26.10.2021 | Svátek má Erik


KORONAVIRUS: Temné pozadí dramatu

5.6.2021

Už přes rok žijeme v podivném světě strachu z pandemie šířené virem pod označením covid-19. Ve strachu, který se dobře prodává, šířeném všemi medii a podporovaném desítkami vládních opatření po celém světě. Postupně vychází najevo, že vlády a s nimi spojené vědecké instituce z politických důvodů hledání původu viru odkládají a zamlžují. Prodlužování omezujících opatření zvyšuje kontrolu nad populací, která tato omezení ochotněji přijímá. Proto hledání viníka pandemie není prioritou žádné vlády.

Doposud media pracují s dvěma hypotézami o jeho původu. Tou první, doposud preferovanou je, že virus přeskočil na lidskou populaci přirozenou cestou z netopýrů na masném trhu se živými zvířaty v čínském Wu-chanu. Druhá hypotéza tvrdí, že vir byl vypěstován, zkonstruován, modifikován - přesný termín není v této chvíli rozhodující - v polotajné biologické laboratoři pod kontrolou čínské vlády. Jediné, v čem se obě hypotézy shodují je místo původu - čínský Wu-chan.

Epidemie SARS-CoV-2 propukla v provincii v prosinci 2019 a čínské orgány tehdy oznámily světu, že ohniskem byl masný trh se živými zvířaty. O její nebezpečnosti se tehdy ještě moc nemluvilo. Nová epidemie odpovídala původem předešlým SARS 1, kde se virus rozšířil z netopýrů přes cibetky na lidskou populaci, a MERS, jejímiž přenašeči byli velbloudi. Čínští odborníci brzy zjistili, že tržiště nebylo původním zdrojem nákazy, neboť už v létě 2019 onemocnělo virem SARS 2 několik pracovníků wuchanské virologické laboratoře. Jenže tento “detail” zapomněli čínští předáci sdělit světu. Na podporu čínských orgánů napsala skupina virologů do amerického odborného časopisu LANCET článek ostře odsuzující konspirační teorie, že virus unikl z virologické laboratoře ve Wu-chanu. “Důkazy, že virus vznikl přirozenou cestou, jsou naprosto přesvědčující,” končil článek s výzvou na podporu čínských kolegů. Hypotéza, že modifikovaný virus unikl z laboratoře nedbalostí, nikoliv konspiračním záměrem, na níž se shodla menší skupina vědců, byla medii okamžitě odsouzena jako konspirační. K této hypotéze se přikláněla a zřejmě dosud přiklání i česká viroložka dr. Peková. Netřeba podotknout, že poctivá věda testuje všechny hypotézy a nezavrhuje nepohodlné obecným souhlasem většiny vědců.

Media přijala vysvětlení v Lancetu za průkazné a druhou variantou se prakticky odmítla zabývat - zejména proto, že termín “čínský virus” tvrdošíjně používal president Trump. Tím se problematika původu viru stala politickým nástrojem v soupeření amerických politických stran. Teprve později byl odhalen autor projektu článku v Lancetu- dr. Peter Daszak, president společnosti EcoHealth Alliance z New Yorku. A vyšlo najevo, že Daszakova EHA se finančně podílela na zprostředkování dotací americké vlády na výzkum ve wuchanských laboratořích.

Důvod byl celkem jednoduchý. Americká vláda považovala výzkumný proces za příliš nebezpečný a na území USA ho významně omezila. Virologové jako dr. Daszak totiž hrají nebezpečnou hru s čertem. V laboratořích uměle vytvářejí viry daleko nebezpečnější, než jaké se vyskytují v přírodě, na základě premisy, že až se takové zmutované viry vyskytnou v přírodě, budou věda a farmakologie připraveny na ně rychle reagovat. Daszakovi bylo jasné, že pokud by se prokázal umělý původ viru a nedbalostní únik a celý program by se dostal do čela zpráv medií ve světě, znamenalo by to nejspíš rychlý konec nejen programu, ale i mnoha lukrativních vědeckých karier. Za Daszaka se ještě v březnu 2020 postavila skupina virologů vedená Kristianem Anderssenem ze Scripps Research Institute článkem ve vlivném časopise Nature Medicine. Je nad rozsah tohoto článku zabývat se postupy konverze RNA na DNA ve struktuře viru, v níž se řetězce proteinů manipulovaly tak, aby při zpětném převodu daly vzniknout jeho daleko nakažlivější verzi. Skutečností zůstává, že vědecká báze sporu nebyla dostatečně řešena a argumenty a experimenty obhajované Daszakovou skupinou nebyly poctivě opakovány, potvrzeny či odmítnuty. Institucionalizovaná věda zde pod politickým tlakem selhala. Svoboda projevu na dnešních - zejména amerických - politicky korektních universitách může být až zničující. Pokud se vědec odchýlí od schváleného hlavního proudu výzkumu, může ztratit nejen dotace a granty, ale přijít i o profesní karieru. Ač Daszakovy a Anderssenovy články nebyly vědeckými statěmi, ale politickými obhajobami, byly velmi účinné. Media je používala za základ popularizace vědomostí o SARS2 a nepotvrzené závěry opakovala do úmoru.

V únoru 2021 navštívila laboratoře ve Wu-chanu komise WHO. Složení a působení komise, v níž byl i dr. Daszak, bylo striktně kontrolováno čínskými orgány. K jejich překvapení však závěry komise neznamenaly úspěch čínské propagandy. Naopak se ukázalo, že wuchanské laboratoře nenabídly jediný důkaz podporující teorii přírodního přenosu viru ze zvířat na člověka. Pro vědecký svět to bylo překvapivé zjištění, protože přirozený přenos virů SARS1 a MERS je jasně prokazatelný.

Znovu vyvstává otázka, proč chce někdo vytvářet ještě nebezpečnější viry, než jaké se běžně vyskytují v přírodě. Je to skutečně jen příprava na budoucí možnou epidemii? Zdá se, že dosavadní výsledky tomu napovídají. Vědcům se podařilo uměle “zrekonstruovat” virus španělské chřipky, virus polio lze syntetizovat z publikované DNA, gen černých neštovic lze reprodukovat v příbuzném viru. Těmto experimentům se se říká GOF - “gain-of-function experiments” (zesílení funkční aktivity - neboli nakažlivosti a nebezpečnosti viru).

Vedoucí tohoto směru výzkumu ve wuchanském Virologickém Institutu je dr. Ši Ženg-li, známá ve světě pod přezdívkou “Netopýří dáma”, která podnikla četné expedice do Yunanských jeskyní (asi 900 km jižně od Wu chanu), kde identifikovala a shromáždila na stovku různých netopýřích koronárních virů. Dr. Ši se spojila z prominentním virologem z University of North Carolina (kde studovala) Ralphem S. Baricem a společně se zaměřili na zesílení nakažlivosti netopýřích koronárních virů na lidi. V roce 2015 vytvořili nový virus implantováním proteinů z DNA netopýřích virů do SARS1. Takto vytvořený virus byl schopen rychle infikovat člověka přes jeho dýchací cesty. Testovalo se to úspěšně na tzv. humanizovaných myších. Tento virus byl registrován jako SHC014-Cov/SARS1. a je znám jako “chiméra virus”, protože obsahuje řetězce genomů ze dvou virů, což se v přírodě nevyskytuje. Příběh začíná nabývat na strašidelnosti.

Dr. Baric a dr. Ši se ve výzkumné zprávě letmo zmínili o nebezpečnosti výzkumu chimerického GOF viru a o nepředvídatelnosti trajektorie jeho šíření, pokud by unikl, ale stále zdůrazňovali, že positiva výzkumu převažují silně nad možnými negativy. “Potenciál být připraven na příští epidemii daleko převažuje nad rizikem vytvoření nebezpečnějších patogenů.” Z hodnocení dnešní situace je zřejmé, že hodnota poznatků získaných studiem GOF na prevenci SARS2 byla nula, zatímco rizikový faktor rozměrů katastrofálních.

Dr. Baric vyvinul a na UoNC naučil dr. Ši praktickou metodu produkce netopýřích koronárních virů schopných nakazit jiné živočichy včetně lidí. Specifickým cílem byly buňky v dýchacích cestách přes protein ACE2, který se váže na povrch buněk v dýchacích cestách. Dr. Ši se vrátila do laboratoře ve Wu-chanu a začala vyrábět vlastní koronární viry SARS2.

Zní to jako fikce, ale existuje skutečně nějaký důkaz? Shodou historicky zlomyslných náhod ano. Výzkum dr. Ši byl totiž sponzorovám americkým Institutem Národního zdraví NIH (a jeho oddělením Alergií a Infekčních nemocí, NIAID, a hlavním kontraktorem grantu nebyl nikdo jiný než - dr. Daszak z EHA). Grant pod titulem “Test Predictions of COV inter-species transmission” - tedy předpoklady mezidruhové nakažlivosti - byl pro roky 2018 a 2019. Z metodiky popsané v žádosti o grant nelze jednoznačně vyvodit, zda-li se dr. Ši podařilo vytvořit v laboratoři virus SARS2, protože všechny zprávy a výsledkové dokumenty jsou z nařízení čínských orgánů utajeny. Rozhodně však byla na cestě k tomu SARS2 vyprodukovat. Dr. Daszak si zřejmě byl vědom prakticky všeho, co se ve Wu-chanu dělo, a proto trval v mediích na tom, že virus SARS2 vznikl přirozeným vývojem. Jsem zvědav, bude-li dr. Daszak hnán někdy k trestní zodpovědnosti.

Jedním z problémů wuchanských laboratoří je úroveň biologické bezpečnosti. Už virus SARS1 se ukázal být mistrem útěku. Podařilo se mu uniknout z centrálních virologických laboratoří v Pekingu, Singapuru a Tchaj-wanu. V prosinci 2019 dr. Daszak v televizním rozhovoru připustil, že ač se wuchanské laboaratoři podařilo vyvinout nebezpečnější formy viru SARS, nepodařilo se současně vyvinout i účinnou vakcinu. Pro práci s nebezpečnými biologickými látkami jsou stanoveny 4 hladiny zabezpečení BSL 1-4 (Biological Safety Level). Ve Wu-chanu měly být všechny na úrovni 4, ale bylo tomu tak jen papíře. Ještě v roce 2018 varovali čínští inspektoři Peking, že ve Wu-chanu je nedostatek vyškoleného technického zabezpečovacího personálu. Experimenty se SARS1 a MERS byly zabezpečeny na BSL 3 a BSL 2 (což je asi úroveň zabezpečení zubařské ordinace). BSL2 v laboratořích pracujících na SARS potvrdila ve zprávách i dr. Ši. Proto je nekontrolovatelný únik viru více než pravděpodobný.

V posledních dnech se v seriozních mediích objevují i daleko černější úvahy mající blízko katastrofickým konspiračním teoriím. V roce 2015 koupila Čína od americké vlády B. Obamy kompletní genetickou knihovnu Američanů. Číňané shromažďují genetické informace světové populace. K čemu asi? Letos začala nejdříve přes Twitter publikovat dr. Li Meng-yan, která ve wuchanských laboratořích pracovala a přes Hongkong se jí podařilo dostat do USA. Ve svých příspěvcích komentovala spojení a spolupráci v mlžení zpráv o původu SARS2 mezi nejvyšším hygienikem USA dr. Faucim a americkými odborníky napojenými na wuchanské laboratoře. Nedávné zveřejnění Fauciho e-mailů potvrzuje pravdivost článků dr. Li. Zlí jazykové tvrdí, že Číňané horečně pracují na vývoji virů nebezpečných jen některým etnickým skupinám. Také dr. Li Meng-yan vydala zprávu o SARS2 jako vyvíjené “Unrestricted Bioweapon” - biologické zbrani. Tato zpráva bylo konfrontována dvěma “peerreview” z John Hopkins a MIT. Li Meng-yan kontruje podrobnější zprávou, v níž kritiku neguje. Záležitost je otevřená, takže bez komentáře. Z čínských investic do zbrojení všeho druhu však běhá mráz po zádech.

Jako pramenů jsem použil článků kanadského biotechnika Juri Deigina, dr. Li Meng-yan a bývalého vědeckého redaktora NYT Nicholase Wade.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.