25.10.2021 | Svátek má Beáta


KULTURA: Pálení čarodějnic

18.4.2017

A řekněme si hned na úvod, že pojem „pálení čarodějnic“ není na místě, protože bychom správně měli říkat „pálení proti čarodějnicím“, i když bývá zvykem umístit do středu ohniště slaměnou figurínu a nechat ji shořet. Je to folklor, který nemá příliš dlouhou tradici. Původní keltský rituál měl totiž zajistit to, aby „malé světlo“ (oheň) přitáhlo „velké světlo“ (slunce).

Pohanský zvyk pálení proti čarodějnicím měl chránit lidská obydlí včetně zvířat i rostlin, protože v noci z 30. dubna na 1. května, o tak zvané Valpuržině noci, kdy se čarodějnice slétaly na své sabaty, byly obzvláště nebezpečné. Může se nám také zdát, že Valpurga byla obzvláště zlá a mocná čarodějnice, ale není tomu tak. Ve skutečnosti se jedná o abatyši, svatou Valpurgu, jejíž památka se slaví v Německu 1. května. U nás je totožná noc zvaná nocí filipojakubskou.

Setkávání čarodějnic se Satanem se konala vždy v uctivé vzdálenosti od velkých planoucích ohňů. Pokud se někdo k takovému obecnému ohni nedostavil, mohl upadnout v podezření, že se ho bojí, protože má něco společného s nekalými živly. Kromě ohňů se také toho dne vykrápěly domy svěcenou vodou a vstupní dveře se chránily znamením kříže psaným křídou posvěcenou na Tři krále. Před práh se pokládaly drny, řezanka, trní a na podlahy světnic jarní kvítí. Čarodějnice se tak zdržela povinným počítáním semínek a stébel a nestačila včas uškodit.

Oheň připravovali mládenci a děvčata, protože ještě byli nevinní (za starých časů snad), a zlé síly nad nimi proto ještě nemohly mít takovou moc jako nad dospělými. Kolem hořícího ohně se převáděl dobytek nebo se rozdělaly ohně dva a zvířata musela projít mezi nimi. Tím se měla zajistit jejich plodnost i zdraví. Mládež žhavé uhlíky nebo plameny přeskakovala ze stejného důvodu, a pokud je přeskočili chlapec s dívkou držící se za ruce, nemělo je již v budoucnu nic rozdělit.

Vyhazování hořících košťat do vzduchu mělo odhánět čarodějnice, které by se v okolí právě proháněly na svých košťatech. Pokud půjdete „pálit čarodějnice“, nezapomeňte na to, že se na letící hořící koště nemá ukazovat prstem. To proto, že by vám ho mohla čarodějnice cestující poblíž ustřelit.Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná
Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná

Večerní hygiena je důležitá. A co teprve u dětí, které přes den nemyslí na to, že se nemají umazat. Jak zařídit, aby se děti do vany těšily a vy...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.