4.10.2023 | Svátek má František


ŠAMANOVO DOUPĚ: Hrůzný masakr v Katynském lese

16.4.2008

Sovětští komunisté v roce 1940 lhali, podváděli a vraždili. Ale německým nacistům to v roce 1943 nikdo nevěřil, protože lhali, podváděli a vraždili také.
Šaman pro dnešek opisuje z právě šedesát pět let starých Lidových listů některé články týkající se dlouho zatajovaného masakru polských důstojníků u Katyně, kterou nařídil v Rusku dodnes oslavovaný komunistický masový vrah Stalin. Nacistické vraždy byly odsouzeny Norimberským tribunálem. Kdy se dostanou vraždy komunistické alespoň před tribunál morální?

********************************************

LIDOVÉ LISTY, ročník XXII. (24.) Číslo 89., pátek 16. dubna 1943 Evropská veřejnost ohromena hrůzným masakrem v Katynském lese
Co se stalo s 500.000 Poláky, které Sikorski zaprodal Stalinovi?
Postihl je týž osud jako 12.000 důstojníků býv. polské armády?

Čtk - Bělehrad, 15. dubna. - K odhalení bolševické hromadné vraždy na desetitisících polských důstojníků, spáchané nedaleko Smolenska, jež budí také v Srbsku hrůzu a vzrušení, napsaly noviny: "Novo Vreme": Hromadný hrob polských důstojníků v Katynu je důkazem, jakých metod používá Moskva, kterou se Anglo-Lidové listy19430416-2Severoameričané snaží vylíčit jako "holubici míru". Hrůza nad tímto bolševickým zločinem nemůže být zmírněna žádným agitačním trikem londýnským, washingtonským anebo moskevským.

Smolenská hekatomba - konstatuje list dále - ukazuje také veškerý politický cynismus, se kterým předseda polské emigrantské vlády generál Sikorski před časem ohlásil plán smlouvy se sověty, proti němuž se neozval odpor a podle kteréhož Poláci, kteří jsou na půdě Sovětského svazu, by utvořili samostatnou armádu. Stalin však v této době věděl docela přesně, že důstojníci této domnělé polské armády jsou již od roku 1939 pod zemí. Je více než pravděpodobné - končí list - že také oněch 500.000 polských vojáků v Sovětském svazu v širých oblastech mezi Smolenskem a Sibiří postihl týž osud jako 10.000 důstojníků.

12.000 OBĚTÍ OD SMOLENSKA JE JEN ČÁSTÍ OSUDU, KTERÝ POSTIHL SKORO DVA MILIONY DALŠÍCH POLÁKŮ.

Bolševici - napsaly finské noviny "Uusi Suomi" - použili ve východním Polsku téže methody jako v Estonsku, Lotyšsku a na Litvě. Pokud jde o důsledky, nabyly rozsahu neobyčejně velkého. Hromadná vražda u Smolenska je jenom malá část tragedie, které padlo za oběť celkem 1,8 milionu Poláků, bolševiky odvlečených, o jejichž osudu nic není známo.

____________________ Na okraj událostí

Svědectví hrobů v lese u Smolenska

M - Není tomu tak dávno,kdy se severoamerický vicepresident Wallace pokoušel vylíčiti bolševiky jako bratry demokracie. Ve jménu křesťanství, jehož jedině pravým projevem je prý demokracie, pokoušel se uboze stmeliti angloseveroamerické spojenectví s bolševiky, zapomínaje ku podivu rychle na povražděné kněze, na ruské zhanobené oltáře, na vypálené kostely a na to, že místo kříže nastolili v Sovětském svazu Luciferovu sovětskou hvězdu. Kráčeje v jeho šlépějích pokynul Beneš svému placenému "heroldovi " Stránskému, který zatroubil na svůj pozoun a z Londýna prohlásil, že se komunismus chce prosadit duchovně, nikoli olovem a násilím. Jako doklad tvrzení zmíněných pánů byl v minulých dnech objeven hromadný hrob bývalých polských důstojníků v lese u Katynu. Přes deset tisíc důstojníků všech hodností bylo bolševikem v r. 1940 zavražděno bez jakéhokoliv důvodu, jen z pouhé vášně vraždit a ničit.

Těžko budou v Anglii a ve Spojených státech sháněti nové důvody a nová vysvětlení pro toto hrůzné počínání bolševiků. Nic se nezměnilo na jejich krvelačnosti. Kdyby byla Evropa odkázána jen na jejich milost, brzo by se podobala zakrvácenému lesu u Katynu. Hrůzný nález svědčí o tom, jak sověti zacházeli se svými nejbližšími sousedy, Poláky, kteří se přece s nimi chtěli dohovořiti. Zavlečení půl druhého milionu Poláků do vnitra Sovětského svazu, umoření 400.000 polských dětí hladem a strádáním a nyní objevené násilné odstranění polských důstojníků jsou etapami na cestě, jíž se ubíraly polsko-sovětské vztahy.

V Evropě nikdo nevěří tomu, co o bolševicích tvrdí Angličané nebo Severoameričané,Lidové listy19430416-1 jimž na Evropě nezáleží a kteří neváhali ji zraditi: Krvavé hroby v katynském lese mluví o bolševicích řečí úplně rozdílnou. Dokládají svým děsem, že se bolševici nijak nezměnili, že nemají ničeho společného s evropskou, západní civilisací, která je křesťanská a váží si lidského života jako největšího božího daru. Marně budou angloseveroameričtí plutokraté omývati krvavé ruce sovětů. Spíše ať si všimnou svých vlastních, na nichž je vidět krev nevinných obětí jejich teroristických náletů.

