24.6.2021 | Svátek má Jan


EVROPA: Nevěřte tomu koni, Trójané!

11.2.2014

K Putinovu projevu na Valdajském klubu ⃰

Valdajský klub expertů na ruskou problematiku vznikl v roce 2004. Jeho zářijového zasedání se zúčastnilo přes 200 ruských politiků, regionálních lídrů a mezinárodních expertů. Putin ho využil pro ohlášení výzvy Západu: podle něho Rusko nehodlá přebírat západní koncepci globalizace, protože má koncepci vlastní.

Pozornost vyvolal jeho důraz na to, čemu někteří z nás říkají "nová politická témata". V době, kdy už víceméně celá Evropa začíná mít plné zuby antropologické revoluce – zpochybňování přirozenosti člověka a tradičních institucí, zejména rodiny, vyhlásil Putin koncepci postavenou právě na podpoře těchto tradičních institucí. Tím upoutal pozornost v řadě zemí, mj. té naší, a vyvolal určité sympatie, zejména u konzervativně myslících lidí.

Bojím se těchto sympatií, protože se bojím Danajských, i když dávají dary.

Co řekl Putin k "novým politickým tématům"?

Citujme: "Další vážná výzva pro identitu Ruska je spojena s událostmi, které probíhají ve světě. Jsou zde vnější politické a morální aspekty. Vidíme, jak většina euroatlantických zemí fakticky jde cestou odmítání svých kořenů, včetně křesťanských hodnot, které tvoří základ západní civilizace. Popírají se morální zásady a jakákoli tradiční identita: národní, kulturní, náboženská, nebo dokonce pohlavní. Provádí se politika, která řadí na stejnou úroveň velkou mnohodětnou rodinu a partnerství osob stejného pohlaví, víru v Boha a víru v Satana. Výstřelky politické korektnosti jdou tak daleko, že už se vážně mluví o registraci stran, jejichž cílem je podpora pedofilie. Lidé v mnoha evropských zemích se bojí nebo stydí mluvit o své náboženské příslušnosti. Ruší se a přejmenovávají svátky, aby stydlivě schovali podstatu těchto svátků – jejich morální základ. A tento model se agresivně snaží vnutit celému světu. Jsem přesvědčen, že to je přímá cesta k degradaci a primitivismu, k hluboké demografické a morální krizi."

"Co jiného by mohlo být větším svědectvím o morální krizi lidské společnosti než ztráta schopnosti sebereprodukce. Dnes téměř všechny vyspělé země již nejsou schopny se reprodukovat, dokonce s pomocí migrace. Bez hodnot založených v křesťanství a jiných světových náboženstvích, bez standardů morálky, které se formovaly tisíce let, lidé nevyhnutelně ztratí svou lidskou důstojnost. My považujeme za přirozené a správné hájit tyto hodnoty."

To nezní špatně. Ale podívejme se také na kontext, v němž tato slova zazněla.

O pádu Sovětského svazu mluví Putin jako o "rozpadu naší státnosti", i když připouští, že předchozí ideologie "zanechala nepříjemný pocit". (Nejen pocit…) Zdůrazňuje svrchovanost, nezávislost a – ano – územní celistvost Ruska, i když na druhé straně nechce zpochybňovat jeho multietnický původ. "Máme na co být hrdí," prohlašuje člen KSSS a KGB. "Celá naše historie bez výjimek by se měla stát součástí ruské identity," pokračuje. Chválí úlohu Ruska v mezinárodní politice a vyzdvihuje například jeho (Stalinovo) jednání na Jaltě.

Podle něho není Rusko jen stát, ale přímo civilizace. Jenže křesťanská Evropa vznikala na principu přesně opačném: křesťanská civilizace – christianitas – se chápala jako rámec, v němž existují politické celky, nikoli naopak. Do praktické roviny pak Putin tuto myšlenku převádí návrhem Euroasijské unie. Jejím předpokladem je "těsná integrace se sousedy". (Pamatujeme se na ni.) Putin samozřejmě slibuje v rámci oné integrace zachování identity a politické subjektivity sousedů (i tu jsme měli). Domnívám se, že tu hrozí nějaká forma obnovy Sovětského svazu jako alternativa Evropské unie.

V posledních letech nám EU přinesla celou řadu problematických agend, nicméně její reforma je lepší perspektivou než její záměna za Euroasijskou unii. Lze doufat, že blížící se volby do Evropského parlamentu tuto instituci obmění a otevřou cestu k návratu do Evropy takové, jakou si ji představovali její zakladatelé.

⃰ Celý projev si můžete přečíst v češtině zde
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.