7.7.2020 | Svátek má Bohuslava


BIG EXPERT: Zahraniční trhy

19.4.2019

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 15. 4. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a  pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 12. 4.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1104,4710811085-2,151035 - 110007
Dow Jones (US)26412,302566725700-2,8224650 - 2660016
NASDAQ C.(US)7984,1676427600-4,287300 - 810016
FTSE 100 (VB)7437,0672577306-2,436850 - 770025
DAX (Něm.)11999,931184811900-1,2711000 - 1250025
Nikkei 225 (Jap.)21870,562163421750-1,0820950 - 2250034
UkazatelHodn. 12. 4.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1104,4710921107-1,151040 - 115043
Dow Jones (US)26412,302591326000-1,8924500 - 2700034
NASDAQ C.(US)7984,1676697730-3,957000 - 830016
FTSE 100 (VB)7437,0673317300-1,436900 - 795025
DAX (Něm.)11999,931186912100-1,0910500 - 1275043
Nikkei 225 (Jap.)21870,562165621990-0,9820000 - 2300043

 

Názory experta:

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Pozitivní vývoj na globálních akciových trzích v uplynulém týdnu těžil především z pozitivních zpráv závěru předcházejícího týdne

Ekonomická makrodata přicházející z Číny signalizují stabilnější základnu především co se obchodu a sektoru půjček týká. Obchodní bilance a vývoj financování v Číně je už delší dobu pod drobnohledem ekonomů a očekávalo se postupné ochlazování. Poslední březnová čísla však ukazují na solidní růst obchodí bilance i agregovaného financování (agregovaný objem finančních prostředků domácího finančního systému poskytnutých soukromému sektoru). Spolu s dohodou o dalším odložení Brexitu a lepším začátkem výsledkové sezóny za první kvartál (bankovní sektor) byl tento mix pozitivních zpráv důvodem k dalšímu růstu akciových trhů začátkem týdne.

Mírně překvapivě rostl i německý DAX, a to i přes další výraznou revizi růstu německého HDP pro rok 2019 na pouhých 0,6% (revize z 1,1%).

Globálně se až na výjimky daří především bankovnímu sektoru, problémům naopak nadále čelí společnost Boeing se svou flotilou 737 Max, která stále nedostala povolení ke vzletu. Do celé kauzy se začíná intenzivně angažovat aktivistická lobby a dostat flotilu do vzduchu bude zřejmě velmi obtížné.

Problémy pro příští týden by mohly přinést zvyšující se obavy o schopnostech turecké centrální banky nadále hájit tureckou liru. Financial Times ve čtvrtek na titulní straně informují o možnosti nafukování skutečného stavu devizových rezerv pomocí krátkodobých půjček (nebo swapů). Turecká centrální banka uvádí výši svých rezerv v objemu 28.1 mld. USD, avšak podle kalkulací Financial Times, s vyloučením těchto půjček nebo swapů, je skutečná výše rezerv pouhých 16 mld. USD. Taková výše rezerv je však alarmující a pravděpodobně nedostatečná k dalšímu udržení turecké liry před dalším oslabením.

Zprávy z Německa a Turecka jsou však zatím mimo větší pozornost investorů a jednoznačně převažují pozitivní globální zprávy z Číny a USA. Akciové trhy tak pokračují v letošním výrazném růstu bez větších korekcí.

Jan Němeček - BH Securities
Jakub Švábenský, Tomáš Menčík – CYRRUS
Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Aleš Charvát


Vyzkoušeno: Jak nám padly kousky z Trenýrkárna.cz?
Vyzkoušeno: Jak nám padly kousky z Trenýrkárna.cz?

Otestovaly jsme dámské trenýrky z Trenýrkárna.cz. Podívejte se, jaké jsme si vybraly a jak jsme s nimi byly spokojené.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.