8.10.2022 | Svátek má Věra


ARCHITEKTURA: Nápad, jak zachránit Šlechtovku

25.6.2008

Často chodím se psem do Stromovky (viz též zde) a rád se dívám, jak se tento po desetiletí zpustlý park pomalu probouzí k životu. Peníze sem přišly po ničivých povodních 2002, kdy Stromovka - jezírkostovky stromů uschly, a teď znovu v souvislosti s budováním tunelu Blanka. Nyní dochází k nové, promyšlené dosadbě stromů i keřů, opravují se cesty, byl obnoven vodotrysk i potok, brzy se otevře nová kavárna v bývalé vozovně…

Jde o jedinečné území: rozlohou větší než newyorský Central Park, navíc s nezvykle dramatickým terénem, rybníčky v centrální části, které jsou pozůstatkem velkého rudolfínského rybníka, původně napájeného dosud funkčním unikátním technickým dílem – renesanční Rudolfovou štolou. Je tu Místodržitelský letohrádek, zavalený uvnitř bohužel časopisy z archívu Národního muzea, a také léta pustnoucí Šlechtova restaurace – původně barokní, přestavěná v neogotickém stylu arch. Grueberem v XIX. století.

A právě o „Šlechtovce“ bych chtěl hovořit. Truchlivá novodobá historie je snad dostatečně známa: do 70. let funkční restaurace a venkovní hospoda pod kaštany, pak restaurátorské ateliéry, po požáru už jen prostor k netradičním koncertům a k natáčení horrorů. Městská část Praha 7 si objekt Šlechtova restaurace 1vyškemrala od Magistrátu, aby pak zjistila, že na opravu nemá peníze. Alespoň sem byly zavedeny nové sítě, ale žádný zájemce o pronájem a nákladnou opravu této památky se zatím nenašel.

Tomu se nelze asi divit, jediné dosud uvažované využití je opět restaurace s hospodou a v zimě nebo za špatného počasí tu moc lidí nebývá a soukromý investor se do takového podniku nepožene. Přesto mne napadá jedno řešení. V Tróji za Stromovkou se nacházejí agilní instituce, které si získaly respekt nejen Pražanů: Zoologická a Botanická zahrada a Galerie hl. m. Prahy, která využívá prostor nádherného barokního zámku. Co kdyby se tyto ctihodné instituce spojily a s vydatnou pomocí další – pražského Magistrátu – by se pustily do opravy Šlechtovky? Mohlo by tu totiž být důležité informační centrum a také bod, z něhož by vyjížděly kočáry po trase Místodržitelský letohrádek – Ovenecká – Výstaviště – Trojský ostrov a vozily návštěvníky Stromovky k trojici trojských atrakcí. U restaurace by tak byla obnovena dřevěná kočárovna a také kuželník, mohly by tu být voliéry s ptáky ze ZOO, květinové záhony jako pozvánka do Botanické zahrady tu dokonce už jsou. Ani galerie by nepřišla zkrátka – v sále bývalé restaurace jsou Šlechtova restaurace - altánekzbytky barokní Steinfelsovy fresky a mohla by se tu objevit díla z galerijních depozitářů.

A dále samozřejmě restaurace a občerstvení, půjčovna kol, bruslí a dalších sportovních potřeb. Kdysi tu vedle Šlechtovy restaurace stával starý kolotoč, ten by šlo jistě obnovit, další atrakcí by mohly být procházky nedalekou Rudolfovou štolou nebo letní koncerty v litinovém altánu. Vložené investice by se tak mohly časem vrátit a Stromovka by tak získala přirozené centrum s nabídkou služeb, které v ní dosud chybí; od města poněkud odříznuté atrakce pak důstojné informační centrum s nabídkou ekologické dopravy do Tróje. To je můj námět pro Prahu a její tři instituce. Možná naivní, možná by stál za rozvahu. Co myslíte, páni ředitelé a primátore?

Na závěr pozvánka na Psí vycházku. Nebude-li pršet, sejdeme se na vyhlídce na Opyši (nad Starými zámeckými schody u Východní brány do Pražského hradu) tuto sobotu v 10 hodin.

Rádio Česko, 25. 6.

zlukes@mistral.cz
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998