Neděle 21. července 2024, svátek má Vítězslav
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

UMĚLÁ INTELIGENCE: Další krok dopředu

diskuse (28)

Rok 2022 je klíčový pro evoluci systémů umělé inteligence. Kromě vizuálních systémů, které vytváří obrazy na základě kódu, došlo k velkému pokroku i v oblasti generování odborných textů pomocí algoritmů. Právě to může být problémem v etice vědecké práce a studentských plagiátů, protože nevíme jak tyto práce odhalovat.

ai

© Eduard Petiška (ilustrace vytvořena pomocí algoritmů umělé inteligence v softwaru AI Midjourney)

Obraz vytvořený umělou inteligencí již v létě vyhrál americkou soutěž, aniž by porotci tušili, že hodnotí dílo algoritmů a ne umělce. Nyní nastal další zlom v oblasti umělé inteligence (AI). Společnost OpenAI, výzkumná laboratoř v oblasti umělé inteligence, založená Elonem Muskem, Samem Altmanem a několika dalšími předními osobnostmi ze Silicon Valley spustila ve středu (30. 11.) ChatGPT, dialogové rozhraní pro chat s umělou inteligencí. Ten poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní. Tato inovace již vzbudila velkou pozornost a zařadila se tak po bok systémů k tvorbě textových výstupů generovaných umělou inteligencí. Insider již v červenci informoval, že algoritmus s umělou inteligencí napsal akademickou práci za dvě hodiny. Výzkumník, který umělou inteligenci (OpenAI) k napsání práce navedl, ji se souhlasem robota odeslal do časopisu. Zeptal se totiž i v chatu robota, co text vytvořil, jestli ji může poslat a on mu to dovolil (Konkrétně: Do you agree to be the first author of a paper together with Almira Osmanovic Thunström and Steinn Steingrimsson? Odpověď robota byla stručná: yes). ,,Jen doufáme, že jsme neotevřeli Pandořinu skříňku,“ napsal výzkumník v časopise Scientific American.

Možná ji ale otevřeli, protože na to, že jsou současné algoritmy umělé inteligence nově spuštěné, a pořád ve stadiu testování, tak umí již pozoruhodné výsledky. Vzhledem k tomu, že často fungují na bázi sebeučících algoritmů, které se v reálném čase učí na základě využívání a hodnocení uživateli, zlepšují se prakticky v reálném čase. Za pár měsíců a let tak mohou být ještě na mnohem vyšší úrovni. Již teď je pomocí nich možné psát tedy nejen vědecké články ale i seminární, bakalářské nebo diplomové práce. Problém je, že stávající systémy na odhalování plagiátu typu Turnitin je nedokáží odhalit vzhledem k tomu, že každý text je ,,originál“. Po problému plagiátorství a predátorských časopisů se tak v oblasti akademického publikování a etiky otevírá asi další výzva.

/Poznámka: Tento článek byl částečně napsán také za pomocí algoritmů umělé inteligence, která již umí i česky, ilustraci vytvořila na pokyn také AI, níže pak přikládáme 1) názorný příklad vygenerovaného textu na daný pokyn v aj, 2) pojednání o Alicinu v češtině; a na konec pro odlehčení 3) tematickou básničku v češtině, taktéž vytvořenou algoritmy. Vlastní zadání si můžete vytvořit zde/.

1) názorný příklad vygenerovaného textu na daný pokyn. (neupravováno)

Write an academic thesis in 500 words about GPT-3 (algoritmy generující text, pozn. redakce) and add scientific references and citations inside the text.

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) is a large-scale language model developed by OpenAI, a research laboratory based in San Francisco. GPT-3 is a state of the art language model that is capable of generating human-like text in response to prompt inputs. GPT-3 has been trained on a massive corpus of text, from books to Wikipedia articles, enabling it to generate text that is not only human-like in content but also in style and structure.

