9.12.2019 | Svátek má Vratislav


SPOLEČNOST: V kostelích 2,5 milionu lidí

27.12.2006

Běžnou nedělní bohoslužbu navštíví průměrně 500 tisíc obyvatel Česka. Na Štědrý den se tento počet zpětinásobí a v kostelech lze nalézt na 2,5 milionu návštěvníků. Většina těchto účastníků vánočních mší jsou ateisté, přiznávají, že povinnosti spojené s křesťanstvím jim nic neříkají.

Proč tedy lidé navštěvují kostely pouze o vánocích, a proč je vlastně navštěvují alespoň o vánocích?

Největší rozvoj křesťanství nalézáme ve středověku, jelikož k tomu byly dány nejlepší dispozice. Jeho rozkvět byl dán dvěma faktory. Prvním byly velmi špatné životní podmínky lidí, kteří se dožívali nízkého věku a v životě je nečekalo nic než každodenní dřina na pozemku pána, jenž je de facto vlastnil. Druhým faktorem byla moc církve, působící na tyto poddané a využívaná panovníkem. Vládce ani šlechta neměli důvodu potlačovat církev, pokud ta spolupracovala a „správně“ působila na lid.

Berlička v podobě církve pro námezdní lid již zřejmě dnešnímu člověku není potřebná. Pokud by potřebná byla, k církvi by inklinovalo více lidí. Nehledejme důvod v „lepších“ lidech v minulosti, dnes jsou lidé stejně dobří, jen jsou vzdělanější, mají více informací, neumírají v průměrném věku 35 let a tak podobně.

Církev bude muset nabízet lidem více než jen mlhavou vidinu posmrtného ráje. Potenciál má, když i dnes, však pouze na vánoce, navštíví kostely na 2,5 milionu lidí, avšak musí si uvědomit dnešního, sebevědomého, hrdého člověka.

Zdrojem informace počtu návštěvníků je Alois Kánský, farář (ČR Region, dne 26.12.206) pozn. autora
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.