Neděle 14. července 2024, svátek má Karolína
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

EKONOMIKA: Česko a export

České hospodářství je už od období rozvoje kapitalismu ve střední Evropě, tedy necelá dvě století, založeno na exportu průmyslových výrobků. Má to logiku. Náš trh je poměrně malý, a proto nemůže být ekonomika založena pouze na spotřebě lokálního domácího trhu.

České hospodářství je už od období rozvoje kapitalismu ve střední Evropě, tedy necelá dvě století, založeno na exportu průmyslových výrobků. Má to logiku. Náš trh je poměrně malý, a proto nemůže být ekonomika založena pouze na spotřebě lokálního domácího trhu. Existuje spousta produktů, jejichž výroba by samostatně pro tak malý trh nebyla technologicky, organizačně a zejména ekonomicky možná. Proto musíme řadu produktů nakupovat z ciziny.

Abychom mohli tyto nákupy zaplatit, musíme exportovat a prodat adekvátní hodnoty jiné produkce od nás do zahraničí. Nemáme totiž takové přírodní bohatství, jako třeba Norsko, Rusko, Sev. Amerika či země středního východu, na jehož těžbě a následném exportu jsou tamní ekonomiky převážně či z části založeny. Nemáme ani Alpy, Azurové pobřeží nebo Jadran, abychom mohli žít z turistického ruchu. A postavit naši ekonomiku na službách poskytovaných pouze na tuzemském trhu je evidentní perpetuum mobile; za to, že občan A poskytne v tuzemsku službu občanovi B a ten jinou občanovi C, který poslouží opět občanovi A si ze zahraničí bohužel nic potřebného nenakoupíme. Poslední možností by byl život na dluh. Tuto (krátkozrakou) variantu snad nemá cenu ani komentovat.

Nezbývá nám tedy nic jiného než na to co potřebujeme a chceme z dovozu, si vydělat něčím, o co bude zájem za hranicemi a co vyvezeme. Zemědělská produkce to vzhledem k protekcionistickým podmínkám na mezinárodním trhu zřejmě nebude. Zbývá tedy pouze průmysl a související služby.

Český (československý) průmysl se v minulosti na světových trzích etabloval řadou finálních výrobků – např. letadly, zemědělskými stroji, automobily a motocykly, obráběcími i textilními stroji, technologickými celky, vojenskou technikou, optickými přístroji a celou řadou dalších. Bohužel méně bylo zastoupeno spotřební zboží, ale i tak to poměrně výrazně posouvalo naši zahraničněobchodní bilanci směrem k exportní ekonomice. O postavení finalistů jsme bohužel ve většině zmíněných i dalších oborů do značné míry v posledních dekádách přišli, a tak se náš export dnes sestává z podstatné části ze subdodávek pro německé, rakouské, francouzské a další finalisty, přičemž významnější část přidané hodnoty se generuje u nich.

Na základě výše uvedené úvahy je zřejmé, že Česká republika k udržení a ev. zvýšení standardu života svých občanů export nezbytně potřebuje. Aby bylo co exportovat, neobejdeme se bez průmyslových výrobků (včetně služeb na ně navázaných). A aby byl export možný a úspěšný, musí být naše výrobky na světových trzích konkurenceschopné. K tomu jsou však nutné určité základní předpoklady:

Vzdělaní, chytří a šikovní lidé, jako tvůrci inovací a přidané hodnoty. Tedy pro konkurenceschopný průmysl potřebujeme školství a celý systém vzdělávání, které se zaměří především na potřeby výchovy chytrých hlav a šikovných rukou (přidanou hodnotu nebudou tvořit roboti, ale lidé svým umem, schopností inovovat, dovedností stvořit, nastavit, udržovat a opravovat, zejména při pružném a rychlém využívání mezer na trhu).

Průmysl potřebuje bezpečné, efektivní a stabilní zdroje energií – zejména elektřiny. Nemáme zdroje z vodních elektráren jako Rakousko či Norsko, nemáme plyn k výrobě elektřiny jako USA nebo Katar, musíme se zabezpečit tím, co máme k dispozici sami na svém území nebo co máme osvědčené. Každý stát, každá národní ekonomika má jiné podmínky, a proto mu logicky vyhovuje jiný energetický mix. Není důvod cizí individuální preference zavádět k nám, když naše podmínky jsou odlišné.

Společnost obecně a ekonomika zvláště nesmí mrhat prostředky na věci zbytečné a zbytné. Naše právní prostředí je zapleveleno a dále zaplevelováno množstvím různých předpisů a nařízení, která byla či jsou možná partikulárně i dobře míněna, ale ve své komplexitě jen zvyšují entropii systému, maří naši společnou energii, zdroje a motivaci lidí, které nám pak schází pro smysluplné činnosti potřebné k životu a práci.

