30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


Soudy v politické bitvě

20.9.2022

Jestli Evropa padne, nad jejími ruinami učenci zvučných jmen jako je Li , Abdulah a podobně, budou psát historická pojednání o příčinách pádu civilizace, která byla nejdříve kolébkou a inspirací, pak hnacím motorem a v konečné fázi zábavním parkem a skanzenem. Velké kapitoly budou věnovány enviromentálním a lidskoprávním organizacím a jejich podílu na té zkáze. Kde dříve bylo nutno nasadit hordy hrdlořezů, nyní vystačí hubení študenti a děvčata s planoucíma očima, není třeba napichovat nemluvňata na hroty kopí, stačí se přivazovat ke komínům. A mít za sebou právníky a soudy, kteří tomu požehnají, to vše ve jménu Její Svatosti Občanské Společnosti.

K jedné takové bitvě se schyluje. Organizace Greenpeace napadla rozhodnutí Evropské komise zařadit jadernou energii mezi zelené zdroje a čtyři další spolky tohoto typu namítají proti plynu. Zatím se obracejí na Komisi. Pokud komise nátlaku nevyhoví, obrátí se na Soudní dvůr Evropské unie. Nejsou v tom samy, podporuje je Lucembursko a Rakousko.

Energetika, to je téma technické, eventuálně politické. Stalo se bohužel pravidlem, že do odborných a politických záležitostí zasahují soudy. Nikoli odborná diskuse založená na faktických argumentech, ale zaujatý soudcův názor bez špetky odborné kvalifikace má rozhodnout o zásadně důležitých otázkách. Na právníkově rozpoložení a politické příchylnosti závisí přítomnost a budooucnost.

Ne nadarmo se tomu všemu říká zelené šílenství. Bavorský premiér Markus Söder se rozčiluje, že zelený spolkový ministr hospodářství Habeck odstavuje tři jaderné elektrárny s tím, že dvě zůstanou v rezervě. Pokud si uvědomíme, že jsme v energetické válce s Ruskem, Habeckovo rozhodnutí rovná se zradě. Němci a spolu i celá Evropa to ale plně pochopí, až nastanou blackouty, před nimiž Söder varuje.

Aston Ondřej Neff