21.5.2022 | Svátek má Monika


EKONOMIKA: Nastal čas mluvit o přehradách

18.5.2007

Sucho nebo naopak povodně. Oba extrémy počasí se nám v posledních letech připomínají stále častěji. Budou se tyto výkyvy do budoucna prohlubovat? Jaké budou klimatické změny za několik desítek let? Pokryjí dostupné vodní zdroje potřeby naší společnosti ještě v polovině nebo na konci tohoto století?

Ani vědecké kruhy nejsou schopny na tyto otázky jednoznačně odpovědět. Pesimistické prognózy přitom hovoří až o čtyřicetiprocentním poklesu odtoku v některých profilech říční sítě u nás. Varování, která vycházejí z dostupných scénářů vývoje klimatu, bychom neměli brát na lehkou váhu. A také nebereme.

Prostor pro potomky

Vláda ve středu projedná významný vodohospodářský dokument Plán hlavních povodí České republiky.

Je to koncepce pro směřování vodního hospodářství v dalším šestiletém období s výhledem až do druhé poloviny 21. století. Je to dokument důležitý tím, že vytváří základ pro udržitelnost vodních zdrojů a jejich využívání v naší republice. Neobsahuje žádný seznam nových přehrad, proti kterému se stavěli někteří ekologové a lidé z dotčených obcí. Neobsahuje ani výčet lokalit, vhodných k výstavbě nádrží.

Soustředili jsme se v něm ale na zásady, podle kterých se bude rozhodovat, zda jednotlivá území mají být chráněna pro případnou stavbu vodních děl.

Jsem přesvědčen o tom, že do budoucna se Česká republika zřejmě nevyhne posílení vodních zdrojů v dalších nádržích, a proto pro ně musíme hájit právě ta nejvhodnější území. Pokud nyní vláda základní koncepci schválí, budeme mít dva roky na zodpovědnou diskusi s dotčenými kraji, obcemi a jejich obyvateli o tom, která území a nakolik budeme takto hájit. Přihlížet se přitom samozřejmě bude i k sociálním a ekonomickým důsledkům vymezení lokalit.

Lidé v těchto místech budou normálně žít dál. Budou stavět a opravovat své domy, podnikat. Nebude to znamenat žádné omezení pro běžný život obcí ani pro cestovní ruch. Ekologům především by pak mělo vyhovovat, že v těchto rezervovaných lokalitách se nebudou stavět dálnice, doly, lomy nebo velké průmyslové podniky.

O tom, zda se budou stavět nové přehrady, si rozhodnou především příští generace. Až nádrže k akumulaci vod budou veřejným zájmem a lidé uvidí, že není jiné cesty.

Až bude vody málo...

Myslíme však na to, že až bude vody zjevný nedostatek, bude obtížné hledat místa vhodná pro taková vodní díla, když území bude zastavěné. Tomu, co nás vede ke chránění lokalit, se říká princip předběžné opatrnosti.

Máme za sebou měsíc duben, který byl značně skoupý na srážky. Uvědomovali si to zejména zemědělci, zahrádkáři, vodáci nebo hasiči...

Doufám, že možné důsledky skutečně extrémního sucha si uvědomí většina lidí - až přijde na pořad seznam hájených území vhodných pro akumulaci vod.

HN, 15.5.2007

Autor je ministrem zemědělstvíAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!