28.6.2022 | Svátek má Lubomír


EVROPA: Komisař vymýšlí oblé náklaďáky

29.4.2013

Jako opožděný aprílový žert může působit před cca týdnem zveřejněný návrh Evropské komise, podle kterého by se měla nadále řídit konstrukce nákladních vozů. Komisař pro dopravu Siim Kallas navrhuje zaoblení krabicoidních tvarů kamiónů s úmyslem zlepšit jejich aerodynamické vlastnosti a snížit tím spotřebu paliva až o 10 % a mimoto i přispět k ekologii.

Vystudovaný finančník, který své profesní zkušenosti nabíral na Ministerstvu financí Estonské sovětské socialistické republiky, hodil rukavici do tváře tisícům konstruktérů nákladních automobilů, kteří se po celém světě snaží už více jak 60 let hledat optimální řešení konstrukce těchto vozidel. Přičemž zadání pro konstrukci jsou stále náročnější a požadavky často protichůdné. Hledat kompromisy mezi maximálním užitkem (primárně se jedná o užitková vozidla), minimálními výrobními i provozními náklady, bezpečností, ekologií, ergonomií, estetikou a dalšími racionálními, často však i obtížně pochopitelnými požadavky vycházejícími z různých lokálních politických či historických důvodů, je nelehká práce a takovýto vývoj stojí značné úsilí i prostředky. Na tvrdě soupeřícím trhu hledají týmy marketingových a technických specialistů každou drobnou konkurenční výhodu, která by přinesla jejich výrobku náskok před ostatními výrobci a tím i zlepšení obchodních výsledků. Tyto souboje se dnes odehrávají v řádu milimetrů, gramů či podobných, na první pohled laika často nepostřehnutelných změn. Těžko si lze představit, že generace zkušených konstruktérů v desítkách vývojových center po světě doposud přehlížela tak významný faktor, jako je aerodynamika vozu či soupravy, a teprve kimirsenovský impulz z výšin eurokomisaře jim ukáže cestu, jak ušetřit významnou část provozních nákladů. Zvolání českého klasika "nechci slevu/úsporu zadarmo" se nabízí již v kontextu podobné iniciativy našincům samo.

Colani Trucks

Aerodynamické tahače návěsů z dílny Luigi Colaniho

Přitom pan komisař přehlédl fakt, který je každému, kdo je obdařen zdravým selským rozumem, naprosto zřejmý. Nejekologičtější a nejlevnější přeprava zboží nákladními vozy je ta, při které se zboží vůbec vozit nemusí (tedy je vyráběno převážně v lokalitě své následné spotřeby), anebo - pokud už se přepravovat na větší vzdálenosti musí - je využíváno efektivnějšího a ekonomičtějšího způsobu přepravy – železnice. Předpokládám, že komisař Evropské komise pro dopravu tedy může vahou své funkce přispět k tomu, aby se už konečně odstranily převážně administrativně byrokratické překážky interoperability vlaků v rámci EU, aby tedy bylo možné vypravovat vlaky ze Štětína do Terstu či z Marseille do Burgasu apod. bez toho, aby se na každé hranici mezi státy EU musely přepřahat lokomotivy a vyměňovat posádky strojvedoucích či dokonce překládat náklad na jiné vagony či podvozky.

Jestliže se v Evropě podařilo postupně sjednocovat pravidla silničního provozu i pravidla pro konstrukci a provoz silničních vozidel, podařilo se sjednotit pravidla pro řízení civilního letového provozu, je s podivem, že tak významné síťové odvětví, které působí přeshraničně mezi státy EU, ještě sjednocené není. Je pravdou, že existují určité technické překážky – širší rozchod kolejí na Iberijském poloostrově či ve Finsku, čtyři trakční napájecí soustavy a několik desítek zabezpečovacích systémů. Ale i tyto překážky už jsou z větší části technicky řešeny – např. vícesystémovými lokomotivami. Hlavní překážka, tedy ochranářská politika národních dopravců některých států (např. Deutsche Bahn, francouzské SNCF, italské Ferrovie dello Stato, rakouské ÖBB apod.), je asi nad síly zmíněného evropského komisaře, čehož si je patrně vědom. Proto zřejmě pan komisař upíná své tvůrčí schopnosti na oblast, o které pravděpodobně mnoho neví. Tedy na konstrukci silničních užitkových vozidel.

K perlám z dílny EU, jakými byly zakřivenost banánů či tvar okurek, zákaz žárovek nebo koblihy v igelitu, si můžeme přidat další - oblé náklaďáky. Ještě že mají představitelé EU smysl pro humor, kterým pravidelně obveselují své Evropany, jinak by totiž lidé museli myslet stále jen na ty dennodenní problémy, které si musí vyřešit vždy sami, protože je za ně žádný komisař nevyřeší.

Autor působil v minulosti jako konstruktér užitkových vozidelKouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě
Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě

Pražští jogíni se 21. června poprvé připojili k ostatním jogínům, aby s nimi oslavili Mezinárodní den jógy. Oslavy se zúčastnilo 400 jogínů a sešli...