Neděle 14. července 2024, svátek má Karolína
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

VĚDA: Otevřený dopis Jiřímu Grygarovi

diskuse (696)
Vážený pane doktore, viděl jsem v televizi záběry z předávání ceny "Bludný balvan".
Vážený pane doktore,

viděl jsem v televizi záběry z předávání ceny "Bludný balvan". Nevím, zda si to uvědomujete, ale bludným balvanem jste vy sám. A s vámi duševně zpříznění vědci v dnešním postkomunistickém českém státě. Jste lidé odchovaní marxistickou ideologií a případně neméně tmářským římským katolictvím. Vaše smýšlení formoval materialismus Marxe a Engelse a představujete vědecký establišment, který se snaží kontrolovat nezávislé vědecké myšlení pod záminkou "boje proti bludům". Sami však žijete v zajetí vědeckých paradigmat, podle kterých se svět skládá ze samých atomů a elementárních čátic a jejichž hranice nejste schopni sami překročit a bráníte v tom jiným.

Velice se mýlíte a zřejmě i vědomě uvádíte v omyl druhé lidi včetně televizních diváků. Například při předávání cen "Bludný balvan" zaznělo z vaší tribuny ironické prohlášení, ať lidé strhnou elektrická drátová vedení, s tím že každý "normální člověk" v Česku dnes musí vědět, že elektřina se šíří výhradně po drátech. Nechci nijak zpochybňovat zjevné výhody lineárních vodičů. Ale už Nikola Tesla během svých experimentů s vysokým napětím a elektromagnetismem způsobil, že se lidem při jeho pokusech rozsvěcovaly žárovky samy od sebe až desítky kilometrů daleko. Dokonce stavěl monumentální zařízení, kterým hodlal bezdrátově přenést elektřinu z východního pobřeží USA až do vzdálené Paříže a osvětlit tamní světovou výstavu. Jeho pokusy stopnula defintivně až americká armáda. Nikola Tesla byl synem náboženského popa, tedy "idealistického tmáře" a není náhodou, že uspěl až po odchodu z Balkánu do USA. Ve své domovské zemi by narážel neustále na vědecký establišment - "bludné balvany" vašeho formátu.

Podobně tomu bylo i s Albertem Einsteinem - v Čechách to dotáhl jen na asáka ve Viničné ulici a později pracoval jako úředník na patentovém ústavu ve Vídni. S tímto "vědeckým životopisem" by dnes neměl sebemenší šanci dostat se k zajímavější vědecké práci. Hitler jej však coby Žida vytlačil do USA a teprve tam udělal Einstein závratnou vědeckou kariéru. Nicméně, kdyby dnes někdo českému vědeckému periodiku předožil obdobu své 12-stránkové teorie relativity, smetla by podobný "nesmysl" kterákoli současná česká vědecká rada se stolu jako "nepodložený" a "nevědecký". Morse byl malíř a přesto vynalezl a zkonstruoval telegraf. Marconi byl taky samouk. Nikola Tesla jakbysmet. Všichni tito skuteční průkopníci vědy ale byli skuteční muži a měli "koule". Dnešní vědci často nemají "koule", jenom životopisy a citace. Zapomene se na ně ještě dřív než stačí umřít.

Nevyčítám vám, že ve vašem velmi pokročilém věku už nemáte "koule". Ve světovém měřítku jste však nuly, i když máte spousty "citací" a "vzorný vědecký životopis". Dnes stačí sbírat "citace" a člověk je rázem považován za vědce i když nezplodí za život jedinou originální věc. Všichni tito zmínění muži neměli obrovské IQ - třeba Edison byl ve škole označen za "nevzdělatelného" a učila ho doma matka. Měli však víru - nikoli slepou náboženskou tmářskou víru ale silnou vizi. Víra znamená předjímat to, co je právě na cestě a dokázat po tom natáhnout ruku navzdory předsudkům okolí.

