1.10.2023 | Svátek má Igor


POLEMIKA: Teploty v Grónsku

14.6.2013

Pozrime sa ešte raz na vývoj teplôt v Grónsku, aby sme doriešili niektoré nejasnosti. Bez zbytočného predlžovania, poďme sa pozrieť k faktickým pripomienkam v poslednom článku pána Kremlíka (Skyfall pana Ače, NP 7.6.2013).

V zmieňovanom článku je vytýkané, že sa porovnávajú "neporovnateľné" časové rady z dôvodu rôznych metodológií meraní (priame priemerné ročné merania povrchovej teploty vs. paleoklimatické rekonštrukcie za dlhšie časové obdobie.) Pozrime sa teda, ako vyzerá situácia, keď sa do porovnania teplôt pridá analýza Kobashiho a kol. z roku 2011 s časovým rozlíšením približne 10 rokov za posledných 1000 rokov, a rozlíšením približne 20 rokov za posledných 4000 rokov, spolu s homogenizovanými teplotami z grónskej stanice Summit:

gron1

Obr. 1.: Modrá čiara ukazuje koniec analýzy podľa Alleyho a kol. (2000), ktorá končí v roku 1905, oranžová čiara ukazuje paleoanalýzu (10-ročné priemery za posledných 1000 rokov a 20 ročné priemery za posledných 4000 rokov) podľa Kobashiho a kol. 2011 (zdrojové údaje v txt. tu), červené body ukazujú inštrumentálne merania teplôt od roku 1988 spolu s pridaným trendom rastu teplôt a čierne body ukazujú teploty podľa štúdie McGrath a kol. (2013) spolu s pridaným trendom rastu teplôt. Homogenizované teploty ukazujú rovnaký trend rastu teplôt, avšak so zníženou absolútnou hodnotou o niečo menej ako 1°C.

Ako vyzerá ten istý graf ďalej do minulosti? Nasledovne za posledných 2000 rokov:

gron1

Obr. 2.: Ten istý graf ako na predošlom obrázku, ale za posledných 2000 rokov.

A ten istý graf za posledných 11 000 rokov (súčasný Holocén):

gron3

Obr. 2.: Ten istý graf ako na predošlom obrázku, ale za posledných 2000 rokov. Prerušovaná čiara ukazuje doteraz najteplejší rok v období inštrumentálnych meraní, rok 2010.

Je možné vidieť, že pôvodná Alleyho paleorekonštrukcia z nižším časovým rozlíšením ukazuje nižšiu variabilitu ako novšie Kobashiho výsledky, pričom hlavné trendy teploty sú podobné. Je tiež možné vidieť, že súčasné teploty boli v minulosti dlhodobo vyššie iba veľmi zriedkavo a je možné, že rok 2010 bol jedným z najteplejší v priebehu Holocénu. Je pravda, že ide o extrémny rok, a ani Kobashiho analýza nemusela zachytiť všetku variabilitu podnebia v minulosti, avšak nemožno zabúdať, že Grónsko je vo fáze rýchleho otepľovania. Rok 2010 totiž nie je extrémny, čo sa týka množstva roztopeného ľadu, tým je rok 2012 (teploty v Grónsku za tento rok zatiaľ nie sú k dispozícii):

gron4

Obr. 3.: Rok 2012 je doteraz rekordný čo sa týka množstva roztopeného ľadu a prekonal tak doterajší rekord z roku 2010.

Pán Kremlík tiež prezentoval vo svojom článku teploty pre celé Grónsko of Dr. Jasona Boxa do roku 2007, tu je aktualizovaný graf teplôt do roku 2011 od toho istého autora:

gron5

Ak by sme boli vo fáze stagnujúcich, alebo klesajúcich globálnych teplôt, dalo by sa snáď tvrdiť, že "sa nič nedeje". Opak je však pravdou, nachádzame sa iba na začiatku významných zmien v globálnom podnebí. A tieto zmeny sa prejavujú stále výraznejšie.

Autor pracuje jako vědecký pracovník v oblasti ekofyziologie fotosyntézy, Centrum výzkumu globální změny AV ČR