že nejsou xenofobní a nemají problém s imigranty, kteří se přizpůsobují. Jako příklad uvádějí Vietnamce. Zároveň dodávají,... více

Ve vysokých počtech se přistěhovalci integrovat do hostitelské společnosti nebudou.

ESEJ: Jak porozumět progresivnímu liberalismu

2.12.2020
Cílem tohoto článku je představit čtenářům kořeny dnešního progresivního liberalismu – tedy ideologie, která aspiruje na dominanci v západním světě.... více

Kořeny ideologie, která aspiruje na dominanci v západním světě.

SPOLEČNOST: Manželství homosexuálů

12.11.2020
Spor o sňatky homosexuálů probíhá již delší dobu. Mně osobně na něm připadá nejzajímavější způsob argumentace obhájců těchto sňatků. Ta totiž působí... více

aneb Anatomie jedné demagogie.

FEJETON: Adaptace románu aneb Harry Potter korektně

17.7.2020
PRODUCENT: Blahopřeji, vynikající scénář. Vy máte teda fantazii. To vám řeknu! SCÉNÁRISTA: No je to vlastně adaptace románu... více

Věnováno J. K. Rowlingové.

ESEJ: Nepodceňujme neomarxismus

16.7.2020
V posledních týdnech jsem často slýchal větu: „Svět se zbláznil.“ Říkali to lidé v mém okolí, psali to autoři článků. více

Mají-li kritikové neomarxismu obavy o osud západní civilizace, je to naprosto legitimní reakce.

ESEJ: Proč nesouhlasím s Tomášem Halíkem ve věci islámu

24.6.2020
Tomáš Halík vydal před měsícem článek s názvem Evropa vs. islám. Maříme historickou šanci. Vyjádřil v něm především obavy z toho, že paušální... více

Tomáš Halík se obává, že paušální odsuzováním islámu vhání muslimy do náruče radikálů.

ESEJ: V čem se liší „pravicový“ a „levicový“ rasismus

12.6.2020
Tragické události druhé světové války vedly k tomu, že v západním myšlení se stal rasismus tabu. Toto tabu bychom mohli vyjádřit nepsaným pravidlem:... více

Podle neomarxistů má i bílý bezdomovec nespravedlivá privilegia a černý starosta je oběť systému.

EVROPA: Marginalizace je zločin

7.5.2020
Mnoho lidí je v souvislosti s migrací ochotno říci, že si nepřejí, aby se původní obyvatelé Evropy stali ve svých zemích menšinou, zároveň však k... více

Soudní výrok potvrdil, že Evropská unie vyznává princip omezené suverenity.

ESEJ: Naše zásluha - vaše vina

14.4.2020
Když Karl Raimund Popper použil poprvé pojem otevřená společnost, myslel tím společnost, která se neřídí žádnou nezpochybnitelnou ideologií, ale v... více

Když se to povede, bude to naše zásluha, když ne, bude to vaše vina.

EVROPA: Nastal obrat?

25.2.2020
V nedávných týdnech jsme sledovali, jak francouzskou veřejnost rozhýbal případ šestnáctileté Mily. Dívka prohlásila, že islám je náboženstvím... více

Události ve Francii obnažily zrůdnost symbiózy radikálního islámu a liberálního levičáctví.

ESEJ: Psychologická stránka proimigračního aktivismu

14.12.2019
Jedním z hlavních požadavků multikulturalismu je požadavek, abychom tolerovali kulturní odlišnost a kulturně odlišné lidi nediskriminovali, tj.... více

Ochranářsko-pečovatelský přístup k migrantům je v důsledcích mimořádně destruktivní.

PRÁVO: Je zákaz muslimského šátku ve škole diskriminační?

11.12.2019
Případ zákazu nošení muslimského šátku ve škole se dostal před Nejvyšší soud České republiky. Ten na rozdíl od městského pražského soudu označil... více

Představitelé muslimů v Evropě nevyužívají náboženskou svobodu jako štít, ale jako meč.

EVROPA: Pozitivní diskriminace černochů

25.5.2019
Chci se s mírným časovým odstupem vrátit k dokumentu, který schválil Evropský parlament 26. března tohoto roku. Dokument se jmenuje Usnesení o... více

Evropská unie chce bojovat proti „afrofobii“, pomoci má pocit historické viny.

SPOLEČNOST: Integrace, asimilace a multikulturalismus

23.4.2019
Multikulturalismus je postaven na tezi: „Integrace, nikoliv asimilace!“ Doporučuje imigranty z jiných kultur pouze integrovat do hostitelské... více

Všechny kultury si vytvářely přechodové rituály zajišťující adaptaci člověka na významné životní změny.

ANALÝZA: Migrace z hlediska matematiky

4.3.2019
Jak velká míra imigrace je v souladu s dlouhodobou stabilitou společnosti? Tato otázka je klíčová pro odpověď na to, jaký postoj k migraci má Česká... více

Je nutné učinit dosti bolestivá opatření, aby imigrace do Evropy klesla na naprosté minimum.

