4.10.2023 | Svátek má František


KLIMA: Země je zamořená kysličníkem uhličitým

22.6.2023

Pokud je věda „rozhodující silou dneška“, je jím samozřejmě i věda o změně klimatu vlivem činnosti člověka. Jde jen o to, zda se v tomto případě nejedná o klasické zneužití pavědy v politice.

Pod řvavým titulkem Země je zamořená oxidem uhličitým šíří americká CNN další bludy kolem změny klimatu vlivem koncentrace kysličníku uhličitého. A vazal CNN, CNN Prima News, tak jen opakuje americkou propagandu.

V této situaci se ale nesmíme a ani nemůžeme divit „aktivistům“, kteří se přilepují ke vzácným obrazům nebo ničí pneumatiky automobilů po celé Evropě tím, že se v celé Evropě přes noc ocitne několik set automobilů s vypuštěnými pneumatikami.

Nejprve k tak zvanému vědeckému přístupu k oteplování zemské atmosféry. Naprosto se vylučuje vliv samotné matky Přírody, což je posun o několik řádů. Ještě před asi třiceti lety se ústy vědců tvrdilo, že lidská civilizace se „podílí“ na zvyšování teploty na Zemi, dnes se tvrdí naprosto rezolutně, že současná změna klimatu je zcela v režii vypouštění emisí kysličníku uhličitého ze spalování fosilních paliv. Tvrdí se, že tak „rychlá“ změna klimatu nemá v dějinách obdoby, a právě proto to musí být způsobeno lidskou civilizací. Existují ale jednoznačné důkazy o tom, že takové tzv. vysvětlování změny klimatu je zcela pavědecké. V několika mých komentářích na blogidnes.cz jsem mimo jiné uvedl, že vědci studující změny klimatu před nástupem doby ledové zjistily ze studia relevantních podkladů, že nástup doby ledové musel proběhnout v několika letech či možná měsíců! Tím jednoznačně padá argument, že to, co se dnes děje je něco naprosto mimořádného a katastrofického.

Dále jsem uváděl, že naši tzv. experti na klimatické změny koncentrovaní v Brně tvrdí, že klimatická změna je způsobena „větší akumulací tepla v atmosféře díky rostoucí koncentraci kysličníku uhličitého“ za „konstantního záření Slunce“. Tato „expertíza“ popírá termodynamiku zcela. Není možné, aby se za konstantního záření Slunce zvyšovala teplota na Zemi díky údajné akumulace tepla. Zvýšení teploty na Zemi totiž jednoznačně vede k vyššímu vyzařování energie naší planety podle Stefan-Boltzmanova zákona. Pokud se na Zemi zvýší teplota o jeden Kelvin (jeden stupeň Celsia), zvýší se záření Země do vesmíru o 1,3 % (záření těles je podle výše zmíněného zákona úměrné čtvrté mocnině teploty v Kelvinech daného tělesa). To by při „konstantním“ záření Slunce vedlo opět k tomu, že se teplota bude snižovat. Vyplývá z toho jen jediný závěr. Teplota na Zemi se zvyšuje díky tomu, že Země v posledních desítkách let přijímá ze Slunce více tepla. Je totiž zásadní, kolik energie se dostane na zemský povrch a kolik energie se od zemské atmosféry odrazí do vesmíru. I při tak zvaném konstantním záření Slunce (tak zvaná sluneční konstanta je množství energie dopadající na metr čtvereční plochy ve střední vzdálenosti Země od Slunce) je proto možné, že se na zemský povrch dostává různé množství energie podle aktuálního stavu propustnosti atmosféry v daném místě.

O tomto jevu vědí všichni „sluníčkáři“, tj. majitelé fotovoltaických elektráren na střechách i polích Česka. Uvedu jeden příklad, a to z výsledků měření výroby elektrické energie na fotovoltaické elektrárně na mém domě v letech 2017 až 2022. Z grafu jasně plyne, že sluneční záření v daném místě na Zemi je proměnlivé, a to v řádu až desítky procent.


Na obrázku je na vodorovné ose vynesen rok záznamu, na svislé ose výroba elektrické energie v kWh. V roce 2016 proběhla instalace a údaje nejsou za celý rok, v letech 2017 byla výroba 3960 kWh (minimum) a v roce 2018 byla výroba 4775 kWh (maximum). Rozdíl činí téměř 20 % ze základu výroby v roce 2017.

Jakékoliv tvrzení o „konstantním“ záření Slunce na Zemi je proto nutné brát tak, že se jedná o stav, který neplatí. Řvavé titulky tak působí samozřejmě na lidskou psychiku a řada jedinců jim dokonce věří a podle toho se i chová. V realitě je proto možné pouze konstatovat, že matka Příroda má nad stavem klimatu a počasí jednoznačně nad člověkem navrch. Jenomže, když bydlíte 2 metry nad oceánem a někdo vám tvrdí, že za stoupání mořské hladiny může člověk (a o hodně bohatší než vy), řeknete si o peníze. Proto se dnes transferují opět peníze z vyspělých států do méně vyspělých jako úlitba za změnu klimatu. Dříve se také platily peníze, které se označovaly jako pomoc ekonomice rozvojových zemí. Dnes Západ posílá peníze jako „výkupné“ za změnu klimatu.