21.5.2022 | Svátek má Monika


SPOLEČNOST: Jaké hodnoty?

20.5.2014

Vládní výbor pro práva cizinců (VVPC) mající 24 členů vyzval vládu ČR, aby "ujistila muslimy v Česku o respektu k jejich náboženskému cítění a hodnotám".

Náboženské cítění je užitečná věc, také jsem vyrostl v náboženské rodině a nikdy bych víru nevyměnil. A islámská architektura je velkolepá. Muslimové vládli po staletí velké říši a zkušenosti ze všech dobytých území zúročili ve svých stavbách. S tím problém nemám. Ale hodnoty? Škoda, že VVPC o těch islámských hodnotách pomlčel.

Moc bych jich v islámu nenašel. Teoreticky by muslimové měli pečovat o sirotky a být milí ke svým souvěrcům. Praxe však pokulhává, jako ostatně u všech lidí. Bohaté islámské země raději stavějí nové mešity v cizině, než aby pomohly svým souvěrcům dostat se z uprchlických táborů do lepšího prostředí. O vzájemném zabíjení sunnitů a šíitů je zbytečné psát. Jsou o tom denně zprávy ve sdělovacích prostředcích. CNN ukazovala záběry ze syrského Homsu. Výsledek pobytu islámských bojovníků podporovaných Spojenými státy je žalostný. Homs je v ruinách, stal se městem duchů. Proto islámští rebelové město rádi opustili, aby se přesunuli do jiného města a mohli pokračovat ve své destruktivní "práci." Zkázonosné "dílo" začali islámští džihádisté v roce 2011 a zanechali po sobě dosud 100 000 mrtvých a 7 milionů závislých na cizí pomoci.

VVPC vyzvala vládu ČR, aby se "distancovala od xenofobních projevů". Xenofobie je široký pojem, zahrnuje odpor, nepřátelství, strach a nedůvěru ke všemu cizímu. Strach a nedůvěra vůči cizímu je nám většinou vrozena. Odpor a nepřátelství si většinou vypěstujeme po špatných zkušenostech s těmi "cizími".

Aby byli občané ČR imunní vůči "odporu" k islámským aktivistům, musela by vláda zavést cenzuru na všechny zprávy o nelidských krutostech, jakých se dopouštějí vyznavači islámu. Veřejnoprávní média by nesměla přinášet téměř každodenně zprávy o desítkách mrtvých v Iráku, o kamenování žen, o popravách homosexuálů, o znásilňování žen, o sebevražedných útocích muslimů, o mrzačení genitálií děvčátek, o únosech křesťanských dívek muslimy a o zabíjení křesťanů muslimy. Vlády EU se obávají návratu islámských zabijáků ze Sýrie zpět do Evropy. A občané by se bát neměli? Pracujících Ukrajinců, Slováků nebo Vietnamců se přece nikdo nebojí a nikdo se o ně nezajímá.

Oprávněné obavy by měl mít každý, zjistí-li, že islám nerespektuje 18. a 19. článek Všeobecné deklarace lidských práv (VDLP):

"Každý má právo…změnit své náboženství… projevovat své náboženství veřejně." (18.)
"Každý má právo … rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky…(19.)

Členové VVPC by nám mohli sdělit, v které zemi, kde mají muslimové moc, mohou křesťané tato svá práva vykonávat, aniž by přišli o život nebo majetek. Víme, že téměř nikde. Proto se občané oprávněně obávají, že nabytím moci by se muslimové chovali všude stejně. Korán muslimům zakazuje "přátelit se s židy a křesťany". Jestliže nemohu být pro věrného muslima přítelem, pak zbývají dvě možnosti: být pro něho nepřítelem nebo mi může být lhostejným. Židům i křesťanům je lhostejnost k bližním zapovězena. A muslim je bezesporu bližní. Je-li v nouzi, je naší povinnosti mu pomoci. Takové jsou hodnoty judaismu a křesťanství.

VVPC je tematicky propojen s Mezinárodní organizací pro migraci. Mělo by být řečeno, že to je velice zneužívané téma. Podle 14. článku VDLP se právo azylu vztahuje na "pronásledované" občany. O dnešní ekonomické migraci tam není ani slovo. Ti, kdo většinou žádné hodnoty nevytvářejí, horují pro bezbřehou migraci.