12.11.2019 | Svátek má Benedikt


SPOLEČNOST: I Češi budou mít svou vládu - obrovskou

1.1.2014

Kdo ještě? Němci vládu již mají. Ačkoliv velká koalice nebývá snadná, šlo jim to rychleji. Ale hlavně: pro celé Německo čítající přes 80 milionů obyvatel mají celkem všehovšudy 15 ministrů a stačí to. Velikostní poměr by dával tušit, že nám by měli stačit ministři přesně dva. K překvapení všech jich máme mít osmnáct.

Osmnáct ministrů by se ještě snad dalo skousnout, ovšem potíž je s tím, že až na výjimky (bez portfeje jich bude možná několik) má každý ministr též své ministerstvo a na něm jsou zaměstnány stovky úředníků. Navzdory tomu, že všichni politici bez rozdílů horují pro úspory, úřednický sektor se nám utěšeně rozrůstá. Umístit někam své soukmenovce či poskoky je přece nutnost! A tak tam (či též na krajích) vládnoucí elita pěkně sedí či leží a bere své desítky tisíc nejen za to, že vymýšlí zhovadilé předpisy, přičemž alibisticky odkazuje na to, že to tak vyžaduje Brusel; tragédií je, že mnohý z těch úředníčků má jisté pravomoci a za úplatu rozděluje naše daně či evropské dotace kamarádům dalším. Žít ze státních zakázek je přece nutnost!

Sotva lze žasnout nad tím, že v české veřejnosti jsou nyní již populárnější paní Merkel či pan Gauk a že přibývá těch, kteří by docela bez rozpaků zvedli ruku, kdyby se konalo referendum o tom, zda se staneme sedmnáctou spolkovou zemí. Asi by jen bylo třeba učit se německy a to je dost tvrdý oříšek. Dle statistik se 52 % českého obyvatelstva není s to domluvit jinou řečí než českou a tím se ČR řadí na chvost celé EU. Euroskeptičtí populisté z toho pak těží: je třeba vytáhnout ztečí na Brusel! Hurá! Stateční bojovníci, kdysi za komunismu zalezlí ve svých dírách, teď brojí. Prosté: nic je to přece nestojí.

Totiž: díky takovým siláckým výrokům získávají podporu právě mezi těmi, kteří nejsou s to rozumět těm zatraceným cizákům a cítí se po husitsku bojovat proti všem. A poněvadž německy neznají ani slovo a o současném Německu tudíž nemají tušení, jsou pro ně Němci ("Sudeťáci") i nadále ztělesněným zlem (až na to, že rádi kupují jejich výrobky).

Dosavadní zkušenost od roku 1989 tak ukazuje děsivou skutečnost: naše společnost si prostě neumí vládnout. Na vstupování do BRD asi sotva dojde; důvodem je hlavně to, že BRD by nás nechtěla. Dost má zkušeností s přivtělením Ossi k Wessi. Ale máme tu EU a jsem jejími plnohodnotnými členy (jen ze sebe stále děláme oběti, ačkoliv mám všude k počtu obyvatel naprosto spravedlivé zastoupení). Začněme to brát vážně: vždyť součástí Evropy i politicky jsme odedávna. Pokusme se s pomocí Bruselu potírat korupci a začněme si konečně rozumně vládnout!

Převzato z blogu autora
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.