1.10.2023 | Svátek má Igor


EKONOMIKA: Jak likvidovat vlastní zemědělce

25.11.2020

Kdyby to bylo legislativně možné a hejtman Libereckého kraje Martin Půta by vyhlásil v rámci boje proti alkoholismu zákaz produkce (nikoli prodeje) piva v Libereckém kraji, tak by ho ve všech zdejších 22 pivovarech prokleli. Zato by ho blahořečili v pivovarech v jiných krajích, neboť by pronikli na místo zlikvidované konkurence. Naštěstí, kdyby to snad hejtmana někdy mělo napadnout, seděl by nepochybně neprodleně v prostředí milých sestřiček někde v Bohnicích či Kosmonosích.

I když… principiálně to samé se dnes děje ohledně klecových chovů slepic. Jenom tím hřištěm není Česká republika (versus Liberecký kraj), ale Evropská unie (versus Česká republika). A Evropská unie je tím správným hřištěm, neboť její vnitřní trh je největším jednotným trhem na světě. Volný obchod mezi členskými státy je jedním ze základních stavebních kamenů, na nichž Unie stojí.

Je tedy více než zřejmé, že pokud má být něco zakázáno, musí to být na území Unie jako celku, nikoli na území jednoho členského státu. Pokud se tak stane, jedná se jen a pouze likvidaci vlastních, neboť konkurence z ostatních států Unie uvolněné místo hravě a ráda zaplní.

Evropská unie (po dohodě všech 27 členských států) vydala od roku 2012 zákaz chovů slepic v obyčejných klecích, ve kterých je chováno v celém světě přes 90 % slepic, a povolila chov jen v tzv. obohacených klecích, které mají předepsané pro každou klec vlastní hnízdo, stelivo, které umožňuje klování a hrabání, prostředky pro zkracování drápů atd.

Kdyby přišel do českého Parlamentu návrh na zákaz klecových chovů proto, aby se čeští zemědělci zničili a naopak aby se tak pomohlo zemědělcům z jiných členských zemí Evropské unie, kteří uvolněný český trh zaplní, asi by předkladatel takového návrhu také skončil u milých sestřiček v blázinci. Stačilo však, aby takovýto návrh byl podán zcela jinak, a sice jako záchrana slepiček před jejich utrpením, a - Česká republiko, div se - zákaz byl schválen.

V Poslanecké sněmovně byl zákaz chovu slepic v obohacených klecových chovech v České republice od roku 2027 vložen pirátským pozměňovacím návrhem do návrhu zákona o ochraně zvířat. A byl schválen. Když se dostal do Senátu, absolvoval jsem, nepochybně jako i všichni kolegové, doslova kobercový nálet ochránců zvířat v podobě stovek mailů, SMS i telefonátů, jak jde o záchranu slepiček a jejich utrpení (u nás je v obohacených klecích chováno 73 % slepic). Svatá prostoto, ani jedna jediná slepička nebude ochráněna před utrpením v obohacené kleci, jenom se přestěhuje i s tou klecí do jiné země Evropské unie (sic!). A že bude mít na výběr. Zákaz těchto klecových chovů platí od letošního roku v Rakousku a od roku 2025 bude platit v Německu. V dalších 24 zemích Evropské unie nic. Velkým argumentem zastánců zákazu je závazek velkých řetězců, že nebudou od roku 2025 vejce z klecových chovů prodávat (shoda roku 2025 u řetězců většinou s německým vlastníkem asi není zcela náhodná). Nevím, jestli by byl takový kartel na území Evropské unie legální, a už vůbec si nejsem jist, jak by byl u nás dodržován, každopádně si je však třeba uvědomit, že do obchodní sítě jdou jako vajíčka jen dvě z pěti. Tři vajíčka se spotřebují na vaječné výrobky a u těstovin apod. bude kdokoli jen těžko pátrat po tom, odkud pochází v produktu obsažené vejce. A zákaz v České republice uvolní cestu na náš trh vejcím v podobě melanže dokonce zemím mimo Evropskou unii (např. z Ukrajiny) pocházejícím z neobohacených klecových chovů.

Stranou nechávám diskusi o tom, jestli je chov v obohacených klecích opravdu horší než v halových chovech. Tam mají sice slepice volnější pohyb, ale větší úmrtnost (14 % oproti 3 %), větší stres projevující se až kanibalismem a zcela jistě horší hygienu samotných vajec. Pokud se odborníci v Evropské unii domluví, že ano, pak pro mě platí, že ano. S čím se ale nemohu smířit, je likvidace vlastní produkce ve prospěch jiných zemí Evropské unie.

Z důvodů výše uvedených jsem již před plénem Senátu veřejně představil svůj pozměňovací návrh na vynětí zákazu klecových chovů z návrhu zákona na ochranu zvířat. Marně. Na pozměňovací návrh se nedostalo, návrh zákona na ochranu zvířat včetně zákazu klecových chovů byl schválen. Smutné, velmi smutné, až neuvěřitelné. Česká Poslanecká sněmovna, český Senát a ve finále i český prezident takto likvidují české zemědělce ve prospěch zemědělců z jiných zemí Evropské unie.

Autor je senátor volebního obvodu č.34 Liberec

Vystoupení v Senátu