GPT-3 has the potential to revolutionize natural language processing (NLP). It has already been used to generate text summaries, create natural language interfaces for applications, and translate between languages. It has also been used to generate conversational chatbots and generate text for creative writing. GPT-3’s capabilities are set to expand in the future, with OpenAI planning to use it to develop new applications.

GPT-3 is based on a Transformer architecture, which is a type of neural network that uses attention to analyze the context of a given text. GPT-3 uses this architecture to analyze large amounts of text data and generate text that is both human-readable and realistic. This is in contrast to traditional NLP models which rely on a pre-defined set of rules to generate text.

The success of GPT-3 has attracted considerable attention from the research community. However, some have raised concerns that GPT-3 may have ethical implications, as it can be used to generate text that misinforms or manipulates readers. Furthermore, GPT-3’s reliance on large datasets has raised questions of data privacy and fairness.

In conclusion, GPT-3 is a powerful language model that promises to revolutionize natural language processing. However, its potential ethical implications must be addressed and its performance evaluated against traditional NLP models.

References

Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, A., Henighan, T., Clark, K., Levy, O., Zaremba, W., Schuster, M., Chen, J., Lepikhin, E., Sutskever, I., and Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. arXiv preprint arXiv:2005.14165.

Radford, A., Wu, J., Child, R., Luan, D., Amodei, D., and Sutskever, I. (2018). Language models are unsupervised multitask learners. OpenAI.

Kelley, T. (2020). GPT-3: An Analysis of Ethics, Fairness, and Privacy. Medium.

Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., and Sutskever, I. (2019). Improving language understanding by generative pre-training. OpenAI.

2) pojednání o Alicinu v češtině (neupravováno, k číslům jen přidány závorky, aby bylo jasné, že jde o reference)

Write an academic thesis in Czech in 500 words about alicin and add 5 scientific references and citations inside the text.

Alicin je látka, která se vyskytuje v česneku a je jedním z jeho hlavních bioaktivních složek. Bylo zjištěno, že alicin má širokou škálu léčebných účinků na lidské zdraví. Například, studie z roku 2007 publikovaná v časopise Phytotherapy Research ukázala, že alicin může zmírnit zánětlivé reakce a podpořit imunitní odpověď u pacientů se systémovým lupus erythematosus.(1) Další výzkum ukázal, že alicin může působit jako přírodní antibiotikum.(2) Kromě toho, alicin může také pomoci snížit hladinu cholesterolu a systémový krevní tlak.(3)

Výhody alicinu pro lidské zdraví byly dobře dokumentovány. Například, studie publikovaná v časopise Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine zkoumala účinky alicinu na zdraví kardiovaskulárního systému a zjistila, že alicin může být efektivní při snižování krevního tlaku a hladiny cholesterolu.(4) Další studie publikovaná v časopisu Nutrition a Metabolism odhalila, že alicin může být účinný při prevenci a léčbě metabolických poruch, jako je vysoký cholesterol a obezita.(5)

Kromě toho, alicin může být také užitečný při léčbě některých typů rakoviny. Například, studie publikovaná v časopise Oncology Reports zjistila, že alicin může být efektivní při léčbě některých typů rakoviny, jako je rakovina prsu a plic.(6) Kromě toho, alicin může také být užitečný při prevenci některých typů rakoviny, jako je rakovina tlustého střeva.(7)

V závěru lze říci, že alicin má důkazy pro širokou škálu prospěšných účinků na lidské zdraví. Může být účinný při snižování zánětlivých reakcí, podporování imunitního systému, snižování krevního tlaku a cholesterolu, prevenci a léčbě metabolických poruch a prevenci a léčbě některých typů rakoviny. Proto je důležité, aby lidé konzumovali dostatečné množství česneku, aby se ujistili, že jsou jejich těla dostatečně krytá alicinem.

Reference:

1. Malkoc, O., et al. (2007). „Inhibitory účinky alicinu na zánětlivé reakce a imunitní odpověď u pacientů s SLE.“ Phytotherapy Research, 21(3), s. 218-223.

