15.10.2019 | Svátek má Tereza


USA: Úsilí zničit civilizaci

30.3.2017

Právě jsem se dočetl o projevu notné nelibosti u našich jižních sousedů v mexickém státě Sonora. Jeho političtí reprezentanti - devět zákonodárců - odjeli do Tucsonu v americké Arizoně rozhořčeni, že tamější zaměstnavatelé se mexických, ilegálně přítomných pracovních sil zbavují. Ti se pak vracejí do původních domovů a stavu neřešitelné nezaměstnanosti.

Stát Arizona si totiž odhlasoval novinku „Employer Sanctions Law“ s platností od 1. ledna 2017, jímž postihují místní zaměstnavatele vědomě najímajíci pracovníky cizince bez legálního oprávnění.. Trestem je buď suspension, nebo dokonce ztráta oprávnění dál provozovat svůj byznys.

„Jak je možné, že si Arizona troufla něco takového odhlasovat?“ zareagovala mexická zákonodárkyně Leticia Amparano-Gamez, reprezentující pohraniční oblast Nogales, kudy jsem už několikrát projíděl a kde prý nežije ani jedna rodina, jejíž člen by si v Arizoně ilegálně nevydělával.

Jenže je tady notný problém: USA jsou suverenním státem a nikoliv odnoží, Mexiku podřízenou. Američní daňoví poplatníci nejsou zodpovědní za welfare neboli blaho mexického obyvatelstva. O ty nechť se postará mexická vláda, aniž by nadále pokračovala ve své parazitické závislosti na svém americkém sousedovi.

Je to vlastně škoda, že ostatní státy USA si neodhlasovaly tentýž zákon jako Arizona.

- - -

NOVÉ IMIGRAČNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ
1. Ve školách nebude žádná dvojjazyčná výchova.
2. Všechny hlasovací volební lístky budou tištěny pouze v řeči národa.
3. Všechno úřední vyjednávání se bude konat v řeči národa.
4. Ne-občané nebudou mít právo hlasovat, bez ohledu na délku pobytu.
5. Ne-občané nebudou mít nárok na získání politického úřadu.
6. Cizinci nebudou břemenem těm, co platí daně. Bez nároku na jakékoliv.
sociální podpory, zdravotní péči. Kdokoliv se stane břemenem, bude deportován.
7. Cizinci budou oprávněni v zemi investovat za podmínky, že to bude aspoň obnosem ve výši 40.000krát vyšší než denní minimální plat.
8. Cizinci jsou oprávněni nabývat půdu, ale nikoliv u břehu (waterfront).
9. Cizinci nemají právo protestovat, demonstrovat, mávat cizí vlajkou, politicky se organizovat, nevlídně o prezidentovi a politice se vyjadřovat. Hrozí jim deportace.
10. Jestliže do této země přijdete ilegálně, budete chycen, uvězněn až do doby své deportace a všechen váš majetek bude konfiskován.

Věru přísné, až velmi kruté předpisy. Který stát by si něco takového odhlasoval? Snad Severní Korea, jenže jaký šílenec by usiloval o takovou emigraci?

Tímto státem je MEXIKO, takto reaguje proti prřípadným zájemcům z jižního středoamerického sousedství, v jejich snaze proniknout do severních USA, kde něco tak přísného by si nikdo netroufl ani představit.

- - -

V letošním měsíci březnu 2017 se ve Washingtonu uskutečnila konference na téma overpopulation, jíž se zúčastnila značná řada výtečných mozků. Mezi nimi například profesor Victor Hansen Davis, který ve své prozatím nejposlednější knize „Mexifornia“ vysvětluje, jak imigrace - legální i ilegální - úspěšně ničí celý stát Kalifornii, pak dál na pochodu zničit pozůstatky amerického snu (The American Dream).

Z e-mailu se dozvídám, že po něm vystoupil Richard D. Lamm, bývalý guvernér státu Colorado, a ve svém projevu předložil řadu metod, jimiž lze úspěšně zničit USA - tyto státy americké. „Nebude to příliš obtížné. Žádný národ v dějinách nepřežil pustošení časem. Britský historik Arnold Toynbee došel k přesvědčení, že všechny velké civilizace vzrostly a padly a že ‚Pitva historie dokazuje, že všechny velké národy spáchaly sebevraždu.‘ „

Lamm takto vysvětluje: Za prvé, zničit Ameriku jejím přetvořením v bilingvální či multilingvální a multikulturní stát. Pro jedince bilingvalismus je požehnáním, ale pro společnost to je prokletím. Státy tím zasažené (Kanada, Belgie, Malajsko, Libanon) pak prožívají „turmoil, tension and tragedy“.

