25.6.2022 | Svátek má Ivan


FRANCIE: Jaderná energie

23.2.2007

Ti pomatení rakouští extrémisté zase začali brojit proti Temelínu. Opravdu nevím, o co jim jde, hmmm, možná to tuším, ale nemá cenu, abych to veřejně rozebíral. V dnešní době genderově vyvážené politické korektnosti to nemá cenu. Vzhledem k tomu, že už nějakou dobu žiji v zemi, která celou svou energetickou strategii postavila na jádru, vlastní a neustále vyvíjí jaderné zbraně, má ve vesmíru družice, které sledují mimo komerčních účelů i národní zájmy, jako je třeba obrana země, a v zahraniční politice razí svou vlastní cestu, není mi jasné proč se s tím rakouským mikroproblémem nedokážeme jednou pro vždy vypořádat na mezinárodní úrovni. Abych jen tak nemluvil do prázdna, přikládám vám překlad jednoho článku s odkazy. A to, že francouzský prezident Jacques Chirac ve svém proslovu otevírajícím konferenci v Paříži, která měla za úkol rozjekt projekt Organizace zabývající se životním prostředím pod pláštíkem OSN (to slavné IPPC, které tak dráždí našeho prezidenta Václava Klause a jeho muže), mluvil o nutnosti ekologické revoluce, to zase neberte tak vážně. Nezapomeňte na to, že první státnický čin, který Jacques Chirac vykonal poté, co byl zvolen do svého úřadu, bylo rychlé odpálení několika jaderných výbuchů v Tichomoří, aby Francie mohla další testy provádět virtuálně a patrně dále neporušovala nějaké mezinárodní dohody nebo co. Jó, národní zájmy jsou národní zájmy, veškerá sranda jde stranou.....

(část dokumentu Ministersva ekonomie, financí, průmyslu, jenž vypracovalo Generální ředitelství energie a prvotních zdrojů 31.10.2006)

www.industrie.gouv.fr/energie/nucleair

Nukleární odvětví dnes představuje špičkové odvětví francouzské ekonomie a jeden z pilířů naší energetické politiky.

Všeobecná prezentace

- 78% elektřiny vyrobené ve Francii je jaderného původu momentálně je funkčních 59 jaderných reaktorů o celkovém výkonu 63 GWe
- cena investic do jaderného průmyslu byla ( v roce 2003) 77 miliard euro
- nukleární park umožnil uspořit 10 miliard euro ve srovnání s parkem termickým, či plynovým
- do atmosféry se díky jaderné energii nedostalo 31 miliónů tun uhlíku

Ekonomický, vědecký a enviromentální trumf

Zaměstnání: co se týče produkce elektřiny, nukleární sektor ve Francii zaměstnává více než 100 000 osob. Podniky jaderného sektoru (mimo EDF) přímo zaměstnávají 58 000 zaměstnanců CEA (Komisariát atomové energie), AREVA a ANDRA (Národní agentura správy radioaktivního odpadu). O využití 58 částí jaderného parku se stará 20 000 agentů EDF a zhruba 20 000 zaměstnanců podniků mimo sektor. Můžeme také přičíst všechny subdodavatele zejména pro operace ve stavebnictví a pozemním stavebnictví, demontování a údržby.

Export: Francie má významné místo na světovém trhu s jadernou energií. Roční obrat exportu se tohoto rezortu se pohybuje mezi 3- 4,5 miliardami euro, což pokrývá 16% účet roční spotřeby energie.

Vědecký pokrok: špičkové techniky používané v jaderné oblasti umožňují skutečný pokrok i v doménách zdánlivě velmi odlehlých, jako je např. zemědělsko-potravinářská, ve které se konzervují potraviny ionizací, nemůžeme opomenout mikro-elektroniku, zdravotnictví k diagnózám a terapiím, při kterých se radiové částice používají k léčbě vážných patologií, jako je třeba rakovina.

Schopnost konkurence: sektor jaderné energie je dnes nejkompetitivnějším výrobcem energie, jak dosvědčuje studie o cenových referencích výroby elektřiny.
www.industrie.gouv.fr/energie

Energetická nezávislost: strategický výběr jaderné energie dovoluje regulérně snížit účet francouzské energetiky. Zároveň roste energetická nezávislost Francie, což je zapříčiněno i aktivní politikou šetření energií, a to o 26% v roce 1973 a od konce 80. let se pohybuje kolem 50%.

Skleníkový efekt: tím, že Francie vsadila na jadernou energii, mohla snížit množství emisí, které způsobují skleníkový efekt. Francie má mezi zeměmi sdruženými v OECD (Organizace ekonomické spolupráce a vývoje) jednu z nejmenších emisí CO2. Emise uhlíku spojené s využitím energie se v roce 2002 dostaly na 1,68 tun na obyvatele, oproti 2,30 tun v EU patnáctky (2,80 tun v Německu, 2,44 tun ve Velké Británii), a 5,36 tun v USA.

Atdatd.... zbytek si můžete najít na odkazu v záhlaví článku, pokud vás to zajímá, nebo mě kontaktujte. Možná vám přeložím i ten zbytek. Zbývá už jen jedna stránka zabývající se dlouhodobým řešením radioaktivního odpadu ve Fracii. Samá nuda, spousta různých zákonů a odkazů na parlamentní debaty a podobně s výsledkem, že se to všechno v budoucnu patrně nacpe někde do hlubin zemské kůry. Už mě to unavuje, stejně to k ničemu nevede, jdu si raději otevřít lahváč.

martinmarak.free.fr