4.12.2020 | Svátek má Barbora


SČÍTÁNÍ: Ňák se jim to se… éééé... kazí

11.3.2011

Člověk nemá byt škodolibý, ale v tomto případě jsem. Protože když někdo vymyslí pěknou lumpárnu a kulišárnu a ono mu to nevychází, tak mne to u srdce ohřeje. Což je v tomto případě lumpárna zvaná „sčítání lidu“.

Původně bylo vymyšleno sčítání lidu a majetků kvůli daním. Tedy aby se mohly nové zavést anebo staré zvednout. Kvůli ničemu jinému. Tak třeba nemá smysl vybírat daně z kočárů, když skoro žádný nejsou. Ale má smysl vybírat daně z aut, protože prostě jsou. Ze stejného důvodu se tedy provádí sčítání dodnes. Ovšem také z důvodů politických a ideologických. A vojenských. A obchodních. A propagačních - tedy dnes řečeno marketingových. Prostě proto, aby vás měl stát anebo někdo jiný, kdo bude mít ty archy, v hrsti.

Jak nás učí dějepis, nejstarší známé sčítání bylo uskutečněno Babyloňany v roce 3800 př.n.l., tedy skoro před 6000 lety. Takže proč se sčítání bát? No právě proto, protože už před šesti tisíci léty to sloužilo k upevnění síly vládců. Podle Bible se v Babylonu usídlila část lidu pocházejících ze tří Noemových synů (pozor, to ještě nebyli židé ale jen „lidi“, jak si občas v Bibli nevzdělaní našinci myslí, ale jen „lidi“, tehdy lidé neměli dle Bible národnost). Viz kniha Genesis 11-Bábel (česky Babylon):

1Celá země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. 2Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na ní.

3Tehdy si spolu řekli: „Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni.“ A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. 4Řekli si totiž: „Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne až k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni po celé zemi!“

5Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. 6Hospodin si řekl: „Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim už nezabrání vykonat, cokoli si předsevzali. 7Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého. “

8Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. 9Proto se to město jmenuje Bábel.,

Tak tohle bylo jen tak, abychom se trochu vzdělali, že.

V letech 500–499 př.n.l. se v Perské říši sčítali vojáci za účelem přidělení (dobytých) pozemků a placení daní z nich. Takže zase žádné příliš „bohumilé“ pohnutky. V Egyptě a pak na Sinaji Mojžíš sčítal uprchlé Izraelity, (4. kniha Mojžíšova, v Tóře zvanáBa-midbar („Na poušti“) křesťany zvaná též „Numeri“). To by člověk pochopil, neb těch 40 let v poušti to byl pěkný horor a jak říká náš bodrý lid: „pro mrtvolu občas nebylo kam plivnout“.

Krále Davida Bůh (Jahve) za pokus o sčítání potrestal. Další malér kolem sčítání v době Josefa a Marie je znám dodnes. Římané sčítali lidi o sto šest, ale když si vzpomenete, že skončili mimo jiné na byrokracii a vybírání nesmyslných daní, není to taky zářný příklad. Ale to byla pořád (skoro) legrace.

Moderní doba přinesla do sčítání nejen nové požadavky na informace, ale také díky síle byrokracie a téměř všemocnému státu neuvěřitelnou nebezpečnost. Pro ty, kdo ty listy „sčítací“ vyplnili. Vše, co o sobě státu řeknete, může být a také je většinou použito proti vám. Zapomeňte na lži, kdy vám někdo tvrdí, jak je to všechno tajné a že se nikdo nic nedozví! Kdyby to tak bylo, nemělo by sčítání lidí žádný smysl! To, co řeknete a napíšete, může být použito nejen proti vám, ale i proti vašim potomkům až do kolikátého kolena.

Základním mezníkem v našich krajích byl rok 1869, kdy bylo v Rakousko-Uhersku uděláno první moderní sčítání lidu.

S nástupem mocných předtotalitních a později totalitních režimů byly vyplněné sčítací archy v rukou byrokracie podkladem pro ničení a vraždění statisíců a milionů lidí. Za první světové války třeba k doslovnému vykrádání zásob obyvatelstva, k násilným odvodům do armády, ale i k vraždění a ekonomickému likvidování „nepohodlných národností“. Což provádělo i obdivované „mírumilovné“ Rakousko-Uhersko třeba na Balkáně a v Srbsku vůbec. Kdo byl Bosňák nebo Srb, toho pověsili, i když mu bylo třeba třináct let. Na to s hrůzou vzpomínali i naši pradědové, když vyprávěli, jak „dobývali Hercegovinu“. S Rakušanem (tedy i Čechem, Maďarem anebo Slovincem) zacházeli dle zákona.

Demokratická Československá republika provedla několik sčítání. Podle nich třeba určovala, kdo je „cikánské národnosti“. Podle toho se s ním zacházelo. Už tehdy z toho byly maléry. Židé, kteří mluvili německy, byli pro Němce „Židi“ a pro Čechy často „Němci“. To mělo tragický dopad na životy mnoha lidí, i těch, kteří napsali, že jsou po babičce původně židovské víry, ale cítí se Čechy a mluví česky. Taková maličkost, napsat, že byla babička Židovka, pak za okupace stálo tisíce lidí život. Skončili v koncentrácích.

