29.1.2023 | Svátek má Zdislava


PRÁVO: ÚS nedovolil zneužít Benešovy dekrety

17.1.2022

Ústavní soud v případě cisterciáků z Vyššího Brodu rozhodl, že byly politicky motivované, a umožnil tak tamnímu řeholnímu společenství cisterciáků získat v restituci zhruba 2000 hektarů pozemků v okolí.

Já tento verdikt vítám a je pro mě důkazem, že Česká republika patří k právním státům. Ústavní soud už v minulosti opakovaně napravil špatná rozhodnutí soudů nižší instance a to je i tento případ. Jednalo se o to, že sporné pozemky už byly klášteru dříve v rámci církevních restitucí vydány, nicméně Lesy České republiky toto rozhodnutí Státního pozemkového úřadu napadly s tím, že pozemky byly klášteru zabaveny na základě tzv. Benešových dekretů. Krajský soud v Českých Budějovicích tuto stížnost zamítl, nicméně odvolací Vrchní soud v Praze ji uznal, stejně tak potom v dovolání Nejvyšší soud v Brně.

Jenomže Benešovy dekrety byly proti vyšebrodským cisterciákům podle zneužity komunisty. Tato zbraň byla proti klášteru využita až po rozhodném datu obecně umožňujícím restituce, tedy až po rudém puči 25. února 1948. O zabavení klášterního majetku na základě tzv. Benešových dekretů rozhodl až v březnu osmačtyřicátého roku tehdejší Okresní národní výbor v Kaplici, čili prokomunistická instituce až v době nesvobody a neexistence právního státu zbavená prostřednictvím nezákonných tzv. akčních výborů nepohodlných lidí. Čili tento právní akt byl už z toho titulu nelegitimní a účelový.

Za druhé, Benešovy dekrety nemohly být proti klášterní komunitě uplatněny, protože ta byla jasně antinacistická. Opat Tecelin Jaksch přijal v roce 1937 v klášteře prezidenta Edvarda Beneše a naopak později po záboru Sudet se odmítl sejít s Adolfem Hitlerem. Svůj odpor k nacistům dával otec opat otevřeně najevo, a tak byl později uvězněn gestapem, stejně jako jeho další řádoví spolubratři. Němečtí nacisté také klášter v roce 1941 zrušili a na jeho majetek uvalili nucenou správu. Použití Benešových dekretů tak v tomto případě bylo de facto potvrzením nacistického bezpráví. „Nejde ani tak o pozemky, což je hmotná věc. Spíš jde o potvrzení práva a potvrzení toho, že jsme právní stát. Znamená to, že pravda skutečně hraje roli, a soud nám potvrdil, že jsme byli loajální státu,“ uvedl pro ČTK převor Cisterciáckého opatství Vyšší Brod Justin Jan Berka.

Ústavní soud tak svým nálezem zabránil zneužití Benešových dekretů. On je samozřejmě nezrušil celkově, ale soudům nižší instance poslal jasný vzkaz, že musí postupovat citlivě a v každé konkrétní kauze rozlišovat, kdy byly použity právem a kdy byly zneužity z politických důvodů, což je i záležitost vyšebrodských cisterciáků.