Druhým způsobem, jak zničit Ameriku, je vynález multikulturalismu a povzbuzovat, podporovat přistěhovalce, aby se drželi svých přivezených tradic. Zdůrazňovat přesvědčení, že všechny kultury si jsou rovné. Že mizerné školní výsledky tolik propadajících černochů a Hispánců jsou výlučně zaviněny předsudky a diskriminací většinovou společností.

Musíme zdůrazňovat a oslavovat naši rozdílnost (diversity) a nikoliv bažení po jednotě (unity). Zbavit se bývalého, tolik zdůrazňovaného „tavícího hrnce“, zanechat snahy zdůrazňovat naši jednotu.

Naší nejrychleji, nejpočetněji se zvětšující demografickou skupinou jsou právě ti Hispanics, ti nejmíň vzdělávaní, neasimilovaní, antagonističtí vůči většině populace. Zhruba polovina nedochodí vyžadované roky povinné školní docházky (50% dropout rate from high school)

K rozpadu Ameriky přispěje zdůrazňování původní etrnické identity a rovněž kult VICTIMOLOGY, rozvíjet GRIEVANCE INDUSTRY, povzbuzovat u početně se nejvíc rozvíjející, ale intelektuálně té nejméně schopné, avšak přesvědčené, že současný stav výlučně zavinila většinová společnost. (Na zářném vrcholu nejznamenitějšího studijního výkonu jsou Asiaté: Singapur, Hongkong, Tchaj-wan, Jižní Korea a Čína a Indie, některé jejich oblasti).

Dvojí občanství rovněž přispívá k diferenciaci a, jak již zdůrazněno, diversity je v rozporu s unity.

Řečník Lamm se rovněž zmínil o dobách antického Řecka. Staří Řekové zdůrazňovali, že všichni patří k témuž národu, rase, mluví stejným jazykem, vzývají stejné bohy, všichni se učastní olympijských her, všichni pokládají Persii za svého úhlavního nepřítele. Jenže podlehli jinému nepříteli: lokálnímu patriotismu, zeměpisné rozmanitosti, rozdmychávání a Řecko se rozpadlo.

Ono přibývání slov jako RASISMUS, XENOFOBIE. Multikulturalisms, victimologie. Neschopnost vytvořit řádně fungující imigrační zákony. Nadále přežívající mýtus, že přistěhovalectví v dosavadní minulosti vždy Americe bylo k prospěchu, a tudíž tomu tak musí být i v budoucnosti.

Ex-guvernér domluvil, Byl odměněn tichem posluchačů. Pak ještě dodal: „Chci zcenzurovat Victora Hansona Davise, jeho knihu Mexifornia. Je to kniha nebezpečná. Zveřejňuje plán, jak zničit Ameriku. Jestfliže máte pocit, že Amerika si zaslouží být zničena, tak tuto knihu nečtěte.“

Všechno potřebné Lamm vyjmenoval. „Víc než 100 jazyků na kusy trhá náš výchovný systém a národní soudržnost. I barbarské kultury, jejichž součástí je mrzačení ženských genitálií, rostou v popularitě za našeho oslavování rozmanitosti. Americké pracovní příležitosti mizí v zemích Třetího světa a velké podniky Třetí svět v Americe vytvářejí. Pomyslete na Kalifornii a jiné státy. Prozatím je tady deset milionů ilegálů a jejich počet značně přibývá. Připomíná to knihu 1984 George Orwella. V ní je zminka o třech heslech vyrytých na budově ministerstva pravdy: VÁLKA JE MÍR. SVOBODA JE OTROCTVÍ. NEZNALOST JE SÍLA.“.

Bývalý guvernér Lamm si šel sednout na svou původní židli a každému z přítomných na této konferenci se ujasnilo, že náš národ a budoucnost této velké demokracie se ocitly v důkladných potížích a situace se dál povážlivě bude zhoršovat.

KONEC

Neoficiální stránky Oty UlčeSOUTĚŽ: Vyhrajte sirup pro děti, který zatočí s bacily
SOUTĚŽ: Vyhrajte sirup pro děti, který zatočí s bacily

Pojďte s námi otestovat dětské sirupy od NutriFood a ochraňte tak své děti před náporem nemocí a proměnlivého podzimního počasí. Stačí se přihlásit v komentářích.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.