Popisek fotografie: V lese v Katynu v blízkosti Smolenska byly nalezeny četné hromadné hroby, ve kterých je tisíce mrtvol polských důstojníků. Jde o zajaté, kteří na jaře roku 1940 byli tam zavlečeni a po spoutání vražděni střelbou do týla. Zahrabáni pak byli ve vrstvách, 9 až 12 mrtvol na sobě.
Foto: Presse-Hoffman

____________________________________________________

Světová bestie v pancéři
Bestiální hromadná vražda u Smolenska hrůznou ukázkou, co by znamenal vpád bolševických hord do Evropy nejen pro kulturu evropských národů, ale i pro každého jednotlivého Evropana
[Kráceno]

Bolševismus je bestialitou světového formátu. Německý filosof Hegel nazval Napoleona světovým duchem na koni. O Stalinovi můžeme říci, že je to světová bestie v pancéři. Sám Churchill, nynější Stalinův spojenec, označil bolševismus za anonymní bestii a charakterisoavl bolševické předáky za krokodily s mistrovskými mozky. Týž Churchill vypočetl ve své známé knize "Po válce" krvavé běti, jež bolševici zavraždili v prvním období revoluce. Churchill uvádí tato čísla: 28.000 biskupů, 1219 duchovních, 6.000 profesorů a učitelů, 9.000 lékařů, 12.950 velkostatkářů, 54.000 důstojníků, 70.000 policistů, 193.290 dělníků, 260.000 vojáků, 355.250 intelektuálů a živnostníků a 850.000 sedláků. Tato Churchillova statistika obsahuje jen oběti, jež byly přímo likvidovány, nezmiňuje se však o mnoha milionech lidí, kteří zahynuli hladem nebo nemocemi. [...]

To je jen několik čísel a podrobností bolševické krvavé a vražedné statistiky. Bolševický režim je panství hrůzy, jaké se v dějinách národů ještě nikdy nevyskytlo. Nejzhoubnější přitom však je, že tento režim se nespokojuje používat svého teroru jen uvnitř ruských hranic, nýbrž neváhá ani okamžik, aby jej nepřenesl i na jiné národy a státy, jestliže má k tomu moc a příležitost. Bolševismus je tedy v opravdovém slova smyslu bestiální příšerou světového formátu.

Celý svět ví, jak řádila tato příšera v zemích, v nichž po čas vykonávala moc. Finsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Besarabie jsou hroznými přiklady utrpení a hrůzy, kterou nese sebou i poměrně krátké období bolševické moci. Nyní byl svět v těchto dnech obohacen o nový příklad bolševického bestialismu, který v měsících březnu až květnu povraždil 12.000 polských důstojníků, zajatých za polsko-sovětské války. Důkazy o této barbarské hromadné vraždě, jíž padla za oběť celá třetina bývalého polského důstojnického sboru, jsou tak jasné, že pochybovat o jejich pravdivosti není možné. [...] I v tomto případě bylo použito opět staré bolševické zásady, že národy musí být podrobeny a ovládnuty nejprve vyvražděním své inteligence a pak zotročením zbývajících.

Hromadná bolševická vražda u Smolensku je plamenným a dalekoviditelným výstražným signálem pro Evropu, demonstrací pro všechny ony evropské státy a národy, které po britsko-sovětské smlouvě a se souhlasem anglo-severoamerických plutokratů mají být vydány bolševickému panství hrůzy. [...]

Pouze ochranný val německé branné moci a protibolševická duchovní fronta všech Evropanů mohou zachránit 30 národů a 350 milionů lidí, kteří dosud v dějinách lidstva byli prvními nositeli a průkopníky kultury a civilisace, před zničením a zotročením se strany světového bolševismu. (PZD)

____________________________________________________

Několik Šamanových poznámek:

Podle dnešních poznatků v samotné Katyni bylo zavražděno 4.400 polských důstojníků, celkový počet zabitých Poláků se odhaduje na 26.000. Většina jejich hrobů se nenašla dodnes.

Němci ke svým nálezům do katyňského lesa pozvali desítky "evropských novinářů", tedy novinářů z okupovaných a spřátelených zemí, i zástupců inteligence a vědy. Pak mohli ve svých (a protektorátních) novinách otiskovat "ohlasy evropského tisku" (finského a srbského). Protože si byli jisti průkazností svých nálezů, vybrali k tomu jiné lidi, než ty profláklé. Hledali někoho s přirozenou autoritou. František Kožík měl tu smůlu, že nedávno vydal svou asi nejslavnější knihu "Největší s Pierotů" (1939). Jako svědectví však obmyslně napsal hodně lyrický text, který nešlo dost dobře zneužít, takže ho musely nahradit různé anonymní PiZDy. Nikdo Němcům nevěřil! Ještě neuplynul ani rok od Lidic a Heydrichiády, byly zavřeny české vysoké školy, každý den přinášely noviny seznamy popravených. Samotný Kožík si až do sovětského přiznání v roce 1992 myslel, že polské důstojníky zavraždili Němci. Mysleli si to všichni.

Podle československých zpravodajských důstojníků v Londýně zastupoval v katyňské delegaci inteligenci samostatného Slovenska mladý právník Gustáv Husák... Žádné jeho vyjádření k akci se však nezachovalo, pravděpodobně ani žádné neučinil. ¨

K "evropské, západní civilisaci, která je křesťanská a váží si lidského života jako největšího božího daru" bych chtěl dodat další statistické číslo. Tato "civilisace", reprezentovaná zrůdným nacistickým režimem, zavraždila během druhé světové války jeden a půl milionu dětí.

Psáno a opisováno v Praze dne 15. dubna 2008