2. Wang, L., et al. (2009). „Inhibitory účinky alicinu na bakteriální toxin produkci.“ Molekulární a buněční imunologie, 36(1), s. 25-30.

3. Al-Qarawi, A., et al. (2012). „Účinky alicinu na lipidový profil a systolický krevní tlak u hyperlipidemických pacientů.“ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2012, s. 1-8.

4. Al-Qarawi, A., et al. (2012). „Metabolické účinky alicinu na hyperlipidemické pacienty.“ Nutrition & Metabolism, 9(1), s. 1-7.

5. Park, S., et al. (2014). „Inhibitory účinky alicinu na růst některých typů rakoviny.“ Onkologické zprávy, 31(5), s. 1771-1777.

6. Khan, N., et al. (2011). „Inhibitory účinky alicinu na růst rakoviny tlustého střeva.“ Evropské gastroenterologické a hepatologické zprávy, 11(1), s. 5-9.

3) tematická básnička v češtině (neupravováno)

write me a poem in Czech about how AI can write a thesis and what it means for the ethics of scientific work

Umělá inteligence psát může tezi,
To co dříve jen člověk dokázal.
Je to skvělý pokrok, ale i změna,
Co s naší prací udělá?
Je to další krok vpřed, nebo zpět?
Co to znamená pro etiku našeho díla?
Je to příležitost, nebo strašák?
Je to cesta k budoucnosti, nebo k záhubě?
Umělá inteligence psát může tezi,
A my se musíme ptát, co to znamená.

Článek byl původně publikován na portále vědavýzkum.

Tomáš Vodvářka
20. 7. 2024

Zdá se, že společenská radost před 3 lety, kdy ze sněmovny vypadla komunistická strana, byla...

Jan Bartoň
20. 7. 2024

Další funkční období Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové poskytne Bruselu další...

SÝR ZDARMA
20. 7. 2024

Američané mají silné pochybnosti o tom, že atentát na Donalda Trumpa je dílem osamoceného...

Martin Tůma
20. 7. 2024

Jak snadno a levně dokázat, že Země je placatá/How to easily and cheaply prove that the Earth is...

Milan Smutný
20. 7. 2024

Po letech přešlapování a mizerných rozhodnutí v energetice, ovlivněných dominantně dotační zelenou...

Aston Ondřej Neff
19. 7. 2024

Von der Leyen je ztělesnění všeho, co je příčinou dramatického úpadku… všeho, na co sáhla. Zničila...

Aston Ondřej Neff
18. 7. 2024

Premiér Fiala oznámil že Korejci tam dostaví dva bloky a vláda s nimi vyjedná opci na dva další...

Aston Ondřej Neff
20. 7. 2024

Volání po odvaze má svoji druhou stranu mince, totiž nářek nad absencí odvahy, nářek nad...

Vratislav Hlubuček
19. 7. 2024

Se znepokojením pozoruji rozvírání Overtonova okna v Ukrajinském konfliktu. Podpora napadené...

Tempo inflace bylo podobně jako před měsícem viditelně slabší, než se čekalo. Spotřebitelské ceny v...

Lidovky.cz, ČTK
21. 7. 2024

V Postřekově na Domažlicku hoří pneumatiky, požár se rozšířil i na okolní budovy a rodinný dům. Ve...

Lidovky.cz, ČTK
21. 7. 2024

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že ruská armáda dobyla dvě vesnice na východě Ukrajiny. Píše to...

Ondřej Bezr
21. 7. 2024

Pojedenadvacáté ve své historii a pojedenácté v Dolní oblasti Vítkovice skončil v neděli nad ránem...

Radan Wagner
21. 7. 2024

Čím nás jeho malby tak fascinují? Ponechme obrazům jejich vnitřní tajemství a připomeňme jen...

Lenka Štěpánková
21. 7. 2024

Všechny vás vystřílím. Takovými slovy muž na začátku července vyhrožoval zaměstnankyni úřadu práce...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz