8.3.2021 | Svátek má Gabriela


ZDRAVÍ: Drogy, proč ne, ale... (3., poslední)

12.11.2005


Nejprve si připomeňme několik názorů:
Poměrně benevolentní přístup dnešní společnosti k narkomanům se plně negativně projeví přibližně za dvacet let. (Břetislav Brejcha).
Kdo začíná brát drogy, současně volá o pomoc. Okolí by to mělo včas pochopit.
(Dr. Jiří Němec).
Nebezpečná je velká "stádovitost" dětí, která často brání dítěti vzepřít se podávané droze
Část mládeže se bez podpůrných drog nedokáže bavit. (Břetislav Brejcha).
K tomu dodávám: Není správné přehlížet a je nevhodné podceňovat sebedestruktivní chování jedince, protože bude časem obtěžovat a ohrožovat ostatní občany!
Drogy mohou způsobit až rozložení státu a nakonec i konec naší civilizace.
Ze státního rozpočtu jde v ČR ročně na problematiku drog 2,3 miliardy Kč, z toho na prevenci však pouze 460 milionů.
Chyby při řešení problematiky drog
Rozlišování drog na měkké a tvrdé (měkké jsou většinou předstupněm tvrdých).
Používání názvů jako experimentování, rekreační braní drog apod.
Z médií často vyznívá, že braní drog je celkem běžné a lze dostat dojem, že vlastně patří k životu.
Rodiče se spoléhají na to, že jejich dítě ochrání stát.
Kampaň za legalizaci marihuany a "tanečních" drog se setkává jen s malým odporem veřejnosti.
Provádění výměny jehel poblíž školy může navádět k nežádoucím aktivitám.
Drop In na svých besedách (Ivan Douda) někdy nepřímo podporuje konzumaci méně nebezpečných drog. Stejně jako na svých besedách populární Jiří X Doležal. Dozvíte se např., že když budete hodně pít, tak vám extáze příliš neublíží (!?).
Testování drog (extáze) na diskotékách, které určuje míru její čistoty, i když je spojeno s protidrogovými letáčky - je dle Jiřího Komorouse pochybné.
Co tedy s drogami?
Rodiče
Zlepšit výchovu v rodinách (mít čas na dítě, vyslechnout je). Být pro ně dobrým příkladem.
Zkusit si na chvíli představit, že naše dítě drogy bere. Sledovat, za co děti utrácejí peníze.
Spolupracovat se školou při ochraně dětí před drogami.
Nedávat dětem vše, o co si řeknou. Nemají se pak na co těšit a zkouší drogy.
Pomoci s hledáním záliby, kvalitního koníčka. Podporovat záliby ve své rodině i v okolí a nabízet dětem alternativy: rekreační sport, hudební výchovu, zájmové kroužky, kino, výstavy, a tak vyplnit část jejich volného času.
Rozvíjet u dětí obrazotvornost, dobrý vztah k umění, přírodě a sportu.
Sledovat, co dělá dítě ve volném čase
Vytvořit pro děti pohodový domov
Snažit se oddalovat začátek užívání legálních (zdaněných) drog (= alkohol a tabák), nejde - li mu již zcela zabránit.
Soustavně se snažit zpříjemňovat život sobě i dětem. Viz například stať Příjemný život
Škola
Zlepšit komunikaci s dětmi ve školách.
S protidrogovou prevencí začínat již v mateřských školách.
Více spolupracovat s rodiči.
Policie
Zajistit časté hlídky poblíž škol.
Ztížit přístup ke drogám a snižovat možnosti nabídky.
Města a obce
Záliby dětí by měla podporovat města i obce (zvláště pak u nemajetných rodin).
Podporovat kvalitnější, rušnější a pestřejší společenský život.
Zákonodárci
Zvýšit pravomoci učitelů: při podezření provést test moči, zaslat dítě do nemocnice (také na odběr krve).
Stát nesmí zaměstnávat narkomany (viz USA).
Média
Zajistit o drogách dostatek informací pro děti a občany (besedy, konzultace).
Více informací o pozitivních vzorech v médiích (méně tragédií - více úspěchů).
Ve filmech by kladný hrdina neměl kouřit, a neměl by brát drogy.
Ministerstvo vnitra
Uskutečnit Akční plán MV ČR k realizaci národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2006.
Všichni
Nepodceňovat marihuanu a extázi.
Volit poslance (vládu) a senátory,kteří budou chránit děti před drogami.
Uplatňovat "Systém předběžné opatrnosti".
Než se to stane
Před prvním braním drogy si vyzkoušet svou pevnou vůli ( například: přestat kouřit, alespoň rok nebýt opilý, zhubnout, uběhnout maratón, měsíc vstávat ve dvě hodiny v noci - osprchovat se studenou vodou a pak jít opět spát, otužit se….). Prostě, umět si nejen poručit, ale také se i poslechnout. A to vše proto, aby byla šance se od drogy odpoutat!
Když už se to bohužel stane
Přecházet od škodlivých drog ke drogám neškodným (rekreační běh, jóga, sběratelství…)
Rodina by měla dotlačit svého člena, který bere drogy, k tomu, aby se začal léčit
Narkomané by si měli měnit použité jehly za čisté (K - centrum)
Není toho právě málo, jen si vybrat!
O tom, že je již opravdu načase svědčí fakta z Libereckého kraje:
31% žákům osmých tříd byly nabídnuty drogy a 17% je vyzkoušelo
69% studentům druhých ročníků středních škol byly nabídnuty drogy a 46% je vyzkoušelo.
To je ale nepotrestaných trestných činů, že? A neuvedených v policejních statistikách.
Člověk, který nemá dlouhodobou pevnou vůli (kouří, opíjí se, je obézní), má dluhy, má delší dobu nedodělané věci, neplní své sliby, má problémy se zdravím, žije osamocený, je nezaměstnaný, je zakomplexovaný atd. ( což se do určité míry týká každého z nás) by se neměl v žádném případě pouštět do nelegálního drogového dobrodružství!
A ti dva či tři lidé, kteří nemají chyby a výše uvedené nesplňují - ti už snad společnost neohrozí.

Moderní je drogy nebrat
Kdo věří v boha, nevěří v drogy
Chlapi nekouří, neopíjejí se, a drogy neberou. Dokáží se totiž s životem poprat
Kdo se má rád, nebude drogy brát!

Kontakty:
www.drogy-info.cz, www.drogovaporadna.cz, www.odrogach.cz, www.dropin.cz, www.sanarin.cz, www.drogovyservis.cz
(Díl 1. vyšel na Neviditelném psu dne 14.10., díl 2. pak 26.10. 2005)
(www.joukl.cz)


Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.