27.2.2021 | Svátek má Alexandr


SPOLEČNOST: Ani při studentských volbách rozum nerozhoduje

25.9.2012

Šestého září se na vybraných školách konal druhý ročník studentských středoškolských voleb. Tentokrát se ho zúčastnilo na 170 škol. Stejně jako minulý rok je zorganizovalo sdružení Člověk v tísni s cílem povznést občanské vědomí v dorůstající generaci a zvýšit její zájem o skutečné volby. Záměr je to jistě chvályhodný, avšak – jak upozorňuje například politolog Zdeněk Zbořil – studentské volby samy o sobě k tomuto cíli přispějí jen stěží, neboť je studenti vnímají především jako hru, při níž se mohou předvádět.

Do značné míry s takovým názorem souhlasím; jistě by bylo smysluplnější, kdyby byl akt volby doplněn (snad přesněji podmíněn) seznámením s prostředím samotné politiky, jejími mechanismy, smyslem a významem spolu s komparací jednotlivých ideologií, stran a jejích programů. Tuto "teoretickou" část považuji za mnohem podstatnější než pokusný volební akt. Dalším argumentem, který poněkud snižuje význam studentských voleb, je skutečnost, že z konečných výsledků nelze odhadovat budoucí vývoj volebních preferencí, a tudíž politické skutečnosti, že hlas studentů, kteří často žijí odtrženi od všednodenních problémů dospělé populace a jejichž mysl je plně zaujata věcmi, jež souvisejí s jejich věkem (a politika, sociální problémy apod. mezi ně – obávám se – patří jen výjimečně), není v tomto ohledu relevantní, a to prostě proto, že se o politiku nezajímají, silně podléhají názorům třídního kolektivu, nejrůznějším módním vlnám, zkrátka rozhodují v něčem, s čím – nadneseně řečeno – nepřišli nikdy do styku. A jistě každý rozumně uvažující člověk bude souhlasit s tvrzením, že by nikdo neměl rozhodovat o něčem, o čem nic neví anebo toho ví málo. Ať rozhodují vzdělaní, chtělo by se říci. Já bych se pod to ihned podepsal. Problém ale je, že i nemalá část dospělé populace se rozhoduje iracionálně, bez dostatečně hluboké znalosti věci, vedena jakýmisi temnými davovými (či masovými) nestálými náladami a ovlivňována populistickými a demagogickými výkřiky ozývajícími se z politické scény. Proud myšlenek nás však nyní odvádí od podstaty tohoto textu; proto k tomuto jen poznamenejme, že přes všechny výhrady proti relevanci výsledků zde diskutovaných voleb (a já s nimi souhlasím) jistou váhu a hodnotu mají, neboť alespoň v určité míře přece odrážejí atmosféru, v níž studentský živel dýchá.

Nyní ke konkrétním výsledkům; v letošních volbách zvítězila Česká pirátská strana s 20,6 %, druhá skončila TOP 09 s 15,1 %, za ní se umístila Dělnická strana sociální spravedlnosti s 10,4 % a pětiprocentní hranici překročila ještě ODS se 7,8 % a ČSSD se Stranou svobodných občanů, které obdržely shodně 5,1 %. Těsně za hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny skončila KSČM a Strana zelených. Co o současných středoškolácích tyto výsledky vypovídají? Zdá se, že se rozhodovali spíše iracionálně, neboť by jinak bylo těžko pochopitelné, proč je u této věkové skupiny stále tak populární TOP 09. Bezpochyby zde hraje zásadní roli osobnost formálního předsedy Schwarzenberga. Ukazuje se, že studenti (a čtenáři snad omluví jistou znepřesňující generalizaci) nemají přehled o nejrůznějších politických kauzách a politickém dění vůbec, poněvadž zjevně nezohledňují reálnou Schwarzenbergovu roli, která se redukuje na funkci pouhé loutky, za niž tahají jiní a jež má získat přízeň voličů. A to se bohužel stále daří. Vážně pochybuji, že drtivá většina středoškoláků odlišuje programové rozdíly mezi TOP 09 a ODS, především pokud jde o zahraničněpolitickou koncepci. Obávám se dále, že ve volbě pirátů je notná dávka recese, nadsázky a humoru; nejsem si však zcela jist, zda k občanskému volebnímu aktu právě uvedené patří (to podporuje tezi, že jsou studentské volby jejich aktéry chápány spíše jako hra a zábava). Uvědomíme-li si, že zhruba třetina všech hlasů je – jak výše ukázáno – výsledkem iracionálního rozhodnutí, dostaneme nepříliš uspokojivý obrázek. Nepodceňoval bych rovněž zisky Dělnické strany, které sice do určité míry mohou být vyvolány přirozenými sklony mladých k radikalitě, avšak poukazují k jisté sociální realitě (na rozdíl od pirátů a TOP 09), jejíž účelové popírání či zkreslování brání řešení těchto problémů. Nelze pochybovat o tom, že bude-li v zájmu politické korektnosti a dalších módních proudů pokračovat naprostá bezzubost v daných oblastech, volání po radikálních řešeních bude sílit. A podotkněme, že příčiny nespokojenosti těch, kteří kupříkladu Dělnickou stranu volili, jsou pochopitelné. Svou roli může hrát také odnárodňovací tlak ze strany Evropské unie a jejích domácích stoupenců, který se negativně projevuje ve vnitřních záležitostech a dotýká se i každodenního života občanů.

Co říci ke studentským volbám na závěr? Samy o sobě jsou spíše luxusem anebo jinými slovy zbytečností. Nemají příliš velkou vypovídací hodnotu, přesto z nich lze podle mého názoru jisté objektivní "pravdy" vyzískat. Avšak já osobně pokládám za nejzajímavější vysokou míru iracionality při rozhodování středoškoláků. Mám však jisté obavy, že totéž lze říci i o právoplatných voličích. A to pro občanskou společnost rozhodně není dobrá zpráva.

http://zemanek.webnode.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.