6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


ENERGETIKA: Nezávislá energetická komise II

29.6.2012

10 věcí, které v její zprávě nenajdete

Nezávislá energetická komise II (NEK II) připravila nezávislý pohled na perspektivy české energetiky. NEK II nemohla připravit Státní energetickou koncepci (SEK), jak se píše v některém tisku, a také ji nepřipravila. Práce komise nezačala z bodu nula a NEK II samozřejmě využila materiály z práce NEK I (tzv. Pačesova komise) a předchozích SEK.

NEK II byla nominována ministrem Martinem Kubou 27.2.2012 ve složení: Hynek Beran (tajemník), za ČSEn, Václav Cílek, za GÚ AV ČR, Dana Drábová (předsedající), za SÚJB Praha, Pavel Noskievič, za VŠB Ostrava, Václav Pačes (předsedající), za Učenou společnost ČR, Jan Procházka, za NERV, Vladimír Štěpán, za ENA, Praha, Vladimír Wagner, za ÚJF AV ČR a já (Radek Škoda, za FS ČVUT Praha). Nikdo v komisi nebyl přímo navázán na velkou energetiku a všichni pracovali ony 4 měsíce naprosto zadarmo (a to zahrnuje například i neproplacené jízdenky Ostrava-Praha a zpět.)

Závěry NEK II jsou a budou prezentovány tento týden v podobě cca třicetistránkové zprávy. Z ní zde citovat nechci, nemohu a nebudu. V ní jsou závěry čtyřměsíční práce komise a každý zájemce si je může přečíst sám. Protože informační šum v různých médiích se nás z NEK II, ale i vás snažil naprosto mylně přesvědčit (většinou na základě různých nátlakových skupin), co NEK II bude prezentovat, považuji za důležité poukázat na to, co v NEK II není. Toto jsou mé osobní postřehy, nikoliv hlas či oficiální názor NEK II.

10 věcí, které ve zprávě NEK II nenajdete:

1/ Dominance jednoho zdroje energie

Nenajdete tedy ani sny s 85 procent elektřiny z jádra (v mém žargonu: francouzský styl), ani sny s dotovanými FV články a větrníky (v mém žargonu: německý styl) .

2/ Razantní snížení produkce CO2

Tento globální problém nemá lokální řešení – místo toho NEK II navrhuje se soustředit na náš jiný lokální ekologický problém. Jaký? Vy, co nejste z Ostravy, začtěte se do zprávy...

3/ Slepé následování eurodavu

Naši sousedé si zvolili své cesty, my je respektujeme. A tak oni jistě budou respektovat naši cestu, i když bude možná jiná než ta jejich.

4/ Rozhodnutí o prolomení či neprolomení limitů těžby uhlí

Účet bez hostinského (či spíše hostinských) NEK II nevystavila. Doporučení, jak se k problému postavit, ale ve zprávě najdete.

5/ Podpora nesmyslným projektům

Kdo si myslí, že po státem podporované lumpárně s fotovoltaikou NEK II podpoří podobné projekty s biomasou či spalování dováženého odpadu v teplárnách, nebude potěšen.

6/ Prohloubení deformací trhu

V NEK II nenajdete, že se mají prostřednictvím úchylných dotací zdražovat zdroje pro domácnosti a stavět jim jako konkurenci průmysl či snad export energie. A to často za prostředky, které jsou od stejných domácností vybírány zvýšenými poplatky za "ekologickou" energetiku.

7/ Alibistické tvrzení, že obnovitelné zdroje (OZE) = ekologie

Ano, je pravda, že totálními herbicidy ošetřené plochy ornice pod FV články nezastíní svou vegetací instalované panely. Jásá ale ekolog? Na druhou stranu nejsou OZE jako OZE - třeba malé vodní elektrárny, ty snad mimo vodáků nevadí nikomu.

8/ Smart grid nás spasí

Až budou mít země dnes propagující a budující "Smart grid" systémy na úrovni našeho HDO, pojďme se od nich učit.

9/ Přímá dotace vyřeší energetický problém

Jedna koruna daná do výzkumu nových technologií se může nám všem třeba i 10x vrátit. Stejná koruna daná dodačně na výstavbu neefektivního zdroje či úsporu spotřebiče se vrátí maximálně jednou. A to tomu, kdo ji dostal.

10/ Energetické úspory jsou nejlépe dosažitelné, pokud je lidem vnutíme

Chování lidí se snažilo řídit mnoho vůdců, například pan Hitler a pan Stalin. NEK II si podobné sociální cíle nestanovil a bral chování lidí a průmyslu jako vstupní parametr. Nicméně na poli úspor pozorný čtenář najde v NEK II mnoho podnětů.

A pro ty z vás, kteří preferují místo negativních doporučení ta pozitivní, doporučuji si celý text NEK II přečíst.

Převzato z Skoda.blog.ihned.cz se souhlasem autora.