2.7.2020 | Svátek má Patricie


EVROPA: Konec kapitalismu (nejen) v Čechách

6.1.2020

Evropská plánovací komise. Tak by se asi měl do budoucna jmenovat, podle vyzkoušených marxistických receptů, úřad, který bude muset vzniknout v Bruselu. Pokud mladší čtenáři nevědí, co byla „Státní plánovací komise“, tak to byl byrokratický aparát, který zaváděl do praxe „závěry zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu“, předtím přežvýkané v RVHP – tedy v „Radě vzájemné hospodářské pomoci“.

To pak bylo rozpracováno na takzvané „pětileté plány“, což byly ekonomické plány, u nichž bylo jasno, že se je nikdy nepodaří naplnit. A jejich výsledky znamenaly neustálé, vlastně „plánované“, zaostávání komunistických států. Ač se tvrdilo, že jde o to „dohnat a předehnat“ západní, kapitalistické státy. Výsledkem byla trvalá chudoba obyvatel a trvalý nedostatek zboží v krámech. Od toaletního papíru po automobily. Banány nepočítaje.

Nějak lidem obecným nepovšimnuto proběhlo nedávno v Bruselu „konečné zrušení kapitalismu“. Schválené hlavami všech států EU a odhlasované na návrh předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. To zrušení kapitalismu a demokracie se jmenuje jistěže jinak. Říká se mu plán na to, aby byla Evropská unie do roku 2050 klimaticky neutrální. Pokud by někdo nechápal, co to znamená, veřejně nám to na stránkách Lidových novin sdělila jistá blogerka a poslední dobou hlavně aktivistka Michaela Pixová.Za organizaci zvanou „Klimatická koalice. Kdo je aktivistka Pixová, naleznete zde.

Co je to Klimatická koalice, lze dohledat na Googlu, sama ta organizace se prohlašuje za: „platformu českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí“. Mezi její členy patří Greenpeace ČR, Hnutí Duha, Frank Bold (krycí název bývalého Ekologického právního servisu proslaveného blokací stavby dálnic, nových továren a budov obecně ap.), celkem 13 levicových a ekologicko-marxistických organizací. Přidružených organizací je navíc dalších šest, z nichž vyjímám dříve humanitární, dnes progresivně levicovou organizaci - či spíše firmu - s miliardovým rozpočtem, vyhnanou již z několika států pro zasahování do jejich vnitřních záležitostí, zvanou „Člověk v tísni“.

Dále existují další čtyři „přidružené sítě“, a to i tak pitoreskní jako třeba „Koalice proti palmovému oleji“. Anebo tvrdě marxisticko-trockisticko ekologický Zelený kruh, který je sám, jak tvrdí, složen z celkem 86 dalších ekologických organizací. To jen předesílám, aby bylo jasné, že se nejedná o nějakou nevýznamnou organizaci, ale o silnou politickou sílu s obrovskými organizačními a finančními možnostmi. Dovedete si představit těch ředitelů tolika neziskovek, náklady na jejich kanceláře, mobily, počítače, dopravu na různé „konference“ a platy všech těchhle aktivistů? Miliarda sem, miliarda tam. Ovšem také díky těmto penězům mají takovou sílu, že Babišovi rychle zatrhli představu, že by jim miliardovou státní apanáž trochu snížil. To je síla, že i Babiš sklopil uši a hned z toho nápadu vycouval.

Když víme základní údaje, je čas se podívat, co nám ústy vysokoškolské učitelky (čeho?) sděluje ona veřejnosti dost neznámá Klimatická koalice. Co se bude a co se nebude dít při plnění plánu na realizaci „klimatické neutrality v EU“.

Aby bylo možno, vyhlašuje autorka, „… zabránit nebezpečnému oteplení Země do roku 2030 (!!!), je nutno (u nás do té doby) snížit emise ideálně o 65 %… což je v souladu s Pařížskou dohodou.“ Ta paní lže, protože takový nesmysl nenavrhla ani von Leyden a takovou pitomost nikdo neodhlasoval.