ÚVAHA: Osiřeli jsme

17.11.2018
Středoevropské národy nejpozději od doby francouzské revoluce vždy vzhlížely k Západu jako k části světa, kde se rodí svoboda lidstva. více

Středoevropské národy vždy vzhlížely k Západu jako k místu, kde se rodí svoboda lidstva.

ANALÝZA: Islám z hlediska principů manipulace

2.1.2018
V České republice zatím mnoho zkušeností s islámem nemáme, ovšem některé již přece. Hodně se mluvilo o případu muslimského šátku ve škole. více

Islám je v jistém ohledu geniálně koncipovaná náboženská doktrína.

MIGRACE: Uprchlíci včera a dnes

22.12.2017
V souvislosti s přijímáním migrantů a uprchlíků se často připomíná, že lidé z východní Evropy také utíkali na Západ a západní země jim pomohly. Je to... více

aneb Najdi deset rozdílů.

SPOLEČNOST: Kdy začne mít ČR problém s imigranty?

14.2.2017
Vzhledem k dynamice nedávného vývoje se zdá téměř jisté, že i Česká republika začne mít dříve či později problémy s neintegrovanými přistěhovaleckými... více

Počet imigrantů žijících v zemi narůstá a bude narůstat i nadále vysokým tempem.

MIGRACE: Uklidňující popírání reality

5.8.2016
Zdá se, že poslední teroristické útoky přinesly do mediálního prostoru nový prvek: O jejich pachatelích se nyní hovoří především jako o duševně... více

Zdá se, že poslední teroristické útoky přinesly do mediálního prostoru nový prvek.

ESEJ: Migrace jako opak genocidy

9.7.2016
V dějinách lidstva se opakovaně setkáváme se systematickou likvidací nevhodného obyvatelstva. Zaryté nepřátelství vedlo vícekrát k vyhánění či... více

Levicový intelektuál má za nejlepší lék proti etnickému násilí všechny národnosti řádně promíchat.

EVROPA: Možné důsledky multikulturalismu

24.6.2016
Multikulturalisté nabízejí vizi společnosti, kde jednotliví občané mohou zachovávat své kulturní zvyklosti, spojuje je jen respekt k zákonům státu a... více

Historicky poučeného člověka by nemělo překvapit, že multikulturalismus je s demokracií neslučitelný.

SPOLEČNOST: Otazníky nad ruskou menšinou

27.5.2016
V Právu se nedávno objevil článek pod názvem Rusů v Česku strmě přibývá. Pojmenoval tak jev, ke kterému dlouhodobě dochází, aniž by byl mediálně... více

Ten, kdo žije v Praze, si nemohl nepovšimnout, že Rusů u nás přibývá.

EVROPA: Tragédie tzv. nové levice

11.4.2016
V souvislosti s imigrační krizí se vyprofilovala skupina lidí, kteří o sobě hovoří jako o nové levici. Někdy se také o nich také mluví jako o... více

Postoje levice v imigrační krizi jsou v plném souladu s přáním kapitálu vyvlastnit státní území.

EKOLOGIE: Životní prostředí i zisk jednou ranou

7.3.2016
Je absurdní i příznačné pro dnešní dobu, jak snadno se ve veřejném prostoru prosazují ta ekologická opatření, která slibují někomu ekonomický... více

Jak snadno se prosazují ekologická opatření, která někomu přinesou ekonomický prospěch.

MIGRACE: Myšlení aktérů se nemění

25.1.2016
Mnoho lidí vyjádřilo naději, že silvestrovské násilnosti v Kolíně nad Rýnem budou znamenat zásadní průlom v naivní evropské politice vůči imigrantům.... více

Mnoho lidí vyjádřilo naději, že silvestrovské násilnosti budou zásadním průlomem v naivní politice.

SPOLEČNOST: Za beznenávistný svět

21.12.2015
Inciativa HateFree se dokázala v poslední době dosti zviditelnit mj. díky úspěšnému marketingu a reklamě. Její cíl je zdánlivě chvályhodný. C více

Zdánlivě chvályhodná iniciativa HateFree je v lepším případě zbytečná, v horším škodlivá.

ESEJ: Proimigrantské postoje a liberální myšlení

11.12.2015
Není ani snadné najít pro rozporná stanoviska přiléhavé označení. Sám jsem se snažil o antinacionalistickém proudu hovořit jako o levicovém... více

Současná uprchlická krize vyostřila ve společnosti spor mezi dvěma částmi občanů.

MIGRACE: Překrucování skutečnosti

23.11.2015
Evropu se snaží ovládnout zhoubná ideologie. Je pro ni obtížné najít výstižné označení, protože všechna slova, která se nabízejí, nevystihují její... více

Imigrant, který se nechce stát Čechem, tady nemá co dělat.