17.10.2019 | Svátek má Hedvika


SPOLEČNOST: Europ - osoba třetího pohlaví

28.10.2014

V souvislosti s rozsáhlými společenskými a ekonomickými změnami, které v rámci EU probíhají, je nutné sjednotit terminologii i ve zdánlivě podružných oborech. Zatím se pouze Švédsko pokusilo o zavedení pohlavně neutrálního výrazu hen, který se ovšem na mezinárodní úrovni dosud neetabloval. Napravujeme tento nedostatek a navrhujeme pochopitelný a snadno zapamatovatelný výraz pro osoby třetího pohlaví europ. Zavedení a užívání usnadní mezinárodní slovní kmen a jako hlavní výhodu považujeme možnost přirozeného skloňování. Výrazy the europ (pl.europs), das Europ (pl. die Europen) a europ (pl. europi) zcela organicky zapadnou do národních jazyků. Jako nezbytnost se nám jeví nutnost uznání slova europ automatickými opravovači textových editorů[1].

Zamysleli jsme se zároveň nad obecnou charakteristikou europa a dospěli k závěru, že osoby třetího pohlaví představují v podstatě modelový příklad Evropana nového typu:

Europi svítí pouze úspornými žárovkami napájenými z obnovitelných zdrojů. Vysávají prach nevýkonnými vysavači, ovšem v případě časové tísně (v níž jsou téměř neustále) jsou ochotni nad sebou zahmouřit oči a použijí i nezákonné silnější přístroje. Europ nestárne, po celý život se přesunuje vlastní silou, zpravidla tedy na chodnících ohrožuje chodce militantní jízdou na kole či segway. Zároveň buduje z dotací cyklostezky, zakazuje vjezdy a parkování automobilů ve velkoměstech i v obytných zónách.

Europ nakupuje pouze v bio a ve fair-trade obchodech. Pohrdání, které chová k zákazníkům ostatních obchodů, dává velkoryse najevo jen zřídka.

Množí se nejraději adopcí, pokud možno na dálku, aby mu péče o potomky nekazila kariéru. V sexuálním životě nezná hranic a rád zdůrazňuje a podporuje všemožné menšinové projevy, nejlépe na veřejnosti.

Po určitou část svého života si europ užívá erasmus na některé z evropských fakult a opouští je vzdělán v oborech řízení lidských zdrojů, kontroly kvality či genderové problematiky (souborně lidově nazývaná jako studia na pána).

Po studiích se nejraději věnuje konání dobra za cizí peníze v lokálním či nadnárodním spolku, bojujícím s aktivními lidmi. Často žije v symbióze s některou mezinárodní společností, pro niž vymýšlí různé kodexy a vnitřní regule. Obvyklým působištěm jsou také rozsáhlé státní či evropské přerozdělovací a kontrolní orgány, mající v kompetenci postih aktivních společností a samostatných lidí. Intenzivně zde pracuje na rozšiřování jejich působnosti.

Europ považuje dvacetistupňové mrazy v únoru za důkaz globálního oteplení a zyšování daní jako nejúčinnější boj s tímto jevem. Živí se dotacemi na cokoliv, zvlášť úspěšný je zejména v průmyslu ochrany přírody. Mezi jeho nejkvalitnější produkty lze zařadit zákaz kácení napadených stromů na Šumavě a ponechání lesa v pralesním stádiu středoevropského hvozdu. V Karpatech naopak čerpá dotace na kácení stromů na člověkem vytvořených (a dnes již nepoužívaných) pastvinách v místech původního pralesa. Nemá rád invazní druhy s výjimkou kukuřice. Stejně tak bojuje se zaváděním monokultur s výjimkou řepky, s odůvodněním, že… tomu byste nerozuměli.

Europ se hluboce dojímá nad chudobou a problémy třetího světa, které řeší na dálku pomocí neziskových organizací, ale nepřipouští si, že ve svém okolí svými regulacemi vytváří stále více chudých lidí. Je plný rozhořčení nad zločiny křesťanů páchaných v dobách křížových výprav. Teroristické útoky ve jménu jiných náboženských směrů chápe ve smyslu nutné obrany. V zájmu vyváženosti textu je nutné říci, že jimi bývá mírně znepokojen, ale jen korektně. Násilnický stát o rozměrech Francie s hromadami uřezaných hlav, alejemi ukřižovaných lidí a neúctou k ženám považuje za zanedbatelný exces.

Europ s oblibou sestavuje seznamy zakázaných slov, výrazů, symbolů, názorů, knih, filmů, hudby, nápojů, jídel, oblečení, chování atd. Přesvědčení, že právě zákazy a nařízení vytvoří lepší svět bez špatností, mu umožňuje čerpat dotace na tvorbu a na kontrolu jejich dodržování.

Neuznává a obává se divoké (dříve nesprávně nazývané volné) soutěže v jakémkoli oboru. Prosazuje protekční opatření, kterými lze soutěž zjednodušit tak, aby se jí předem vybraní vítězové mohli vyhnout. Rád opatřuje veřejný i soukromý prostor povinnými či informačními cedulkami. Díky tomu ví zbývající pohlaví, že sedí na lavičce, která ohrožuje jejich zdraví tím, že byla vyrobena v některém z podpůrných programů eu.

Europ je zásadní odpůrce zisku jako hlavní příčiny všech špatností. Proto se jakýkoliv zisk snaží několikrát zdanit nebo podrobit regulačnímu poplatku. Je mistrem v zavádění administrativních postupů a sankcí.

Europ nikdy neřekl sprosté slovo, proto ho také všichni obdivujeme.

[1] Je na zvážení, zda by nebylo vhodné kompletní vyjmutí slov se slovním kmenem euro z opravovačů textových editorů, neboť je známo že vše, co obsahuje tuto spřežku, je zárukou vyšší kvality a její označení jako chyba je zcela evidentně nekorektní a euroskeptické.

Michal Streubel, Michal Mašek Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.