10.12.2019 | Svátek má Julie


SPOLEČNOST: Jak jsme šetřili, až ušetřili

15.1.2007

Vzpomínáte, jak je to dávno, kdy se politici za hlasitého pokřiku zapřísahali, že díky jejich moudrosti skončí nehorázné plýtvání se státními penězi? Bylo to před pár lety… Přišli tehdy s myšlenkou, že okresy jsou zbytečnou zátěží, a že je proto hbitě zrušíme. To bylo tenkrát slávy jako na jarmarku, že okresy se vší jejich byrokracií nemáme. Alespoň si to mnozí prosťáčci, já mezi nimi, mysleli.

Až před pár dny se na stránkách místní samosprávy objevilo sdělení, že si do konce dubna musíme všichni nechat vyměnit občanské průkazy. Pokud usoudíte, že důvod k výměně je naprostý nesmysl a hloupost, uvažujete jako člověk, ale ne jako státní úředník. Od prvního ledna totiž městečko, kde bydlím, prý nepatří pod okres Kolín, ale pod okres Praha východ, a tak má několik tisíc lidí v občanském průkaze uvedený nesprávný údaj a doklad totožnosti se tím stává neplatným. Velkorysost města však nezná hranic, a tak budou nové doklady všem vystaveny zdarma a bez poplatků, i úřední hodiny byly rozšířeny. O celé dvě hodiny týdně a ještě v době, která se člověku docházejícímu do zaměstnání, jaksi nehodí.

Vrozená zvědavost mi nedala nepoptat se na krajském úřadě, k čemu to, proč si mám měnit půl roku starý občanský průkaz, ve kterém je hrdě uveden okres Kolín, a na kolik nás všechny ta nová legrace zase přijde. Odpověď byla tak dojemně nic neříkající, že není možné se o ni nepodělit:

Vážený pane Pávku,

adresa trvalého pobytu je dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o občanských průkazech“) jedním z povinných údajů zapisovaných do občanského průkazu občana.

V souvislosti s nabytím účinnosti vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb. o stanovení území okresů ČR a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, došlo od 1. ledna 2007 ke změně okresní příslušnosti obcí, mezi něž patří i obce ve správním obvodu MěÚ Kostelce nad Černými lesy. Jedná se o obce: Černé Voděrady, Jevany, Kozojedy, Konojedy, Kostelec nad Černými lesy, Nučice, Oleška (Bulánka, Králka, Krymlov), Oplany, Prusice, Stříbrná Skalice, Štíhlice, Vlkančice a Výžerky. Na základě změny okresní příslušnosti (od 01.01.2007) došlo u občanů přihlášených k trvalému pobytu v uvedených obcích ke změně adresy trvalého pobytu (označení okresu je součástí adresy trvalého pobytu zapisované do občanského průkazu) a občanské průkazy vydané do 31.12.2006 tedy obsahují nesprávné údaje.

Pokud občan nepožádá o výměnu občanského průkazu, rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný k vydání občanského průkazu, o skončení jeho platnosti (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o občanských průkazech). Zákon stanoví občanovi povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů uvedených v § 11 odst. 2.

V působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, matričního úřadu nebo policie je možnost zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2. Za vydání občanského průkazu z důvodu změny příslušnosti obce k jinému okresu není vybírán správní poplatek. Je povinností občana o výměnu občanského průkazu požádat, neboť pro výměnu je zákonný důvod. V kompetenci krajského úřadu není posuzovat výši nákladů spojených s výrobou nových občanských průkazů. Občan za vydání nového občanského průkazu neplatí žádný správní poplatek. Je však třeba upozornit, že nerespektování dané povinnosti může mít za následek postih občana v přestupkovém řízení. Více informací o podání žádosti o výměnu občanského průkazu naleznete na www.kostelecncl.cz (rozšířené úřední hodiny, nejbližší úřady pro podání žádosti aj.)

S pozdravem Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad (JUDr. Lenka Šteffková, vedoucí oddělení občanských agend)

Nevím, jak vy, ale já při četbě dojetím téměř slzel. A také trochu uvažoval, kdy jsme my, prostí voliči, zase byli za naprosté blby a ignoranty. Zda ve chvíli slavnostního rušení okresů, anebo nyní, kdy se administrativně stěhujeme z jednoho neexistujícího okresu do druhého.HMO jako zázrak přírody. Proč je tak důležité pro vaše mimiko?
HMO jako zázrak přírody. Proč je tak důležité pro vaše mimiko?

Kojení je bezpochyby nejlepší způsob výživy, který můžete svému miminku poskytnout. Správná výživa vašeho děťátka hraje již od narození klíčovou roli nejen ve vývoji a zdravém růstu. Současné výzkumy prokazují, že kojení má vliv na snížení rozvoje civilizačních chorob.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.