9.7.2020 | Svátek má Drahoslava


ŠAMANOVO DOUPĚ: Válečné moře

28.11.2018

Několik poznámek k ruské pirátské akci v Černém moři

Web Sputnik nám píše z té nebeské říše:

„Rusko varuje Ukrajinu před pokusy o revizi statusu Azovského moře jako vnitřních vod dvou zemí*, jež jsou v rozporu s mezinárodním právem“**, praví se v prohlášení Ministerstva zahraničí Ruské federace.“ A také:

„V souvislosti s tím vyzýváme Kyjev, aby se zdržel jakýchkoli avantýr majících za cíl jednostranné vymezení státní hranice v Azovském moři, kterou Rusko neuznává.“***

„Přitom bylo zdůrazněno, že „odpovědnost za eventuální další vyhrocení situace spadá na Ukrajinu a země, jež ji podporují. ...prověrky lodí v Azovském moři příslušníky FSB jsou oprávněné. Ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že akce ruských pohraničníků nemají diskriminační povahu. 48 % lodí (720 z 1492), jež byly podrobeny prohlídce v období duben-říjen letošního roku, směřovaly do ruských přístavů nebo z nich, přitom navzdory prohlášením Ukrajiny jsou lodě pod ruskou vlajkou také podrobovány prohlídce.“

Šamanova poznámka: Rusko zde přiznává, že „zkontrolovalo“ 772 cizích lodí, které jely do ukrajinských přístavů. Tedy na ně vstoupilo na mezinárodně garantované vodní cestě. Toto považuji za nelegální vstup na cizí půdu.

„Azovské moře jsou vnitřní vody Ruska a Ukrajiny*, ve kterých mají volnou plavbu pouze ruské a ukrajinské lodě. Kerčský průliv nikdy nebyl a není mezinárodní podle smyslu Konvence OSN pro námořní právo z roku 1982, a proto nepodléhá žádostem o právu cizích lodí na tranzitní nebo mírové plavby.“*

Tak bylo zveřejněno na ruském státním dezinformačním webu Sputnik CZ již v pátek 22.11.2018 ve 14:49. Zde musím připomenout, že ruská propaganda na Sputniku je zaměřena zejména k vlastnímu publiku: Jednak dovnitř Ruské federace a jednak k páté koloně v cizích zemích. Prostě k ruskému impériu, jaké bylo za carů, za Stalina, které rozbila Gorbačovova perestrójka, a jaké zase chce za Putina být. Kdyby někdo nevěděl, kdo je u nás za ruskou pátou kolonou, sděluji, že je to hlavně KSČM (více jiní jinde).

K této výše citované zprávě připodotýkám:

*Azovské moře o rozměrech zhruba 250x200 km skutečně obklopují jen dva státy: Rusko (přístav Taganrog) a Ukrajina (Mariupol). Tvrdit však, že jde o jejich „vnitřní moře“, mi připadá podobné, jako kdyby někdo tvrdil, že Černé moře je „vnitřním mořem“ pouze zemí, které leží na jeho březích. Přičemž Rusové se chovají, jako by šlo pouze o jejich vnitřní moře. (K tomu se zjevně chystají, aby zabrali pevninský most na Krym.)

**Mezinárodní právo definuje hranici „výsostných vod“ ve vzdálenosti 12 námořních mil (asi 37 km) od základní čáry odlivu. Pak už následuje „volné moře“. V něm se ještě dalších 12 námořních mil nachází přilehlá „zóna“. V tomto pásmu pobřežní státy „vykonávají kontrolu cizích lodí nutnou k zabránění porušování svých předpisů“. Neohlášená střelba na cizí lodě a jejich násilné zajetí není „kontrola“, avšak „námořní pirátství“. Toho se – podle Rusy vzývaného mezinárodního práva dopouštějí ti, kdo „kradou na otevřeném moři, zabraňují obchodu a ohrožují námořní komunikace“. Takoví piráti jsou suverénními státy požadováni za „nepřátele lidstva“.

Šamanovo hodnocení: Ruské ozbrojené síly jsou nepřáteli lidstva.
Šamanův závěr: Který stát toto hodnocení nedokáže přijmout a nedokáže podle toho jednat, není „suverénní“.

***Rusové se ohánějí „mezinárodním právem“ a svými „státními hranicemi“, přičemž tato svoje práva odvíjejí od Krymu – který sami oproti zásadám mezinárodního práva okupovali. To je ale výstavní chucpe!