Podle mého vnímání přírodní vědy odráží hlubší realitu, platnou v celém Vesmíru. Nikoli tedy, že by realita odrážela nějaké lidské obory vědění, ale naopak tyto obory odráží často různě nedokonale realitu. Pro mne realita je SINGULÁRNÍ nebo chcete-li INTEGRÁLNÍ čili KONTINUÁLNÍ čili SPOJITÁ. Má energetickou podstatu, což věděli už před pěti tisíciletími i Číňané, kteří vymysleli třeba kompas, papír, střelný prach, princip rakety a řadu dalších PRAKTICKÝCH věcí. Pokud se věda dnes zabývá pouze částicovou hmotou, je její pohled zatížen tímto předporozumněním (vědeckým paradigmatem). Proto je nutně JEDNOSTRANNÁ a k řadě věcí slepá ne méně než kdysi inkvizice k heliocentrické soustavě.

V příloze vám zasílám svůj článek Nové dimenze astrofyziky a důsledky v pohledu na vesmír a Zemi, kde vysvětluji některá zásadní východiska svého odlišného pohledu na Vesmír. Můžete mi na něj napsat svůj názor, i když je to psáno popularizující formou.

Správně hovoříte o potřebě věci experimentálně dokazovat. V tom plně souhlasím. Navrhnul jsem proto následující VĚDECKÝ EXPERIMENT: V mém chápání je vesmírný prostor naplněný velmi vysokou mírou kontinuální (jiné než částicové) energie. Tuto energii si lze velmi zjednodušeně představit jako všesměrné vektorové pole. Vysvětlil jsem jinde uspokojivě, že gravitace je důsledek stínícího efektu mezi hmotnými tělesy na různou vzdálenost. Stínění vede k naředění "energie vakua" které je největší na spojnici mezi tělesy a dále se tvaruje zhruba podle laplaceovského gradientu. Tomu odpovídá zakřivení časoprostoru. Gravitační přitáhnutí těles pak vede k minimalizaci energie systému. Tělesa k sobě přitlačí okolní energie převyšující odstíněnou energii na jejich spojnici. Tomu odpovídá i Newtonův zákon - čím více hmoty tím více stínění a účinek stínění klesá se čtvercem vzdálenosti. S lepším vysvětlením gravitace zatím nikdo nepřišel a konzultoval jsem to i s teoretickým fyzikem.

Navrhuji tento PRAKTICKÝ EXPERIMENT: Vypůjčit si velmi přesný gravimetr, které jsou dnes již běžně k dispozici. Zkonstruovat elektrický obvod, proměřující kontinuálně kapacitu kondenzátoru a napojený na stejný počítač jako gravimetr. Vše umístit do faradayovy klece (elektromagneticky izolované místnosti) kvůli odstínění rušivých vlivů jako jsou rádiové a televizní vlny nebo mobily apod. Kapacita kondenzátoru odpovídá vlastnosti použitého dielektrika a ta je závislá kromě materiálu na permitivitě vakua. Permitivita vakua je považována dnes všeobecně za konstantní. Pokud je má teorie gravitace správná, pak permitivita vakua NENÍ KONSTANTNÍ ale bude se měnit v závislosti na gravitaci. Tato předpokládaná úměrnost je fyzikálně měřitelná a vztah obou veličin - permitivity vakua a gravitace - může velmi mnoho objasnit pro moderní fyzikální chápání světa. Teďvás asi napadá, jak chci změnit gravitaci. Je to jednoduché a elegantní - použije se Měsíc a jeho slapové síly. Astronomicky asi není problém spočítat maximum slapových sil Měsíce na území Prahy (nebo jiného města), i když tam není moře. Slapové síly Měsíce pohnou postupně významně gravitací a změní nám "konstantu G", takže bude proměnlivá. To se zdokumentuje přesným gravimetrem, který dnes měří G s dostatečnou přesností. Zároveň s proměnlivým G budeme nepřímo měřit permitivitu vakua v daném místě a okamžiku a to sice prostřednictvím dielektrika kondenzátoru. Jsem toho názoru, že se zjistí vzájemná závislost obou PROMĚNNÝCH veličin, dosud považovaných definitoricky za KONSTANTY, totiž gravitačního zrychlení G a permitivity vakua. Z toho lze matematicky odvodit dlouho hledaný vztah mezi teorií gravitace a Maxwellovými rovnicemi pro elektromagnetismus. Vymyslel jsem to prakticky sám a trvalo mi to několik let. Sám to však nejsem schopen zrealizovat, už proto že mi chybí elektrotechnické zázemí běžné na Akademii věd, financované z grantů. Budu samozřejmě vděčný za každou pomoc, ať již přijde z kterékoli strany.