Býti Čechem za Protektorátu pak znamenalo, že dostanete označení občana druhé kategorie a nižší potravinové dávky. Koho by napadlo, že napsat do sčítacího listu za trvání ČSR, že jsem Čech, může být nebezpečné? A že podle takovýchto statistik bude poslán celý ročník 1924 na „Totaleinsatz“ do Říše? Taková maličkost, že?!

Ke konci války jen jiná příslušnost než německá zajišťovala při „dodání„ třeba do Mauthausenu – jako u posledního transportu vězňů z Brna na jaře 1945 - a okamžitou smrt v plynu. Byli-li jste Němci či Rakušáci, nezavraždili vás hned. Stejně tak třeba při pochodu smrti 1200 žen z rakouského koncentráku na Šumavě, kde dne 7. května 1945 esesačky pustily přeživší Němky, ale „ podlidi“ hnaly pochodem do 9. května a celou dobu vraždily „slabé“ dál.

V letech 1945-1946 byla kolonka národnosti ve statistice vyplněná „Němec“ zase razítkem na odsun. Zároveň si podle stejných statistických údajů vybírali Sověti - tedy NKVD – bývalé občany carského Ruska i SSSR a posílali je do Gulagu. Většinou na jistu smrt. Stačil malý záznam - narozen třeba v Oděse (k tomu se v článku ještě vrátím).

Pak to přišlo jako tsunami: z holičů a ševců a majitelů „koloniálů“ se stali živnostníci, a tudíž příslušníci nepřátelské buržoasie. Sedláci byli „kulaci“. Soudruzi z KSČ a StB ani nemuseli moc pátrat, vše bylo v údajích ze sčítání lidu. A tak jim stačilo jen jít a konat. Koho nezavřeli (všem sebrali živnosti), toho děti nesměly studovat a měly na výběr: stavebnictví - doly - zemědělství. Ovšem jen práce rukama. Za jednu, dědou pravdivě vyplněnou, kolonku zaměstnání „švec“, tak zdánlivě nevinnou, dostaly děti i vnuci nálepku „třídních nepřátel“.

Také onen „nenápadný“ požadavek, abyste si změřili svůj byt a řekli, zda máte „referát“ na zahradě či koupelnu, nesloužil jen pro statistiky. Dříve jej využili soudruzi, dnes developeři (kterým to hned někdo „prodá“). Soudruzi si s údaji věděli rady už za totáče. Kdo má velký byt, nezjišťovali jen složitě přes OPBH, ale hlavně ze sčítacích archů. A tak jak měla stará babka „nadměrný byt“, bábu dali do domova důchodců a byteček získal soudruh. Když nebyl byt příliš nóbl, šup, už tam měla babka někoho. Třeba grázla, co vyšel z kriminálu. V jednom bytě 3+1 pak byla jedna osmdesátiletá babka, jeden kapsář a jeden vrah. Vše dle zákona. A ty srandy s chalupami! Jak nebyl úplatek, když se to chtělo převést na „rekreačku“, už tam byli nastěhováni „nepřizpůsobiví občané“. A tak by se dalo vypočítávat dál, co se všechno dá dělat s údaji o velikosti bytů!

Člověka musí napadnout různé věci. Proč je potřeba podle Unie spočítat byty a jejich velikosti? Není to proto, že soudruzi ze Západu podali v EU návrh, že má existovat zákonné „právo na byt“? Na jaký, případně na čí byt, to už rozhodnou úředníci, že? Třeba na váš. Když budete mít vy jeden byt, syn pak další a dcera domek. Začne li ještě větší boj proti oteplování, prohlásí-li se, že domů je moc a přírody málo, takže už se stavět nebude a bude se bydlet v tom, co je…. Blbost? Napadlo by vás před dvaceti lety, že budou dospělí lidé kouřit na chodníku před hospodou?

Víte nějaký reálný důvod k tomu, aby lidi měli sami počítat, jak mají velký byt? Kdyby to byl jen „nezajímavý„ údaj pro statistiky? Na co by to takový statistik sám potřeboval vědět? Aby mohl vypočítávat průměry a měl práci na dalších deset let? Až bude další sčítání? No to jistě taky! Ale to nebude ten hlavní důvod.

Nejvíc mne vytočila otázka, kde se narodila vaše matka – viz nacistická a komunistická praxe zkoumání „původu“. Taková nenápadná otázečka, že?! To je podle mě nechutná levota na druhou. Tahle otázka. Protože když napíšete, že se maminka narodila u Medzilaborců a vy se jmenujete se Bílý, tak to tam rovnou můžete napsat, že jste s 80procentní pravděpodobností Cikán. Když se vaše matka narodila v Kyjevě, jste Ukrajinec a pravoslavný. Když v Oděse nebo na Haliči, tak jste asi ruský žid. Když v Moskvě, tak jenom Rus. Možná.

