20.4.2021 | Svátek má Marcela


KLIMA: Fatální omyl vědců o příčině klimatické změny

3.5.2013

Najnovšie merania americkej kozmickej agentúry NASA dokazujú, že oxid uhličitý CO2 sa v zemskej atmosfére chová ako ochladzovač. Výsledky výskumného centra NASA Langley potvrdzujú, že až 95 percent škodlivých slnečných lúčov blokujú pred vstupom na zemský povrch skleníkové plyny CO2[1].Údaje sa získali sondovaním atmosféry pomocou širokopásmové emisného rádiometra, ktorý sleduje emisie, najmä CO2 a NO v horných vrstvách atmosféry. Ide o látky, ktoré sú považované za vinníkov otepľovania planéty. Šokujúci poznatok ostro odporuje základnej téze vplyvu skleníkových plynov CO2 na otepľovanie planéty Zem.

Vedci z PSI (Principia Scientific International) preukázali, že simulačné modely pre výpočet klimatických scenárov boli kŕmené na základe chybného výkladu zákonov termodynamiky. CO2 i NO sú prírodným termostatom atmosféry. Vedci a inžinieri, ktorí aplikujú efekt "prírodného termostatu" CO2 v chladničkách a klimatizačných zariadeniach o tom vedia veľa. Začínajú sa objavovať nezávislé vedecké práce, ktoré ukazujú, že CO2 nespôsobuje globálne otepľovanie, ani zmeny klímy, ale naopak. Ochladzuje! Zdá sa, že klímaalarmisti teraz nie len ťahajú za krátší koniec, ale majú na svedomí to, že ich odporúčania na zastavenie globálneho otepľovania spôsobujú presný opak. Urýchľujú globálnu klimatickú zmenu. Dôkazom toho sú ešte väčšie a dramatickejšie extrémy v počasí. Teploty v apríli na úrovni horúceho leta po krutej zime by nás mali prebrať z nezáujmu o túto vec.

Ako je možné, že došlo to k takému fatálnemu omylu? Vedci kŕmili simulačné modely klimatických scenárov nie len na základe chybného výkladu zákonov termodynamiky, ale aj na základe chybného predpokladu stavu skleníkových plynov H2O v atmosfére. Vedci si totiž zjednodušili výpočty na simulačných modeloch jednoducho tým, že stav vody v atmosfére považovali za konštantný. A toto je fatálny omyl!. Dezertifikáciou, teda vysušovaním pevninných častí planéty Zem časť vody, ktorá sa výparom z pôdy dostávala do atmosféry a zvyšovala koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére, jednoducho naším pričinením stiekla do morí a oceánov a nie do atmosféry. Z morí sa totiž viac vody nemôže vypariť, ale z kontinentov áno a preto hladiny morí stúpajú!

Takže suma sumárum: každoročný úbytok 700 mld. ton skleníkových plynov H2O a prírastok cca 100 mld. ton skleníkových plynov CO2 do atmosféry z priemyselnej činnosti a z utlmovania fotosystézy, znamená každoročný úbytok 600 mld. ton skleníkových plynov (H2O +CO2) z atmosféry.

Takže, milí priatelia, príčinou prebiehajúcej globálnej klimatickej zmeny je znižovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Bohužiaľ vďaka fatálnemu omylu klimaalarmistov a ich prisluhovačov, sa budeme smažiť všetci v neznesiteľných horúčavách, či v ukrútnych zimách. Na to, aby sme to zastavili, ostáva nám 10 rokov. Dobrou správou však je, že tých 10 rokov by nám malo stačiť, aby sme nebezpečný trend zmeny klímy nie len zastavili, ale aby sme ju aj prinavrátili tam, kde bola, napríklad pred 50-timi rokmi.

[1] (http://principia-scientific.org/supportnews/latest-news/163-new-discovery-nasa-study-proves-ca)

Článek je převzat z blogu autora s jeho souhlasem

Michal Kravčík


Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.