21.10.2020 | Svátek má Brigita


EVROPA: Klimatická hysterie – ideologie požírající racionalitu

14.5.2020

Po počáteční fázi odbourávání zákazů spojených s koronavirem si mnozí optimisté myslí, že západoevropští lídři spolu s unijními představiteli reprezentujícími většinu v dnešní EU ustoupí pod tíhou ekonomických argumentů od nerealizovatelného Zeleného údělu a odsunou cíle nulové bezuhlíkové neutrality do daleké budoucnosti nebo rovnou hluboko pod zem.

Očekávají, že se vrhnou na nastartování pochroumaných ekonomik a zahájí silnou podporu hlavně malých a středních podnikatelů, kteří tvoří stabilní pilíř každého státního rozpočtu.

Ale v tom se optimisté značně mýlí, činy západoevropských a bruselských lídrů hovoří jasně o pravém opaku.

Ideologický buldozer Zeleného údělu

Ještě v době vrcholu koronavirové krize se sešli ministři životního prostředí všech klíčových západoevropských zemí a vydali deklaraci, že cíle bezuhlíkové neutrality musí být dosaženo. EU dokonce mluví o „novém Marshallově plánu“. Jaká ironie, zatímco Marshallův plán pomohl Evropě z chudoby vybřednout, Zelený úděl ji tam naopak zpátky vrací.

Pro optimisty určitě šokující zpráva, poněvadž jen samotná komise EU hodlala ještě před vypuknutím koronavirové krize investovat minimálně 25 % prostředků z rozpočtu EU na boj s klimatickými změnami (cca 284 miliard eur). Nepředstavitelná částka, kterou mají zaplatit daňoví poplatníci, z nichž celá plejáda má už nyní existenční problémy.

Chybou v úsudku optimistů je jejich předpoklad racionálního chování a naděje na změnu způsobu myšlení, jenže v případě dnešních do zelena zbarvených politických elit byla již dávno racionalita nahrazena ideologií a rigorozitou. Zelený úděl a s ním spojená bezuhlíková neutralita je ideologie, nikoliv racionální cesta nebo dokonce řešení problémů. Bezuhlíková neutralita naopak problémy přináší a dostává evropský průmysl do kolen. V situaci, kdy se Evropa podílí na emisích CO2 necelými 10 % a zbytek připadá na Asii s Amerikou, jde o nepředstavitelný hazard, který mají Evropané tvrdě zaplatit.

Třídní boj nahrazen bojem proti CO2

Celé klimatické šílenství je dnes revoluční hnutí prosáklé ideologičností, těmto progresivistům nejde o řešení problémů, ale o snahu změnit společnost v součinnosti s dalšími levicově liberálními (progresivistickými) dogmaty, jako je multikulturalismus, LGBT a gender ideologie způsobující společenský rozpad.

Zkuste fanatickému komunistovi v 50. letech minulého století u nás rozmlouvat třídní boj. Šlo o dogma, za jehož zpochybňování byste šli sedět na několik let na Bory nebo rubat uran do Jáchymova. Očekávat zrušení bezuhlíkové neutrality je podobné jako očekávat od komunistů v padesátých letech minulého století zrušení třídního boje.

Smutné a zároveň úplné novum v případě klimatické hysterie je absence diskuze na univerzitách a dalších odborných pracovištích. Tam, kde by se měla vést odborná diskuze a konstruktivní dialog, přichází zastrašování a dehonestace oponentů. Odborníci poukazující na výmysly a manipulace týkající se argumentů škodlivosti zvýšeného CO2 jsou vylučováni anebo jim je vyhrožováno ztrátou grantů, které pro ně mají existenční význam.

Byznys v zelených projektech

V této souvislosti stojí za zmínku ještě jeden podstatný detail, že v případě celé řady stoupenců „Zeleného údělu“ se jedná o tvrdý finanční kalkul a možné pohádkové příjmy plynoucí z již rozjetých „zelených projektů“. Naši „zelení“ solární baroni by mohli vyprávět, jak se dá využít snahy o podporu obnovitelných zdrojů k báječným příjmům, které jim platíme každoročně v rámci účtů za elektřinu (kolonka podpora obnovitelných zdrojů).

A konečně: Zelený úděl nebudou chtít dnešní elity zrušit z důvodu falešné autenticity, poněvadž celá řada z nich se dostala k moci jeho propagací. Popřením Zeleného údělu by ji tito politici ztratili a s ní i politickou moc, kterou si naakumulovali.

Skutečný cíl Zeleného údělu - likvidace automobilové dopravy

Podíváme-li se na skutečný cíl uhlíkové neutrality, je jím podle mě boj proti průmyslu obecně a zvláště proti automobilovému a leteckému průmyslu - se zaměřením na stopku v individuální automobilové dopravě,všepod záminkou ochrany životního prostředí. Automobilismus totiž reprezentuje svobodu jednotlivce a tu zelení ideologové rádi nemají. Proto dochází ve městech k neustálému šikanování řidičů a omezování jízdy namísto rozvoje dopravy.

A reakce vlády na Zelený úděl?

Společně s Polskem a Maďarskem (Slovensko již deklaraci podepsalo) by měla vláda podporovaná parlamentem jasně a srozumitelně Zelený úděl odmítnout jako nebezpečnou utopii. Pokud tak neučiní, bude se podílet na likvidaci českého průmyslu a energetiky.

Zbylé finanční prostředky určené v EU pro Zelený úděl poskytnout na opatření v boji proti suchu zadržováním vody v krajině. Nikdo z nás nezpochybňuje periodu částečného oteplení, ke kterému dochází, ale je potřeba tento problém řešit odborně, nikoliv ideologickým aktivismem.

A také si toto téma nenechat přivlastnit jak zelenými aktivisty, tak legislativními tuneláři, kteří jsou schopni za tučné provize namísto solárních vytvořit budoucí vrstvu „zavlažovacích baronů“.

Atraktivní kniha nyní v prodeji se superslevou.
Krátké video s ukázkami zde

troška-kniha


Hledáte zdravou svačinku? Sáhněte po kapsičce od Sunaru, která je komplet BIO včetně obalu
Hledáte zdravou svačinku? Sáhněte po kapsičce od Sunaru, která je komplet BIO včetně obalu

Když se řekne Sunar, co se vám jako první vybaví? Chutné sušené mléko? Není se čemu divit. Sunar a jeho kojenecká výživa tu je pro naše miminka už...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.