Oficiální ruské informační toky do zahraničí většinou články Sputniku neobsahují. Možná proto ani nejsou citovány v zahraničním tisku! Takže něco jiného říkají Rusové Rusům, a něco jiného světu. Silně to připomíná naši předválečnou a válečnou situaci, že něco jiného říkal pan Hitler pro britské noviny a něco jiného pro své soukmenovce. Dokonce některé německé články nesměly být v protektorátním tisku otištěny a německé noviny nebyly určeny pro českého čtenáře. (Ostatně ani Mein Kampf a – mimochodem – ani Marxův Kapitál).

Dalším ruským, tentokrát už fyzickým krokem, byla nedělní (25. 11.) úmyslná kolize lodi ruské pohraniční stráže s ukrajinským remorkérem. Poté trasu zablokoval ruský tanker. Viz foto přímo ze Sputniku, kde je tanker postavený „naštorc“ pod ilegálním ruským mostem, který spojuje okupovaný Krym s „kontinentálním Ruskem“. Ruská informace (nezveřejněná na Sputniku) pravila, že ukrajinské lodě byly vyzvány, aby nevjížděly do průlivu, protože tam na mělčině „uvízla“ nákladní loď. Když se dívám na snímek, který Sputnik zveřejnil, mám silné pochyby, že šlo o „uvíznutí“. Jasně, že jde o blokádu. A blokáda námořních přístupových cest je jednoznačně aktem agrese. Rusko se k této agresi hlásí, pouze to pro své nevolníky okecává.

Ukrajinské lodě (dvě malé vojenské lodě a remorkér) chtěly přesto projet „nedovolenou trasou“, přičemž „nebezpečně manévrovaly“. Sputnik to vidí mnohem barvitěji:

„Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) informovala o zadržení tří lodí ukrajinské vojenské flotily, které v neděli v Černém moři podnikly řadu provokací.“
Šamanův překlad: Ukrajinské lodě chtěly vplout do ukrajinského přístavu jedinou možnou cestou, což jim právě „mezinárodní právo“ zaručuje.

Sputnik: „Oddělení pro styk s veřejností FSB sdělilo, že ukrajinské lodě Berdjansk, Nikopol a Jany Kapu, jež včera ráno narušily státní hranici Ruska, podnikly v 19:00 další pokus o protizákonné akce v ruských výsostných vodách. Ukrajinské lodě nereagovaly na zákonné požadavky lodí a motorových člunů pohraniční služby FSB a Černomořského loďstva ohledně okamžitého zastavení a prováděly nebezpečné manévry.“
Šamanův překlad: Světovými médii (nikoli Sputnikem) zveřejněné ruské video ukazuje, jak ruská loď najíždí na menší ukrajinskou. V pozadí je přitom slyšet čísi hlas: „Naber ji zprava!“ Nebezpečný manévr, jehož důsledkem byla kolize, provedli Rusové.

Sputnik: „Za účelem donucení ukrajinských vojenských lodí k zastavení byla použita zbraň. V důsledku byly ve výsostných vodách RF v Černém moři zadrženy všechny tři ukrajinské lodě. Tři ranění ukrajinští vojenští příslušníci byli ošetřeni. Jejich život není v ohrožení.“
Šamanův překlad: Lodě se obrátily a vracely do místa vyplutí. Na širém moři byly bez výstrahy napadeny raketovou střelbou, která zranila 6 (podle Rusů 3) námořníky.

Sputnik: „Za narušení státní hranice RF bylo zahájeno trestní stíhání. Zadržené lodě mají být dopraveny do přístavu Kerč.“
Ruské vyjádření pro zarubeží: Ukrajinští námořníci vjeli na hladinu „válečného moře“, takže na co si stěžují…

Ruští politruci pracují skutečně jako Goebbelsovi propagandisté na podzim roku 1938: Nejdříve byla v Berlíně na ministerstvu propagandy připravena provokace, pak ji čeští sudeťáci provedli, načež jejich mluvčí informovali zahraniční novináře v Praze o dalším českém útoku na jejich práva. Ta tisková zpráva byla vydána v Berlíně, a Sudetoněmecká partaj ji dostala k dispozici dříve, než sama incident vyvolala… Podobně ona páteční zpráva byla předehrou k tomu, co chtěli ruští pohraničníci vyprovokovat.

K tomu dodám něco veselého: Sputnik s velkým rozhořčením sděluje, že mezi dvanácti ukrajinskými zajatci jsou i členové Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU). Dva. Přitom jaksi samozřejmě nezmiňuje skutečnost, že všichni pohraničníci na ruských lodích jsou příslušníky FSB!

A další veliká sranda: Pokud jste Rus a sledujete jen ruská státní média (třeba Sputnik), pak se dovíte, že Rusko požádalo o naléhavou schůzku Rady bezpečnosti OSN. Že o pondělní mimořádné zasedání RB požádala především Ukrajina se nedozvíte. A japa to tam dopadlo?