Na naprosté zničení našeho průmyslu v zájmu „lepších zítřků“ tedy máme podle nich pouhých 10 let. Představa, že někdo může bez naprostého zničení ekonomiky a tím obrovského zchudnutí obyvatelstva snížit za deset let emise o 65 %, svědčí to tom, že buď ta vysokoškolská učitelka v životě neslyšela o chemii, fyzice a ekonomii, anebo se snaží ve jménu své ideologie, jako bolševici u nás po roce 1948, prostě zničit národní hospodářství.

Dotyčná zelená marxistka nám sděluje, že „Evropská zelená dohoda... je doprovázená konkrétními opatřeními přinášejícími významné změny nejen v energetice, dopravě, produkci potra­vin. stavebnictví či průmyslové výro­bě…, ale také ve finančnictví, dovozu zbo­ží a dalších oblastech. Chystaným „kli­matickým zákonem“ se navíc emisní cíle stanou právně závaznými.

To ani sovětští bolševici si netroufli tvrdit, že jejich nápady se stanou ve všech „socialistických“ státech zákonem. Klimatická neutralita v praxi tedy znamená, že Brusel a jeho nějaké orgány, říkejme jim Evropská plánovací komise, budou přímo diktovat, podle představ této zeleno-marxistické lobbistické skupiny, co a jak a kde budou dělat jednotlivé státy Unie v ekonomice a politice.

Mimochodem, kdo jsou ti hráči v pozadí, to ukazuje skutečnost, že v Itálii policie zjistila, že za „zelenými“ předpisy v Itálii je mimo jiné také italská mafie.

Pak článek pokračuje neuvěřitelnou pasáží: „Prezi­dent Miloš Zeman... strašil přeměnou Evropy v ekologický skanzen s nízkou životní úrovní, jiný klimaskeptik varo­val před zeleným komunismem a mani­pulací lidského myšlení zelenou ideolo­gií. Jako by snad ideologie peněz byla něčím jiným.“

Už jste někdy slyšelo sousloví „ideologie peněz“?! To ta ženská nečetla ani Marxe a jeho Kapitál? Co tedy četla a co studovala? Trockého? Mao Ce-tunga? Pol Pota? Nebo koho a co?!? A co tedy učí studenty na své Alma mater, tedy Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy?

Závěr jejího článku je naprosto famózní. Jako bych se propadl časem do padesátých let: „Rok 2020 tak můžeme chápat i jako poslední výzvu k opuštění potápějící se lodi, která nám už z dlouhodobého hlediska nemůže nic přinést. Evropská unie nám nyní nabízí záchranné čluny. Plavba na nich bude nejistá, ale nadějnější než rychlý závod ke dnu, po kterém volají četné konzervativní hlasy.“

Tou potápějící lodí, pokud to dobře chápu, je demokracie, svoboda vlastního rozhodování, působení trhu a dnešní evropská sociální politika. Podle aktivistů musíme zřejmě zavrhnout a smést také dnešní sociální stát. Ostatně to už veřejně ekologisté říkají. V zájmu „klimatické neutrality“ se nebude smět jíst tolik masa, nebude se létat na dovolenou a obyčejní lidi si vůbec budou muset utáhnout opasky na poslední dírku, jak už dávno říkal mladý zelený a rudý Stropnický. Aby si pak pro život se svým „přítelem“ koupil zámek.

Tak ještě jednou? Co máme opustit? Rozum? Vědu? Demokracii? No jistě, demokracii a „ideologii peněz“...

Ale to už jsme jednou za mého života udělali. V roce 1948 - a pak v roce 1953 následoval ekonomický krach státu. Ožebračení lidí, zničení životní úrovně, následovaly pětileté plány a činnost Státní plánovací komise. S bolševickou ideologií jako cílem a prostředkem, v čele s neschopnými fanatiky. Dodnes se z toho hrabeme. Už třicet let a pořád jsme za pelotonem.