Tak mohou policisté, ale i rasisté lehce objevit nenápadné naturalizované cizince, co jsou „vždycky podezřelí“. Kdyby byla maminka z Bosny a vypukl by na Balkáně konflikt, už vás mají.

Za hnusné považuji natočení klipů s lidmi, kterým zřejmě nedochází, co vlastně vykládají do kamery. Známý a oblíbený farář Czendlik vykládá o sčítání lidí jiné národnosti, jako by nevěděl, že tohle má cizinecká policie dávno spočítané. Babka plácá, že nechce být na obtíž, jako by u nás už desetiletí neexistovala pro všechny povinná „Státní správa sociálního zabezpečení“, kde je veden každý, i kdyby bydlel v největším Skotákově. A tak dál a tak dál. Nechutná a prolhaná reklama jak za bolševika o proletářích, co se musí spojit, aby bylo dobře.

Když chce dopravní podnik vědět, kolik lidí jezdí autobusy, tak si najme brigádníky a ti mu to zjistí. Na to nemusí mít žádný „census“. Kdo kde bydlí, to už je vůbec jeho věc a nikomu od do toho nic není. Bláboly o budoucích školkách jsou tak idiotské, až to bolí. To by ty dámy ve fertilním věku musely závazně vyplňovat, zda a kdy si plánují naplno vrznout a zda si vezmou pána místního anebo cizího a kde tedy dítko povijí. Bolševici měli dokonalé statistiky a nebyli schopni vyrobit dostatečný počet balení toaletního papíru. Protože, jak pravil tehdejší vtip, oni to počítali podle hlav a ne podle pr…..

Při minulém sčítání prý chybělo asi okolo 100 až 150 000 lidí, co je nenašli. Podle toho, jak to dneska vedou, to tentokrát dopadne jako ta akce „Zelená úsporám“. V „piheli tmavé“.

Ovšem pokud si myslíte, že to přeháním a že poněkud blbnu, chtěl bych vám předložit takovou alternativní budoucnost. Třeba klidně přežijete, až vám do „nadměrného bytu“ nastěhuje Unie nějakého toho „nebydlícího“ neuspořádaného občana či případně uprchlíka z Afriky či Blízkého východu, neboť „solidarita„ a „zákonný nárok na bydlení“ budou uzákoněny.

Ale téměř jisté je, že pokud nevypukne ozbrojený konflikt mezi „křižáky“ (tedy námi) a muslimy, bude se víra v Alláha čím dál tím víc v Evropě prosazovat. Možná díky demografii i převažovat. A pokud jste někdy napsali do sčítacích archů, že jste „nevěřící“, máte vy a vaše děti na malér zaděláno. Podle Koránu jsou totiž židé, křesťané a muslimové „Lidé knihy“. Tedy skuteční lidé. Podle Alláha.

(V arabštině je slovní člen "AL". "LAH" v arabštině znamená BŮH. Dohromady Alláh. Jeden jediný BŮH.) Jak praví Korán:

Je to BŮH, který posílal na zemi proroky a posly. Prvním poslem byl Adam a pak následovalo mnoho dalších (např. Noe, Abrahám, Izák, Ismael, Mojžíš, David, Jakub, Josef, Ježíš...( Mír s nimi všemi.) Posledním a konečným prorokem v této řadě byl prorok Mohammed (Mír s ním). Alláh - BŮH Všemohoucí dal prorokům a poslům písma - nejznámější jsou Tóra, Evangelium a Korán (jmenovány po sobě svaté knihy židů, křesťanů a muslimů - pozn.aut.), ale bylo jich mnohem více. Každé písmo bylo určeno pro danou dobu a pro národ, jemuž mělo být písmo doručeno, s ohledem na duchovní úroveň a vyspělost lidí dané doby a daného národa. Korán tuto řadu písem uzavírá, neboť je to konečné kompletní poselství pro celý svět a po zbytek věků.

Takže, napsali-li jste, že jste bez víry, tedy neznabozi, nebo pitomosti jako „jedisté“ či „šamanisté“, může to mít jednou daleko horší následky, než když jste napsali, že jste židé anebo křesťané. Protože jsou-li ve víře Mohamedově prvními muslimové, za nimi křesťané a židé, tak ti ostatní nejsou v podstatě vůbec lidé.

No a o tom, jak dopadají „podlidé“ rasoví i političtí, o tom už něco v Evropě víme. Takže si vyplňujte, co chcete. Já nevyplním nic. Proti koncentrákům anebo dolům na uran pro mě anebo mé potomky je 10 000 pokuty docela sranda, ne?!

P.S. Ostatně, ta pokuta je zřejmě právně nevymahatelná. Pokud někdo údaje neodevzdá, Český statistický úřad informuje příslušnou obec, čímž „nikoli nepatrně“ poruší § 22 odst. 1 zákona 296/2009 Sb. Příslušný správní úřad (obec) pak samozřejmě tuto nezákonně získanou informaci pro žádné správní řízení použít nemůže.

Což zas ale neznamená že to nějaký ouřada nezkusí...
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.