27.2.2021 | Svátek má Alexandr


IZRAEL: Potraty oddalují vykoupení Izraele

13.1.2010

V synagogách na celém světě se jednou za rok přečte celá tóra. Tóra je základní část Svatého písma: pět knih Mojžíšových. K tomu účelu je tóra rozdělena na 54 týdenních oddílů. Každému šabatu v roce je přiřazen určitý týdenní oddíl, takzvaná „paraša“, který určuje čtení, rozhovory a výklady o sobotách a jim předcházejících týdnech. Někdy se, jako v tomto případě, rozpoutá veřejná diskuse, když k tomu aktuální situace poskytne podnět. Paraša pro minulý šabat (9. leden 2010) nesla název „Šemot“ a nachází se v 2. Mojžíšově 1,1-6,1.

První kniha Mojžíšova popisuje stvoření země a vznik lidského rodu. Druhá kniha Mojžíšova pak líčí vznik národa. Ale už předtím, než se z houfu otroků mohl stát národ, kuje egyptský král plány, jak ten národ zničit. K jedinečnosti Izraele patří, že od samého začátku své existence stojí před hrozbou vyhlazení. V plánech egyptského krále hrají rozhodující roli dvě porodní báby, Šifra a Púa. Farao jim poroučí, aby každého novorozeného chlapce ihned po porodu usmrtily. „Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídily. Nechávaly hochy naživu.“ (2. Mojžíšova 1,17).

Ačkoliv v biblickém textu jde jednoznačně o vraždění novorozenců, v dnešním Izraeli v těchto dnech, kdy se čte „paraša Šemot“, všichni mluví a píší o potratech. V rozhlase vyprávějí mladé ženy, jak strašně litují, že podstoupily potrat, a agitují pro ortodoxní protipotratovou organizaci „Efrat“. „Potraty oddalují vykoupení,“ hlásá titulek v levicově liberálním a sekulárním deníku Haarec. Nejvyšší izraelský rabín v dopise místním rabínům poukazuje na to, že každý rok je v Izraeli utraceno 50.000 nenarozených dětí. Podle odpůrců potratů v Efratu je z toho 20.000 potratů ilegálních a zbytečných. Nejvyšší duchovní představitelé židovského národa to označují za „skutečnou epidemii, která každý rok připraví národ o tisíce židovských životů“. A k tomu: „Nehledě k této ztrátě se navíc oddaluje i naše vykoupení!“

Záměrnou paralelou s biblickým textem razí rabíni myšlenku: tak jako se kdysi egyptský farao pokoušel zlikvidovat izraelské pokolení vražděním kojenců, ohrožuje dnes židovský národ blahobyt, konzumní orientace a asimilace prostřednictvím potratů. Jenže oproti odvážným porodním bábám starověku se dnešní porodní asistentky panovačným nárokům a vyhlazovacím snahám „faraona“ sotva dokážou vzepřít. Odpůrci potratů z „Efratu“ podle vlastních údajů zachrání ročně 4000 až 5000 dětí poskytováním finanční a psychologické podpory.

Vrchní rabíni, Šlomo Amar a Jona Metzger, vyzývají ve svém listu izraelské rabíny, aby ve svých sobotních kázáních zdůraznili, že potraty jsou podle židovského zákona závažným proviněním. „Protipotratová rada“ pod vedením rabína Jehudy Deriho z pouštního města Beerševy má být posílena. Deri je v poslední době známý především tím, že ho mesiánsko-židovská obec v Beerševě žalovala u soudu kvůli jeho antimisionářským aktivitám. Tvrzení, že potraty oddalují vykoupení, vyvozují ortodoxní rabíni z výroku talmudu, který v traktátu Nida prohlašuje, že každým narozeným dítětem se vykoupení přibližuje.

Ronit Ehrenfreund-Cohenová odsuzuje rabínský dopis jako „narušování podstaty a hodnot společnosti a země, ve které žijeme a která i jim vyplácí platy“. Ehrenfreund-Cohenová vede oddělení ženských práv při mezinárodní sionistické organizaci žen WIZO (Women’s International Zionist Organisation). Irit Rosenblumová, vedoucí organizace „Nová rodina“, se brání náboženskému ovlivňování v otázkách manželství a porodů. Zlobí se na „hordu mužů“, že chtějí ženám předepisovat, „jak mají nakládat se svým tělem“.

V pozadí této vnitrožidovské debaty jsou nejen etické úvahy o potratech, které jsou v ortodoxním židovství beztoho liberálnější než třeba mezi konzervativními křesťany, ale též demografický vývoj v Izraeli. Ortodoxní rabíni povolují potrat nejen v případech, kdy je ohrožen život matky, ale i v krajní nouzové situaci. Mesiánští židé, kteří uznávají Ježíše Krista jako židovského Mesiáše, sdílejí etické směrnice konzervativních křesťanů a potraty zásadně odmítají. V izraelské společnosti se proti nim angažují v organizaci „Be’ad Chaim“ („Pro život“) (www.beadchaim.org.il).

© Johannes Gerloff, Křesťanský mediální svaz KEP

přeložil Pavel MarešAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.