5.12.2023 | Svátek má Jitka


ZDRAVOTNICTVÍ: Vitamin C - všelék budoucnosti?

30.8.2012

Vysoké dávky "céčka" mohou významně potlačovat nežádoucí účinky onkologické léčby a usmrcovat buňky tumoru

Banality mohou někdy notně překvapit. Jakkoli se může zdát, že vlastnosti vitaminu C byly již nesčetněkrát popsány, výsledky nedávno publikovaných studií lékařů a vědců naznačují, že potenciál "céčka" nebyl dosud zdaleka využit. "Většina odborníků i laiků zná podávání vitaminu C jako doplňku stravy u chřipky a nemocí z nachlazení, jelikož se předpokládá, že zvyšuje imunitu a odolnost organismu. Nicméně v poslední době přicházejí z USA a Německa informace o možnosti využití vysokých dávek vitaminu C u chronického zánětu," zdůrazňuje ředitel vzdělávací společnosti Edukafarm, farmakolog Zdeněk Procházka. Zhruba patnáctkrát vyšší koncentrace dosažená v krevní plazmě po nitrožilní aplikaci propůjčuje vitaminu C silné protizánětlivé a další účinky, které lze využít v kardiologii, alergologii, dermatologii, revmatologii a zejména v onkologii. Proto je také ve vysoké koncentraci vázán na předpis. "Vysoké dávky vitaminu C dokážou usmrtit buňky tumoru a redukovat nádorovou hmotu. Velký význam má také podpora chemoterapie a redukce nežádoucích účinků s ní spojených," vysvětluje Procházka.

Sníží utrpení

Skupina německých odborníků farmaceutů a lékařů loni publikovala výsledky studie, jejímž cílem bylo v praxi zhodnotit podmínky bezpečnosti a účinnosti intravenózně podávaného vitaminu C ženám s rakovinou prsu v prvním pooperačním roce. Vedlejší účinky onkologické léčby, jak známo, dokážou pacienty řádně potrápit a připravit je o chuť žít. Trpívají nevolností, průjmem, zvracením, ztrátou chuti, bolestmi, vyčerpáním, depresí, závratí, poruchou krvetvorby a mnoha dalšími problémy. Díky vitaminu C ale může kvalita života pacientů s rakovinou podstatně vzrůst.

"Ženy, které obdržely vitamin C, trpěly oproti skupině bez této léčby podstatně méně vedlejšími účinky standardní terapie i tumoru samotného. Podobných výsledků bylo dosaženo i v období následné péče, přičemž ženy ze skupiny s vitaminem C si téměř nestěžovaly.

V obou fázích se celková intenzita symptomů snížila o jednu třetinu až o polovinu. Je zřejmé, že snížení nežádoucích účinků ve studijní skupině nemůže být vysvětleno nehomogenitou v proměnných mezi oběma skupinami, ale je dáno vlivem doplňkové terapie vitaminem C," uvádějí němečtí specialisté ve svých závěrech.

Nadějné jsou i další výzkumy. Několik studií prokázalo, že vitamin C potlačuje množení buněk maligních tumorů, usmrcuje je a redukuje hmotu nádoru. Například ve studii z roku 2011, již zpracoval kolektiv autorů z Marburské univerzity v čele s Anjou Frömbergovou, byl zkoumán vliv vysokých dávek vitaminu C na buňky různých zhoubných lidských nádorů, jako je karcinom tlustého střeva, ovaria, prostaty a prsu. "Céčko podporovalo zánik těchto buněk a potlačovalo jejich množení. Pokud byly buňky napřed ‚ošetřeny‘ vysokou dávkou vitaminu C a poté se na ně nechaly působit určité protinádorové léky, byla jejich účinnost vyšší než u buněk, které předtím nebyly v kontaktu s touto živinou," popisuje farmakolog Procházka dostupné informace.

Céčkem proti zánětu

Nedostatek vitaminu C totiž může zapříčinit vznik a rozvoj chronického zánětu v těle, který bývá příčinou řady civilizačních chorob a dalších těžko léčitelných nemocí (viz Oxidativní stres). Na rozdíl od ostatních savců lidé (a také opice a morčata) ztratili schopnost vlastní produkce vitaminu C podle aktuální potřeby. Zdraví jedinci získají dostatek této živiny z vyvážené stravy. Těm nemocným, kteří jí potřebují více, ale musí být doplňována. Důležitá je forma. Pouze nitrožilní aplikací lze dosáhnout v krvi terapeutických koncentrací, jejichž účinek je protizánětlivý.

Při podání ústy nelze tohoto účinku dosáhnout, a to kvůli omezeným možnostem transportu vitaminu C z trávicího traktu. "Vysoké dávky vitaminu C podané infuzí jsou přitom mimořádně bezpečné. Živina se totiž velmi rychle vylučuje ledvinami," vysvětluje Zdeněk Procházka.

Poslední vědecké poznatky o jinak banálním vitaminu C jsou tak neuvěřitelné, že se jim řada lékařů i dalších odborníků zdráhá uvěřit nebo je považuje za prázdninovou výplň okurkové sezony. "Víme, že vitaminová léčba je prospěšná, zvláště po chemoterapii. A že vitamin C je antioxidant. Tyto informace ale považuji za výkřiky.

Chemoterapie navíc fungují na řadě různých principů, takže neexistuje jednotná léčba nežádoucích účinků," míní například uznávaný onkolog a senátor Jan Žaloudík.

"První reakce lékařů jsou většinou zdrženlivé, jelikož tak vysoká účinnost u známého vitaminu C je překvapuje, nicméně nové informace z oblasti klinické a farmakologické mluví jasnou řečí. Lékaři, kteří se již s tímto typem terapie seznámili, ji hodnotí velmi vysoko," namítá farmakolog Procházka.

Opomíjená láce

Přetrvává také postoj, že vysoké dávky vitaminu C mohou způsobovat například odvápnění kostí. Tento názor ale vyvrací farmakoložka Lucie Kotlářová. "Existují naopak desítky studií, které prokazují, že nedostatek vitaminu C vede k osteoporóze. Je totiž důležitým spolufaktorem enzymatických procesů, které způsobují rozvoj buněk kostní tkáně," zdůrazňuje.

Infuze zatím není v Česku registrována, ale podle českého lékového zákona mají lékaři právo předepisovat v tuzemsku přípravky, které získaly registraci v jiném členském státě Evropské unie. Jedna infuze vitaminu C v dávce 7,5 gramu stojí pacienta zhruba 700 korun. Podává se jednou týdně až jednou měsíčně podle typu a intenzity onemocnění. Vitaminové kúry nejsou běžně hrazeny pojišťovnami. Nízká cena terapie přitom může být příčinou, proč jsou poznatky o účincích vitaminů zatím opomíjeny. Přestože jsou známy dlouhou dobu a jsou mnohem bezpečnější než řada moderních léčiv, povědomost o nich je stále nízká a málo se využívají k léčbě. Zároveň jsou ale levné, a tudíž nemohou figurovat jako nositelé zisku. "S ohledem na vynikající léčebné výsledky a nízkou cenu infuzní terapie vitaminem C předpokládám, že v budoucnu bude paušálně hrazena. U řady chorob totiž přináší mimořádně solidní výsledek při porovnání ceny s výkonem a benefitu s rizikem," doufá farmakolog Procházka.

Týdeník EURO 34/2012, 20.8.2012