Vezměte si "blbého" Michelsona - taky udělal pokud, který vstupil do historie a potvrdil experimentálně zcela novou oblast fyziky. Chápu, že v Česku je díky "bludným balvanům" - marxistickému vědeckému establišmentu - nemožné pohnout se z místa. A skutečný úspěch se v této podivné zemi už vůbec neodpouští. Absolvoval jsem Karlovu univerzitu s cenou rektora a začátkem 90. let jsem studoval krátce i na CALTECHu (Kalifornský technologický institut, Pasadena). Oženil jsem se a spousta věcí šla stranou. Vadí mi ale, když mám ještě dnes v TV čumět na stupidní "bludné balvany". Typičtí Češi - místo vzájemné pomoci a vědecké vize si jenom podráží vzájemně nohy. Co na tom, že někdo občas zkonstruuje "nevědecký šmejd" - minulý režim byl podobných absurdit plný. A spousta "vědeckých prací" Akademie věd ČR placených ze státního rozpočtu stejně skončí jenom na dně šuplete. Tyto práce často vůbec nic neřeší a jsou zcela zbytečné. Dáváte snad bludné balvany i jim?

S pozdravem,

Ondřej Neff
14. 7. 2024

Prezident Joe Biden okamžitě reagoval, zločin odsoudil a raněnému volebními soupeři popřál...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Neviditelný pes
13. 7. 2024

Veterináři a počasí

Prezidentská kampaň republikána Donalda Trumpa v červnu poprvé oznámila, že má na svém hlavním účtu...

Jan Ferenc
13. 7. 2024

V řadě případů, hlavně malých stálých pohostinství, však jde také o krácení tržeb, tedy šizení...

Aston Ondřej Neff
11. 7. 2024

Obruč ideologického dohledu má sevřít hustě osídlené území uprostřed Čech. Jádro ideje: člověk je...

Aston Ondřej Neff
12. 7. 2024

ANO – kromě trvalého vzestupu – zaznamenalo dva úspěchy v poslední době. V eurovolbách zabodovalo...

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Marian Kechlibar
11. 7. 2024

Každý tuší, že po příští epizodě srovnatelné s tou katastrofální debatou na konci června už nepůjde...

Přemysl Souček
11. 7. 2024

Evropští lidovci chtějí za opětovné získání postu předsedkyně Evropské komise po Ursule von der...

jhr Jan Hron
14. 7. 2024

Část členů Republikánské strany obviňuje současného demokratického prezidenta Joe Bidena, že může...

jla Jiří Lacina
14. 7. 2024

Ruští magnáti profitují z válečné ekonomiky. Tucet ruských podnikatelů si loni rozdělilo podíly ze...

Lidovky.cz, ČTK
14. 7. 2024

Izraelská armáda oznámila, že zabila velitele brigády Hamásu v Chán Júnisu Rafu Salámího. Vinila ho...

ČTK, Lidovky.cz
14. 7. 2024

Automobilový jezdec Dominik Stříteský obhájil vítězství na Rallye Bohemia a upevnil si vedení v...

Lidovky.cz
14. 7. 2024

Stejně jako loni proti sobě ve finále Wimbledonu stojí Carlos Alcaraz a Novak Djokovič. Tehdy se ze...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz