28.11.2023 | Svátek má René


EVROPA: Invazivní druhy

31.8.2015

Je jistě jen ironií osudu, že to je jen pár měsíců, kdy Evropská komise oprášila svůj „Plán strategie EU pro invazivní druhy“ z r. 2008 a nechala se slyšet, že se s tím musí už konečně něco dělat!

Evropská unie ví velmi dobře, proč tak činí, a má pro to své pádné důvody: Invazivní druhy se šíří na úkor druhů místních, čímž mění charakter dané lokality. Opatření se zaměřuje na jejich potlačování či likvidaci za účelem udržení původní druhové rozmanitosti území.

Týká se např mývala či norka amerického, z rostlin pak třeba bolševníku nebo borovice vejmutovky. Zpracováno nesčetně studií, takže např. dnes už dobře víme, že „kolonie racka chechtavého poklesly o 52 %, kolonie racka bouřního o 30 % a kolonie rybáka obecného o 37 %. V případě některých kolonií norek způsobil totální kolaps kolonií, zbylí ptáci místo opustili.“ (zdroj)

Evropská unie ovšem ví, jak na to: „Na mezinárodní úrovni panuje shoda, že tento problém vyžaduje třístupňový přístup. Prevence představuje nejlevnější a nejlepší přístup a zahrnuje přísnější kontroly na hranicích a výměnu informací na regionální, národní a mezinárodní úrovni... Pokud již došlo ke zdomácnění invazivních druhů, je nejúčinnějším opatřením eradikace... Není-li eradikace možná, je zapotřebí zavést dlouhodobou kontrolu a omezení, aby se zastavilo další rozšiřování těchto druhů.“ (zdroj)

Takže EU připravena, stačí přiklepnout grant a může se začít.
Leč osud nelenil a věren své pověsti zlomyslníka přihrál na hřiště další problém k řešení, který, jako na potvoru, s tím prvním velmi úzce souvisí!

Nebo si snad někdo myslí, že pro lidi, jako jen jeden z druhů živých organismů na Zemi, neplatí stejné principy jako pro mývala či bolševník?

Zdá se ovšem, že v případě lidské populace „udržení původní druhové rozmanitosti území“ není tak úplně na prvním místě.

Že se invazní druhy nešíří na úkor druhů místních, čímž mění charakter dané lokality? (Viz výše.) Známe to dobře! Z historie nás může poučit doba stěhování národů v době zániku Římské říše nebo relativně nedávná kolonizace obou Amerik , Severní i Jižní, na což v obou případech velmi doplatilo místní obyvatelstvo. Nejčerstvěji pak „arabské jaro“, kde uvolněné „niky“ po sekulárních diktátorech rázem vyplnilo Muslimské bratrstvo a IS.

Takže EU sice „ví“, ale s tím, „co ví“, si jaksi neví rady. Džin „eradikace“ už byl vypuštěn z láhve a nacpat zpátky ho jaksi nelze.

A eradikace není žádná legrace! Zní to sice velmi odborně, ale v překladu to neznamená nic více a nic méně, než „úplná eliminace patogenního agens z geografické a politické oblasti“.

A včil mudruj, Bruseli!

Co s tím, když ta imigrace je tak báječný kšeft a všechny lidumilné organizace se činí a inkasují, a tedy nemají nejmenší zájem na tom, aby imigrace ustala? Lodě sbírající po Středozemním moři ztroskotavší imigranty by je přece stejně dobře mohly vozit zpátky do Afriky, že ano? Nic nelidského na tom není, pokud ovšem někdo nevyhlásil, že k lidským právům patří i usadit se v Evropě. Pokud vím, vyhlášeno to zatím nebylo, ale EU k tomu má dobře nakročeno!

A tak v „důkazní nouzi“ přišli světoví lidskoprávníci s tvrzením, že „islamismus nemá nic společného s islámem“!

Stejně dobře by ovšem bylo možné tvrdit, že husitství či upalování čarodějnic nemá nic společného s křesťanstvím či koncentrační tábory s nacismem.

Známe to ostatně i od nás z doby nedávné. Tvrzení, že „politické procesy let padesátých nemají nic společného se ´skutečným socialismem´“, jsme slýchávali dosti často!

„Prostě jsou to všechno báječné politické systémy, jen kdyby nám to lidi nekazili!“

Kdepak, páni politikusové, nezblbnete nás už! Těch zkušeností s vámi už máme víc než dost! A platilo, platí a platit bude:

Kdo seje vítr, sklidí bouři!