S tím souvisí i předvídatelnost a stabilita právního prostředí a primární hájení našich vlastních zájmů. Je správné a často výhodné spolupracovat s dalšími, se kterými se nám společný zájem podaří dosáhnout efektivněji, ale život nám již zkušenějším mnohokráte ukázal, že ne vždy je navenek deklarovaná spolupráce výhodná pro obě/všechny strany. Bohužel je tomu tak spíš v menšině případů, zejména pokud spolu mají spolupracovat velcí a silní (někdy i arogantní) s malými a slabšími (často submisivními).

V neposlední řadě je úspěch exportu odvislý i od zahraničně politického servisu České republiky, tedy diplomacie. Ta by měla mít dva hlavní cíle – zajistit dobré postavení a tím i bezpečnost České republiky a jejich občanů a zároveň v maximální míře podporovat český obchod, zejména export.

A nakonec jeden z nejzákladnějších předpokladů úspěchu českého hospodářství. Průmysl má blízko k technice, skutečné vědě, k logice a matematice, a proto preferuje pragmatická řešení a evoluční postupy na základě praktických zkušeností (pozitivních i negativních). Úspěšnou ekonomiku nikdo zatím udržitelně nepostavil na jakékoliv víře, ideologii či přesvědčení, notabene zaváděným byrokraticky revolučním hurá stylem. To neznamená, že bychom měli abstrahovat od etiky chování a jednání, od ochrany zdraví, přírody, od humanismu. Ale to nemohou být cíle samy o sobě, to jsou totiž hodnoty, potřebné mantinely, v rámci kterých bychom měli žít a tvořit, vyrábět (prodávat, exportovat) i konzumovat.

Proč mám v poslední době stále intenzivnější pocit, že český průmysl se stává nechtěným oborem činnosti a měl by být redukován na úkor nějakých (jakých ?) vnitrostátních služeb? Proč se náš vzdělávací systém odklání od výchovy prakticky použitelných znalostí a dovedností k „okecávacím“ oborům, které ve svém přebujelém rozsahu žádnou významnou přidanou hodnotu nepřináší? Proč se naše národní energetická koncepce vzdává osvědčených lokálních zdrojů a zkušeností a žene se k závislosti na drahém importu a nezaručené stabilitě? Proč neustále vymýšlíme a implementujeme stovky a stovky nových formálních předpisů, údajně řešících či chránících detailně to, co je už řešeno a chráněno v obecnější podobě nebo co k nám násilně implementuje cizí pro nás nezvyklé a možná i nepotřebné vzorce chování? Proč se naše diplomacie navenek prezentuje politickými postoji, které přímo nesměřují ani k hájení našich národních, zejména bezpečnostních zájmů (včetně bezpečnosti energetické), ani k podpoře prodeje našich výrobků a služeb (jako to činí intenzivně třeba Američané, Francouzi či Němci)? Proč stále více cítím, že ideologie a bezbřehá víra v různé zázraky mají v médiích a politických postojích více prostoru, než pragmatická řešení běžných situací formovaných životními a pracovními zkušenostmi lidí tvořících hodnoty potřebné pro život? Proč mám vnitřní pocit, že bych si v.u. názory a postoje měl nechat raději pro sebe a nepublikovat je veřejně, nebo se pod ně aspoň nepodepisovat? Proč?

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Neviditelný pes
13. 7. 2024

Veterináři a počasí

Prezidentská kampaň republikána Donalda Trumpa v červnu poprvé oznámila, že má na svém hlavním účtu...

Jan Ferenc
13. 7. 2024

V řadě případů, hlavně malých stálých pohostinství, však jde také o krácení tržeb, tedy šizení...

Marian Kechlibar
13. 7. 2024

V úterý 9. července 2024 odstartovala z Francouzské Guyany první pokusná raketa Ariane 6. Mise byla...

Aston Ondřej Neff
11. 7. 2024

Obruč ideologického dohledu má sevřít hustě osídlené území uprostřed Čech. Jádro ideje: člověk je...

Aston Ondřej Neff
12. 7. 2024

ANO – kromě trvalého vzestupu – zaznamenalo dva úspěchy v poslední době. V eurovolbách zabodovalo...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Marian Kechlibar
11. 7. 2024

Každý tuší, že po příští epizodě srovnatelné s tou katastrofální debatou na konci června už nepůjde...

Přemysl Souček
11. 7. 2024

Evropští lidovci chtějí za opětovné získání postu předsedkyně Evropské komise po Ursule von der...

ČTK, Lidovky.cz
14. 7. 2024

Čeští i světoví politici odsuzují útok na amerického prezidentského kandidáta a bývalého prezidenta...

Lidovky.cz, ČTK
14. 7. 2024

Republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump přežil pokus o atentát. Na...

Markéta Plšková
14. 7. 2024

Před letoškem nevyhrála v hlavní soutěži travnatého grandslamu ani jeden zápas, v sobotu Jasmine...

Zbyněk Petráček
14. 7. 2024

Zajímá ještě někoho covid? Asi moc ne. Položíte-li na jednu misku vah riziko onemocnění a na druhou...

Veronika Rodriguez
14. 7. 2024

Covid sílí a mutuje, upozorňují zejména turisty odborníci. Ukazují to čerstvá data, podle nichž se...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz