22.9.2021 | Svátek má Darina


SVĚT: Mělo by se to zrušit!

11.8.2021

Pravopis a gramatická pravidla jsou nástrojem rasismu a diskriminace

Málokdo si to uvědomuje, ale za nástroj útlaku, znevýhodňování některých skupin či dokonce rasismu může být považované dokonce i lpění na gramatice a spisovném jazyku.

V poslední době jsme mohli na více místech slyšet hlasy poukazující na tento problém, který byl donedávna spíše opomíjený. Za zmínku stojí např. následující vyjádření některých akademiček či akademiků.

Na virtuálním „Antirasistickém pedagogickém sympoziu“ organizovaném Towsonskou univerzitou v americkém Marylandu nedávno zaznělo, jak je černošský jazyk diskriminovaný a hlavně jak bývá anglická gramatika užívána jako nástroj k rasismu. Podle profesorky angličtiny April Baker-Bellové z Michiganské státní univerzity má mít myšlenka standardní angličtiny za následek udržení rasistických předsudků o černošském jazyce.

Podobně se na sympoziu vyjádřila profesorka angličtiny na Indiana University of Pennsylvania Cristina Sánchezová-Martínová, která se snaží přispět k „odbourání bělošství“ v psaném projevu univerzitních studentů. Opakované odkazy na „správnou gramatiku“ a „standardní jazyk“ posilují podle jejích slov narativy o bělošské a jednojazyčné angličtině, přičemž zde chybí pohled vícejazyčnosti.

Nejedná se o žádnou žhavou novinku. Už během loňského léta se lidé působící na několika amerických univerzitách ve svém prohlášení, které vzniklo i jako reakce na probíhající protesty Black Lives Matter, postavili proti akademické a spisovné angličtině. Spisovná varianta totiž odráží řeč bělochů, která je podle nich rasistická. Černošští studenti se tak stávají terčem rasismu, protože afroamerická angličtina je považovaná za méněcennou.

Hodnocení pravopisu studentům neprospívá

Podobné snahy se už objevily i na druhé straně Atlantiku. V Británii dokonce před časem nabádali na některých univerzitách své vyučující, aby úroveň angličtiny studentů nebyla hodnocená vůbec. Na univerzitě v anglickém městě Hull dospěli akademici k názoru, že hodnocení pravopisu a obecně upozorňování na „technické nedokonalosti“ anglicky psaného projevu studentům neprospívá. Kvůli úsilí o „dekolonizaci osnov“ se proto nyní vyučujícím na univerzitě doporučuje nepřikládat pravopisu větší váhu, než je nezbytně nutné.

Podle univerzity je hodnocení „technické zdatnosti“ studentů u psané angličtiny příčinou znevýhodňování některých studentů. Týká se to hlavně takových studentů, pro které není angličtina rodnou řečí, nebo přichází z méně kvalitních vzdělávacích institucí. Podobný přístup zaujali např. na univerzitách ve Worchesteru a na londýnské University of the Arts. Zkrátka pravopis je elitářský, bílý a mužský způsob vyjadřování, který navíc skrývá a potlačuje jedinečnost a autenticitu jednotlivých studentů.

Gramatický útlak musí skončit i v češtině

Problému je třeba konečně věnovat pozornost také u nás v Česku. I u češtiny je samozřejmě důležité dbát na to, aby nebyla nástrojem pro diskriminaci. Někteří mohou namítnout, že čeština žádnou svoji variantu užívanou Afroameričany či jinou nezanedbatelně velkou skupinou nemá a jedná se tudíž o importovaný problém. Útlak založený na bazírování na gramatice a pravopisu ale může existovat prakticky v kterékoli psané řeči.

Podobným způsobem, jako o to usilují někteří lidé v Americe či Británii v rámci angličtiny, by proto určitě bylo na místě přistupovat i k češtině. Mělo by se začít více řešit, jak udělat češtinu takovou, aby byla za všech okolností rovnostářská a její pravidla nemohla z nikoho dělat občana druhé kategorie třeba jen kvůli tomu, že studoval na méně kvalitní škole, případně nebyl dosud schopný se jazyk pořádně naučit. Nehledě na to, že samotná existence gramatických pravidel či pravopisu v jakémkoli jazyce výrazně potlačuje možnosti sebevyjádření jednotlivých studentů.

V Česku bychom měli jít v úsilí o dosažení většího pokroku ještě dále, než jen přestat bazírovat na pravopisu či gramatické správnosti. Vůbec nejlepší by bylo pravopisná a veškerá gramatická pravidla úplně zrušit! Proč bychom si taky měli lámat hlavu s i/y ve shodě nebo třeba nějaké rozlišování s/z? A proč po žácích nebo studentech vyžadovat, aby se vyjadřovali spisovně?

Nic z toho nedává absolutně žádný smysl. Zrušení těchto pravidel stejně nikomu vadit nebude, pokud nepočítám pár tzv. „grammar nazi“ (lidé, kteří lpí na správné gramatice u sebe i ostatních a upozorňují na chyby). Vždyť úplně bohatě stačí, když rozumíme tomu, co dotyční mysleli, nebo ne? Gramatický útlak musí skončit i v češtině.

Varování: Článek obsahuje prvky ironie a nadsázky

Převzato z blogu s autorovým souhlasem

Autor je europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentuKdyž holčičky testují: Jak se bude líbit panenka Kitten Cafté?
Když holčičky testují: Jak se bude líbit panenka Kitten Cafté?

Na 20 maminek a jejich holčiček tentokrát čeká kelímek s panenkou Kitten Catfé. Zapojte se do testování a získejte pro svoji holčičku další...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.