30.11.2023 | Svátek má Ondřej


DOTACE: Peníze na film o bratrech Mašínech

21.9.2023

Středočeské krajské zastupitelstvo schválilo dotaci půl milionů korun na celovečerní film Bratři, který natočil režisér Tomáš Mašín a pojednává o bratrech Mašínech. Za kvalitní jej označili odborníci z Vojenského historického ústavu a specialista na protikomunistický odboj- historik Petr Blažek. Toto rozhodnutí má i moji plnou podporu. A to ze dvou důvodů.

Za prvé, tento film se velkou měrou natáčel na území Středočeského kraje, v Poděbradech Mělníku, v lesích Voděradských Bučin atd. Takže se jedná o propagaci atraktivních návštěvnických míst středních Čech, což jistě přispěje i k rozvoji turistiky. A příjmy z cestovní ruchu jsou důležitým přínosem pro středočeská města a obce.

Za druhé, a to považuji za důležitější, tento film přibližuje padesátá léta, éru brutální komunistické diktatury, jedno z nejtemnějších období našich dějin. Jako syn politického vězně o tom vím svoje. Bratří Ctirad a Josef Mašínové měli velký vzor ve svém otci hrdinovi protinacistického odboje generálu Josefu Mašínovi. Ten se zapojil do boje proti okupantům hned v březnu 1939 a dokonce byl suspendován svými nadřízenými a obžalován pro vzpouru, když odmítl rozkaz vrchního velení, který nařizoval neklást odpor německé armádě, a chtěl vyhodit do povětří sklad zbraní v ruzyňských kasárnách. Pro něho byla vlast nejvyšší hodnotou, za jejíž svobodu se musí bojovat třeba i za cenu vlastního života. Svými činy to dokázal, nakonec byl zatčen gestapem, při výsleších krutě mučen, odsouzen k trestu smrti a za heydrichiády v červnu 1942 zastřelen. Před popravou ještě zvolal, „ať žije Československá republika.“

Statečný táta, který před popravou vzkázal své manželce, ať ze synů vychová vlastence, se pro své potomky stal velkým vzorem. Ty dokonce už v roce 1945 ocenil prezident Edvard Beneš medailí za statečnost za zapojení do květnového protinacistického odboje. Po komunistickém puči v únoru 1948 Ctirad a Josef Mašínové pochopili, že naší zemi se zmocnila nová totalita, tentokrát v rudém provedení. Věrni odkazu svého otce začali s komunisty bojovat. Pochopili, že jsou to těžcí zločinci, kteří se zmocnili naší země, vraždí nevinné lidi, mučí je, zavírají do lágrů srovnatelných s nacistickými. Se zlem nelze dělat kompromisy, tvářit se, že neexistuje a přehlížet je. Tomu je třeba se postavit. A bratří Mašínové to udělali. Některé jejich skutky můžeme ze současného pohledu považovat za diskutabilní, ale oni si terorem nezačali, pouze mu vzdorovali. Nebýt krvavé rudé diktatury, nebyl by ani protikomunistický odboj bratří Mašínů.

Autor je středočeský krajský zastupitel