Teď budu asi poněkud přízemní, ale za dlouhý život člověk nějaké zkušenosti posbírá. Jistěže přízemní a obyčejné. Pryč od oblaků pěkně na zem. Tak mám pro soudružku autorku jednu osobní radu. Já bych této zelené, levicové aktivistce doporučoval, aby si, než to plánované hospodářství propukne, koupila zásobu dámských vložek. Ty totiž v ekonomickém systému, kdy vše bude řídit ideologie, brzo nebudou. Jako nebyly za mého mládí.

Co že to skandovaly studentky v roce 1968 při demonstracích na Strahově: „Není vata, nejsou vložky, co si dáme mezi nožky?“ Copak budou používat zelenorudé soudružky? Menstruaci prostě nelze zakázat. Ta funguje a platí, stejně jako fyzika, za všech režimů. Co já už viděl idiotů, kteří si mysleli, že jsou chytřejší!

Také pro zelenorudé soudruhy bych jen konstatoval, že to není všechno, co bude brzo chybět. A co není ve zbývajících zemích s plánovaným hospodářstvím, jako je Kuba nebo Venezuela, dodnes, tedy například dostatek toaletního papíru.

Doporučuji za základě mnohaletých zkušeností ze života v plánovaném hospodářství, aby soudružka poradila vedení své fakulty, aby si, než zdechne demokracie a hospodářství pod moderním „eko“ šílenstvím, pořídili velikou zásobu toaletního papíru.

Protože, jak vypukne: „klimatický zákon“, rychle to dopadne tak, jako to říká starý vtip z dob komunismu: „Proč není dostatek toaletního papíru? No, protože oni to soudruzi plánují podle počtu hlav.“

Obávám se, aby brzo nedošlo na další starý vtip: „Proč naše děti budou žít v komunismu? No, protože si ti parchanti nic lepšího nezaslouží.“

Když je vidím demonstrovat na Gretiných pátcích, blbnout podle návodů „profesionálních revolucionářů“ z Chvilek, nedopadne to jinak. A odnesou to hlavně ti, co studují skutečnou vědu, pracují a snaží se. Jako to bylo už kdysi u nás a jak je to dones všude, kde se zmocní vlády ideologové.

Vzhůru tedy vpřed a připravit se na budoucnost postáváním na progresivních demonstracích, natrénovat nohy do budoucích front na všechno. Nejen na ty vložky. Chce to také natrénovat na očekávané výpadky dodávek elektřiny, které jsem léta zažil, až zavřou klasické elektrárny. Ono to přijde, do té doby se můžete, milí progresivisté a ekologisté, těšit z fungujících počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Až nebude elektřina, budou vám ta elektronická udělátka na prd. Když vidím ty pomatence na Letenské pláni a čtu výplody všech těch „pokrokářů“, ono to tak prostě dopadne. Není jiné cesty.

Jedině že by to dopadlo tak, což je také možné, že jako civilizace skončíme a Evropu převezmou muslimové. Pak ovšem zelená soudružka nebude toaletní papír potřebovat. Zavládnou jiné zvyk. I na záchodě. Ovšem jak je tou u nich s vložkami, to fakt nevím.

Ale vždyť ona to ta šílená ženská ve svém článku rovnou píše, jak to dopadne. Že si tu svou vysněnou budoucí skutečnost asi vůbec nedokáže představit, to už je jiná věc.

Jak to napsal Edward Luce v knize: Soumrak západního liberalismu: „Auto plné (pomatených) studentů se plnou rychlostí blíží k (svému) Berlínu.“

To bude rána, až my a naše děti a vnuci spolu se šílenci z Bruselu do té zdi narazíme.

Ovšem proč to podepsal v Bruselu i Babiš, to jsem nepochopil. No, možná je stejně naivní, jako byl kdysi Dubček. Když se upíšeš satanovi, ďábel si tě odnese.Víte, proč má smysl vybírat BIO potraviny?
Víte, proč má smysl vybírat BIO potraviny?

Skladba jídelníčku batolete je důležitější, než by se nám mohlo zdát. Právě v rané fázi života vznikají stravovací návyky, které budou dítě provázet do dospělosti.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.