19.9.2021 | Svátek má Zita


Několik (významných) drobností

30.4.2021

Je dobře připomenout, že čísla epidemie nadále klesají, naopak v sousedním Německu se čísla zhoršila a obě křivky se protnuly. Zdá se, že to není důkaz, že by naše vláda byla skvělá a že Němci to dělají špatně. Spíš je pravda, že si virus dělá, co chce, jak už bylo mockrát konstatováno. 

A navíc, ta takzvaně příznivá čísla jsou desetkrát horší než loňská dubnová, kdy jsme byli vyjukaní a chodili jsme s rouškou i po lese. Je tedy dobře, že se rozvolňuje pomalu, a taky bude třeba oživit trasování, jak upozorňuje ve svém komentáři na Seznamu Miroslav Singer (zde).

Další drobnost – to jsou ty chvíle, kdy pochybujeme o příčetnosti těch, kdo nám stojí v čele. Sněmovna v jednom jediném dni uvolnila cestu k uzákonění manželství stejnopohlavních párů a táž sněmovna navrhuje zvýšení ochrany manželství tím, že by se součástí ústavy stalo konstatování, že manželství je svazek muže a ženy. Vyznáte se v tom?

K věci samé, institut manželství byl zaveden jako ochrana svazku muže a ženy za účelem plození dětí. Z tohoto úhlu nahlíženo nemají stejnopohlavní dvojice na institut manželství nárok, protože za ochranu nemají společnosti co nabídnout. Dnešní doba je v mnoha ohledech šílená a jeden z významných zdrojů jejího šílenství je splynutí pojmu nárok a pojmu právo. Pojem právo je jaksi ze své podstaty vznešený a do stínu opovržení padá každý, kdo jakékoli právo někomu upírá. Takže právo ve smyslu nároku… a kdo upírá právo, dopouští se diskriminace. Jen tak dál, vzhůru dolů!

Poslední drobnost, uvádím jako upozornění a snad i poučení. Daniela Drtinová pozvala do vysílání DVTV Michala Kocába (zde). Zastává tezi, že Zeman podrazil stát a musí být odstaven, v tomto jsem s ním absolutně zajedno. Nechal se ale paní Drtinovou vtáhnout do debaty, jestli je účast agentů GRU dokázaná, nebo ne. Podotýkám a zdůrazňuji, že paní Drtinová jako novinářka musí klást takové otázky a konala by špatně, kdyby to nedělala. Michal Kocáb ale se do toho nechal vtáhnout a vlastně mimo odplynulo to podstatné: vláda zaujala nějakou pozici, učinila nějaké kroky a Miloš Zeman ji podrazil. Vzhledem k tomu, že jde o vztah k mocnosti nám nepřátelské, máme právo uvažovat o kvalifikaci velezrady. Nemá smysl uvažovat o tom, zdali je vedeno jedno vyšetřování nebo tucet, jak přispěchala k podpoře ruské pozice Zemanova ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Jde jenom a výhradně o to, zda byl Zeman loajální k vládě a jejím činům, nebo nebyl. Nebyl, tečka. Pokud natolik miluje Rusko a Putina, že se loajalita příčí jeho přesvědčení, má abdikovat.

Pokud jde o pochybnosti… víte o nějakém významném případu, atentátem na Lincolna, přes arcivévodu Ferdinanda v Sarajevě až po vraždu Knenedyho, který byl uspokojivě a bezezbytku vyšetřen? Půlka planety věří, že 11. září Dvojčata zbořili Židi. Zpochybnit lze absolutně všechno a to také kremelská pátá kolona v čele Zemanem, Klausem, komunisty a okamurovci dělají. Takže ještě jednou, jedno je nezpochybnitelné, že Zeman podrazil vládu. Pamatujete, jak se generálovi prezidentu Svobodovi říkalo Dědek Zradílek? On ale jednal pod namířenými samopaly. Miloš Zeman jedná ze svobodné vůle a tudíž zcela hanebně.

Aston Ondřej Neff Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.