29.9.2023 | Svátek má Michal


EVROPA: Schengen – hurá?

25.7.2007

Prvního ledna se má ČR připojit k tzv. Schengenské dohodě, tj. zrušit kontroly na hranicích s ostatními signatáři dohody.

Vládu ČR je třeba pochválit za to, že zvládla technickou přípravu a přesvědčila stávající signatáře, že jsme to zvládli a že tedy pro ně otevření hranic mezi nimi a námi nepředstavuje hrozbu.

Tři vážné věci bych ale vládě vytkl.

VÝTKA č. 1: Vláda nevkusně přehání, když – ústy premiéra – přirovnává odstranění pohraničních kontrol ke stříhání ostnatých drátů po roce 1989. Střihání drátů bylo nesrovnatelně větší změnou. Znamenalo symbolický konec totality – dráty totiž vztyčil náš stát na obranu před útěkem svých občanů ze země. Běžné hraniční kontroly jsou naopak ochranou ostatních zemí před vstupem nežádoucích osob k nim od nás a naší ochranou před vstupem nežádoucích osob z ciziny do naší země. Se svobodou – tedy vztahem mezi občanem a jeho státem – tato běžná hraniční kontrola nemá nic společného!

VÝTKA č. 2: Vláda vydává vstup do Schengenu za vrchol evropské integrace - ústy ministra vnitra by „měla padnout poslední zeď, která nás dělí od plnoprávného členství v Evropské unii“. Schengenská dohoda ale nemá s EU až tak mnoho společného – signatáři jsou kupř. nečlenové EU – Island či Norsko – a naopak signatáři nejsou členové EU – Británie a Irsko. Jde o multilaterární mezinárodní smlouvu, faktem je jen to, že v naší Smlouvě o přistoupení k EU jsme se automaticky formou odkazu připojili i k Schengenské dohodě.

VÝTKA č. 3: Vláda se rozhodla za kampaň utratit cca 25 milionů korun. Jde o zbytečně vynaložené peníze daňových poplatníků – lidé snad 1. ledna sami poznají, že byla na hranici odstraněna značka STOP a mohou pokračovat bez zastavení. Důvody k informační kampani nevidím.

Schengenská dohoda je mezinárodní dohoda běžného typu. Podobnou dohodu mají např. Velká Británie, Irsko, Ostrov Man, Jersey a Guernsey mezi sebou – pojedete-li na Man z Británie, nemusíte ukazovat pas, zatímco pojedete-li na Jersey z Francie, pas potřebujete.

Dohody tohoto typu mají své výhody i nevýhody a vyplatí se je uzavřít, když výhody převládají, a vypovědět, když nevýhody převládnou. Proto nemají svůj „Schengen“ mezi sebou např. USA a Mexiko nebo Izrael a Jordánsko, byť by tím nepochybně tyto země také uspořily svým lidem fronty na hranicích - rizika jsou ale větší. Riziko Schengenu také existuje a je tím větší, čím rozsáhlejší Schengen je.

Když se v budoucnu ukáže, že otevření hranic přináší více rizik než výhod – uvidíme-li že k nám proudí nekontrolovaně příliš mnoho nežádoucích osob – bude na místě Schengenskou dohodu vypovědět.

výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku