8.6.2023 | Svátek má Medard


EVROPA: Brusel opět zběsile tlačí na pilu

25.4.2016

Vzhledem k urputnosti počínání Evropské komise je stále zřetelnější, že největšími nepřáteli EU nejsou v představách komise teroristé, ale svobodomyslní občané.

Těžko si lze jinak vysvětlit jeho úpornou snahu jim odebrat legálně držené zbraně.

Ale pěkně popořadě....

Jeden z prvních pokusů provedla v roce 2013 komisařka Cecilie Malmström svou iniciativou celoevropské kontrole zbraní. Cílem bylo odzbrojení občanů jednak zdražením zbraní (požadavek biometrických senzorů), ale hlavně podřízením práva občana libovůli úřadu. Pro široký odpor občanů tato záležitost na čas „usnula“.

Vrátila se zpět v loňském roce, kdy komise, oficiálně jako reakce na teroristický útok ve Francii, navrhla opatření, která by sice měla nulový efekt na teroristy, ale zcela zásadní dopad na držitele legálních zbraní.

Jen pro připomenutí několik „perliček“, ve směrnici 91/477/EHS je podobných nápadů daleko více.

1) Převést do kategorie zakázaných zbraní civilní poloautomatické střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s automatickým mechanismem, přestože ani Evropská komise nebyla schopna uvést konkrétní příklady zneužití takové zbraně k terorismu.

Normálnímu člověku je jistě nepochopitelné, jak má „vzhled“ vliv na parametry zbraně. Navíc není jasné, kdo a jak by to posuzoval - patrně nějaká „estetická komise“. Možná, že by pomohlo nabarvit zbraň na růžovo.

2) Nezbytnost zbrojního pasu na repliky, přičemž pro účely této směrnice se „replikou palné zbraně“ rozumí předměty, které mají fyzický vzhled palné zbraně, ale jsou vyrobeny takovým způsobem, že nemohou být upraveny k vystřelení nebo vymetení střely nebo projektilu působením chemické energie.

Tedy i plastové hračky pro děti...... všichni se postaví do fronty na zbrojní průkaz, včetně dětí a provozovatelů airsoftu.

Pro hromadný odpor občanů z celé EU a i politických zástupců se „Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů“ IMCO pod vedením britské konzervativní poslankyně Vicky Ford ujal úkolu směrnici přepracovat. Po Velikonocích byl zveřejněn jeho první oficiální návrh, který stále ještě obsahuje řadu pomýlení, ale odstranil největší „zvěrstva“ jako je zbrojní pas na repliku zbraně a další. Bohužel zákaz samonabíjecích zbraní tam v modifikované podobě zůstal.

Je symptomatické, že i tento „malý krok správným směrem“ vzbudil nelibost a „Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci“ LIBE pod vedením zelené europoslankyně Valero Bodil vypracoval vlastní, zatím pracovní návrh, který jde v absurdnostech ještě dál než původní návrh komise a požaduje například seriové značení každého kusu střeliva a to střely a nábojnice zvlášť. Tak tedy vypadají ty „občanské svobody“ v praxi.

Podle posledních neoficiálních informací získal tento nesmyslný návrh podporu i vlivných členů frakce „Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu“. Jak vidno, jde o opravdové demokraty.

Situace v ČR je naštěstí přehlednější a návrh EK je pokládán za nesmyslný napříč politickým spektrem, jak ostatně potvrdilo i nedávné hlasování v parlamentu, kde proti přijetí směrnice bylo 142 poslanců ze 144 přítomných. Směrnici EK tak podpořili jen poslanci Zlatuška a Gabal. Návrh také odmítl Senát. Ministr vnitra Milan Chovanec normu označil jako „neodůvodněný zásah do práv legálních držitelů zbraní.“

Bohužel, při zkušenostech s naší současnou vládou je otázka, zda tento zcela většinový postoj dokáže jednoznačně presentovat i v Bruselu a zda premier Sobotka nevymění svobody občanů ČR za příjemný pocit, že nebude mezi „potížisty“, jako nedávno v otázce kvót.

Co dodat? Je čím dál tím víc jasné, že se komise svého „ambiciózního“ cíle nevzdává a používá všech prostředků včetně lží, jak se ukázalo například při jednání zástupců komise s výbory EP.

Zcela evidentně jí nevadí ani to, že si tímto způsobem znepřátelí nemalou část občanů EU - jen v případě ČR jde minimálně o 300 000. Prostě když to nejde silou, zkusíme to větší silou.

Už jen na tomto příkladu lze nedávné prohlášení Junckera, že se EK nebude tolik plést do záležitostí občanů, označit za účelovou lež.

A nám nezbývá nic jiného, než co nejdříve použít efektivní prostředky jak nikým nevoleným úředníkům EK pořádně „přistřihnout křídla“. Čím později to uděláme, tím to půjde hůř a škody způsobené zběsilými regulacemi, směrnicemi a harmonizací každého „pšouku“ budou větší a větší.

Protože nejde jen o ty zbraně, ale o obecný přístup současných euroelit k svobodě občanů a svobodě volby jako takové.

Jak řekl George Orwell „Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala“.

Poznámka: Omezený rozsah tohoto příspěvku je zcela nepochybně na úkor technické přesnosti. Další informace lze nalézt na www.gunlex.cz

www.vanektomas.cz