2.4.2023 | Svátek má Erika


OSOBNOST: Lidé z manéží zesmutněli

23.2.2012

Zemřel Antonín Hančl

V pondělí 20. února zemřel v Brně ve věku nedožitých 85 let Antonín Hančl, známý novinář a významný historik a znalec cirkusů, varieté a magie, uznávaný i v zahraničí.

Italský spisovatel a nakladatel, autor světoznámých dvoudílných dějin cirkusu Thesaurus Circensis, Giancarlo Pretini, který za ním kdysi přijel do Brna, napsal: "Přijel jsem do tohoto města a potkal pohádkovou osobnost Antonína se srdcem velkým jako hora a nadšením pro cirkus a jeho lidi, které je nepopsatelné."

kniha Ejhle, cirkusy a varieté

S prací Tondy Hančla (jak se podepisoval pod své články i publikace) se v minulosti setkalo mnoho čtenářů i televizních diváků. Jako hlavní odborný poradce se podílel na skvělém televizním seriálu Břetislava Rychlíka Lidé z manéže (průvodcem v roli klauna v něm byl mim Ctibor Turba, vzpomínáte?). Nejvýznamnějším Hančlovým dílem byla pak kniha Ejhle, cirkusy a varieté, oceněná čestným uznáním v soutěži Slovník roku 1996.

Část jeho obsáhlé sbírky plakátů, programů, fotografií a suvenýrů ze všech koutů světa mohou dnes obdivovat návštěvníci Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích. Zanechal po sobě stovky článků napsaných do našich i zahraničních novin a časopisů, především pak do brněnské Rovnosti, jíž byl dlouhá léta redaktorem. Domnívám se, že teprve budoucnost ještě dodatečně ocení jeho dílo. Tonda Hančl byl člověkem nesmírně skromným, vždy se snažil být nenápadný, neupozorňoval na sebe, přitom se ale rád, ochotně a nezištně dělil o své znalosti i o svůj bohatý archiv s každým , kdo se na něj obrátil o radu či pomoc.

Byl jsem jedním z jeho kamarádů, a tak kdykoliv jsem se mu svěřil, že se zrovna pídím po bližších informacích o tom či onom komikovi, klaunovi, zpěvákovi, zpěvačce či kapelníkovi, mohl jsem si být jist, že nejenže mi o nich vyhledá vše, co ve svém archivu má, ale že sám v následujících týdnech "rozhodí sítě", aby mi od svých kolegů a přátel zjistil ještě další, nejnovější informace. Schovávám si všechny jeho dopisy končící pokaždé optimistickým pozdravem "Měj se a směj se!" a nezapomenu na chvíli, kdy mi před necelými dvěma roky na otázku, jak se mu daří, odpověděl s poťouchlým úsměvem: "Blbě - ale dobře to snáším!"

Dobrý člověk, který nedovedl nikomu ublížit, chodící srdce na dlani Antonín-Tonda Hančl, o němž se až do letošního roku psalo jako o posledním žijícím žurnalistovi a teoretikovi cirkusového umění, nás opustil ve spánku. Měl-li té poslední své noci nějaký sen, pak jsem si jist, že v něm určitě excelovali akrobaté, drezéři, kouzelníci, tanečnice a klauni, zkrátka postavy z cirkusového světa, který tak miloval…

Jeho pohřeb se uskuteční 23. února od 11 hodin v kapli na Ústředním hřbitově v Brně na Vídeňské ulici.

S Toníkem Hančlem