9.12.2019 | Svátek má Vratislav


PRÁVO: Nesuďte se

4.9.2007

Rozhodčí řízení, mediace, konciliace – to jsou slova, která se poslední dobou objevují čím dál častěji v souvislosti se zdlouhavým řízením před obecnými soudy. Jak je většinou s novými věcmi i tyto alternativy řešení sporů se rozšiřují nevíce ve velkých městech. Není však pravdou, že jsou využívány většinou zahraničními obchodními společnostmi, nýbrž nejčastěji je inkorporují do svých závazkových smluv právě menší čeští podnikatelé. Důvod je jednoduchý – otrávenost ze soudní mašinérie, která nahrává podvodníkům a spekulantům. Jdete-li se o pohledávku soudit k běžnému soudu se společností, která v tom umí chodit, je to na několik let a výsledkem často bude konkurz předlužené společnosti. Vítězství v soudní při bude jedinou vaší satisfakcí a rozsudek si můžete nechat zarámovat.

Rozhodčí řízení není však bezproblémovou oázou v poušti soudních sporů. Hrozí nám i velká rizika, pokud spor bude rozhodovat rozhodce či rozhodčí soud, kteří nejsou zcela nestranní, což je kategorie subjektivní, proto ji lze složitě posoudit. Bude-li rozhodující subjekt alespoň minimálně nenápadný, pak je možné rozhodnout spor účelově ve prospěch jedné strany. Na tyto skutečnosti upozorňují mnozí (např. www.medarb.cz) a jediným řešením je dobře volit rozhodčí doložku. První indicií zvláštního postavení žalobce může být jeho uvedení jako společnosti poskytující reference na rozhodující subjekt (některé rozhodčí instituce mají i na svých internetových stránkách vypsány firmy, pro které rozhodují, otázkou je čím se vlastně chlubí). Obě strany si musí uvědomit, že i když žalující platí poplatek rozhodujícímu subjektu, pak je to platba za spravedlivé rozhodnutí sporu, nikoli za rozhodnutí v jeho prospěch. Rozhodce není zástupcem strany, ale nezávislým „soudcem“.

(Vysokou dávku nezávislosti nabízí např. u RS při HK a AK ČR nebo MEDARB.cz)

Právní řád ČR nabízí opravné prostředky, ale ty jsou použitelné jen velmi omezeně a prokázat například nestrannost rozhodce není jednoduché. Přesto musím konstatovat, že rozhodčí řízení je velmi silná zbraň na nepoctivce, kteří v rozhodčím řízení nemají šanci průtahů a právních kliček. Jde o institut využívaný hojně v mezinárodních obchodních vztazích, vzhledem k celosvětové a snadné vynutitelnosti rozhodčích nálezů (viz. Newyorská úmluva o výkonu cizích rozhodčích nálezů, uvedená pod číslem 74/1959 Sb., kterou ratifikovalo cca 150 států, v kterých lze za stanovených podmínek jednoduše rozhodčí nález vykonat). Pokud Vám obchodní partner dluží, pak neuteče s majetkem ani do jedné ze zemí účastnících se na této dohodě.

Můžeme také vysledovat trend vyznávaný mnohými významnými podniky v Česku, a sice nepoužívat rozhodčí řízení. Je to často vypočítavost, protože jejich právní postavení je výhodnější než postavení drobných dodavatelů. Spoléhají právě na soudní mašinérii, která spolkne právě tolik času, že jejich partneři často sami zaniknou.

Mnohé rozhodčí subjekty prezentují řízení jako levné. Není tomu tak, jeho cena je srovnatelná se sporem soudním. Mnohé advokátní kanceláře také nabízejí zastoupení před rozhodcem, cena se však neliší od ceny běžné. Existuje tedy levné řešení sporů? Ano – například mediace. Důvody jsou mnohé, jedním z nejvýznamnějších rozdílů však je, že neztrácíte obchodního partnera a vaše vztahy mohou fungovat i nadále. Nepřijdete tedy o práci, partnera, kšeft… podnikáte dál a vyděláváte více. To vše ztratíte při soudech i rozhodčích řízeních. Existují také kombinace řízení mediačních a rozhodčích (vznikly právě pod vlivem multikulturního mezinárodního obchodu tak, aby vysokoobjemové obchodní transakce nekončily, ale při problémech se nacházela jejich smírná řešení).

Závěrem tedy výzva – nesuďte se. Pokud si nevíte se sporem rady, poraďte se s odborníky. Bude to něco stát, ale peníze které vynaložíte na vyřešení sporu v duchu výhra – výhra (způsob uvažování z díla Stephen R. Covey, 7 návyků skutečně efektivních lidí. pozn.autora) se vám několikanásobně vrátí.

www.hajan.estranky.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.