Sputnik: „Rada bezpečnosti OSN zablokovala jednání o situaci v Kerčském průlivu… »Sedm členů hlasovalo proti schválení jednání, pro — čtyři, čtyři se zdrželi, jednání nebylo přijaté,« uvedl zástupce ČLR, která předsedá v Radě bezpečnosti.“ Bez vyjmenování oněch hlasujících není na první pohled zřejmé, že RB zablokovala – ruský návrh programu schůze. (Mezinárodní TASS doplňuje, že s Ruskem hlasovaly i delegáti Číny, Kazachstánu a Bolívie.)

Co Sputnik neuvedl: Stálá zástupkyně Spojených států Nikki Haleyová tlumočila stanovisko USA, Británie, Francie, Polska, Nizozemska a Švédska, že návrh Ruska diskutovat o „porušování ruských hranic“ je pro západní členské státy Rady bezpečnosti nepřijatelný. Schůze začala společným prohlášením Spojených států a pěti evropských zemí o znepokojení nad postupem Ruska v Kerčském průlivu. „Rozhodně podporujeme svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny v mezinárodně uznaných hranicích…“ Zadržení ukrajinských plavidel je „skandální porušení svrchovanosti Ukrajiny“.

A teď pozor, milí přátelé:

Ve Středozemním moři se nachází několik ruských námořních základen, nebo základen, které ruské námořnictvo a letectvo používá. Nejznámější je Tartús v Sýrii, který si Rusové pronajali na dalších 49 let. V létě roku 2013 se Rusko dohodlo s Kyprem (EU) na „využití kapacit“ přístavu Limassol pro doplňování paliva ruských válečných lodí. Rusové hodlají v roce 2019 otevřít svou základnu na území dnešní egyptské letecké a námořní základně Sidi Barrani (100 km východně od libyjských hranic). Ruské speciální jednotky a bezpilotní stroje se tam objevily už vloni. Moskva vede jednání s úmyslem, aby její námořní flotila získala kotviště ležící více na západ – s vládcem východní Libye Chalifou Haftarem. Dodávku zbraní, spojenou jako v případě Egypta a východní Libye s možností užívat místní základny, vedou Rusové i s Alžírskem a Marokem.

Šamanův návrh: Se stejnými argumenty, jako přišlo Rusko u Azovského moře, by se mohlo operovat i v případě Středozemního moře. Je vnitřním mořem, a „Rusáci tam nemají co dělat“. Jenže průlivy Dardanely a Bospor jsou ve „výsostných vodách“ Turecka (druhá nejsilnější armáda NATO), které je může podle konvence z Montreux uzavřít pouze v případě, že mu bude oficiálně vyhlášena válka. A při současných skvělých vztazích mezi samoděržavými vládci ruského impéria a tureckého sultanátu se toto jeví jaksi neprůchodné.

A krom toho, „Rusáci“ už asi před pěti lety obnovili starou carskou doktrínu, že totiž „Středozemí je ruské moře“! A to za nezájmu, nepochopení, liknavosti, hlouposti a zčásti i kolaborace západních států. Takže fakticky je dnes už Azovské moře ruským mořem, v Černém moři se ruské námořnictvo také chová, jako by bylo jeho, no a ve Středomoří si buduje náhrdelník základen námořních a letecko-kosmických sil. Náhrdelník, který nás může v budoucnu uškrtit. Stejně jako uzavření kohoutku plynovodů a ruského jaderného paliva.

Připomínám píseň Vladimíra Merty Vzdálené výstřely: „Kdo cestou k moci vraždil, vraždí a vraždit bude dál.“ A taky: Kdo lhal o Katyni, Berlínu, Varšavě, Budapešti, Tbilisi, Baku, Praze, jak zpívá Merta, a taky o Finsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Angole, Afghánistánu, Moldavsku, Čečně, Krymu… dodávám já, lže a bude lhát dál. A zabírat další a další území

Adekvátní odpovědí na blokádu Azovského moře a tamního ukrajinského pobřeží ruskými ozbrojenými silami nejsou už žádné další sankce, ale blokáda ruských lodí když ne u Dardanel, tak v přístavech slušných zemí Evropy a Ameriky!

Psáno v Praze na Lužinách v úterý 27. listopadu 2018 v 19:04

Převzato z Šamanovy hospůdky U hřbitova.SOUTĚŽ: Vyhrajte Královský rodinný balíček do Království lesa
SOUTĚŽ: Vyhrajte Královský rodinný balíček do Království lesa

Království lesa je unikátní rodinné hřiště inspirované šumavskou přírodou. Kousek od Lipenské přehrady a Stezky korunami stromů tak naleznete pro sebe a svou rodinu místo, kde si užijete skvělou zábavu. Zapojte se do soutěže a vyhrajte celodenní vstupné.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.