28.1.2022 | Svátek má Otýlie


PRÁVO: Komu slouží protikorupční policie

2.9.2015

Něco je dramaticky špatně. Elitní útvar Policie České republiky buď kryje naprosto neschopné policisty, kteří neumějí ani používat internet, anebo, a tomu se snad nechce věřit, kryje otevřené zdržování šetření závažné trestné činnosti vlivných jedinců pražského magistrátu z dob primátorování Pavla Béma a kauzy Opencard. Nevěříte?

Pokud si do internetového vyhledavače, jako je třeba Google, zadáte vedle sebe tři slova „magistrát švýcarské účty“, za méně než sekundu se objeví toto sdělení: Přibližný počet výsledků: 31 200 (0,79 s). Internetu tedy trvalo necelých osm desetin sekundy, než ze svých análů vytřídil přes třicet tisíc výsledků. I s internetovými odkazy, jako třeba Kdo zametl Janouškovy miliardy ve Švýcarsku? (Autor Martin Shabu dne 13.8.2013)

Čtenář se tam dozví, že na Vrchní státní zastupitelství v Praze přišlo 18. září 2008 důležité psaní – Žádost o právní pomoc v oblasti trestní. Zaslal ji švýcarský federální prokurátor Patrik Lamon z Bernu. Na protikorupční policii získala žádost číslo jednací OKFK-4551/ČJ-2008-22. Šlo o bankovní konta Romana Janouška, která švýcarské orgány považovaly za podezřelá.

„V žádosti bylo uvedeno, že v polovině září byly ve Švýcarsku zahájeny úkony v souvislosti s praním špinavých peněz a byl zmrazen účet společnosti Botanic Financial Corporation s 12,2 milionu dolarů, 50 tisíci eur a 30 tisíci švýcarských franků. Účet byl veden u banky Lombard Odier Darier Hentsch & Cie. Dále byla nalezena obálka s nápisem „Peťa“ a informace o jisté směnárně v Česku, jejíž jméno, lokaci ani žádné další podrobnosti neznáme. Dodejme, že švýcarská prokuratura upozornila, že přes Janouškovy účty celkem protekla částka ve výši asi dvou miliard korun. K účtu měli podpisové právo Roman Janoušek, jeho matka Jaroslava, Peter Ďurica a Jiří Toman. Ďurica vedl na pražském magistrátu odbor obchodních aktivit a dohlížel na veškerý prodej nemovitého majetku v Praze, Toman pracoval jako šéf magistrátního odboru městského investora.“ Konec zajímavého citátu...

Nutno dodat, že určitě usilovná práce protikorupčního útvaru skončila ve chvíli, kdy jeho ředitel Tomáš Martinec v lednu 2009 oznámil švýcarské straně krátkým dopisem, že Roman Janoušek nečelí v České republice žádnému trestnímu stíhání...

V létě 2015 stejná protikorupční policie, přesněji Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Odbor korupce, 2. oddělení, pplk. JUDr. Mgr. Gejza Rakaš, tohle zjevně neví. Pan podplukovník sice osobně pět let vyšetřoval do nejmenších podrobností kauzu Opencard a musí ji znát jako svoje vlastní boty, včetně dohadů, kam se z projektu ztratily stovky milionů. Vždyť právě v těchto dnech státní zástupkyně Dagmar Máchová na základě jeho pečlivé práce posílá před soud bývalého primátora docenta Bohuslava Svobodu i s celou radou hlavního města Prahy v dalším dílu „kauzy Opencard“.

Pan podplukovník JUDr. Mgr. Gejza Rakaš dostal v červenci od stejného Městského státního zastupitelství v Praze k prošetření doplněné trestní oznámení bývalé pražské zastupitelky Ing. Jany Ryšlinkové a Pražského fora „z prosince 2009 ze dne 11.6.2015“. Nechme stranou, že toto podání bylo adresováno Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci a kritizovalo, že pražské vyšetřování vědomě opomenulo důležité části původního podání. Ke stejnému závěru, mimochodem, došla i parlamentní vyšetřovací komise, o které ještě bude řeč. Jak je zvykem, věc nejlépe vyšetří sám vyšetřovaný, a proto skončila na stole stejného podplukovníka Rakaše, který ona opomenutí dopustil...

Pan podplukovník napsal 5. srpna dopis Janě Ryšlinkové s několika otázkami, které mu měla zaslat do patnáctého srpna s tím, že: „... pokud tyto nedostatky do stanoveného termínu neodstraníte, k Vašemu podání se ve smyslu ust.§ 54, odst. 4 tr. řádu nadále nebude přihlížet.“ Podací razítko pošty je kupodivu až desátého, Ing. Ryšlinková doporučený dopis dostala až třináctého. A tak se nic asi vyšetřovat nebude...

Neméně zajímavý je obsah tohoto dopisu: „... uvádíte skutečnosti, týkající se 2 kont ve švýcarských bankách, k nimž měli mít přístup pracovníci MHPM nichž byly uloženy stamilionové částky, kdy tato informace měla zaznít na PVK.“

Malá autorova poznámka pro pohodlí čtenáře: Chybějící předložka i zdeúřední jazyk jsou ponechány bez opravy. PVK nejsou Pražské vodovody a kanalizace, ale „Parlamentní vyšetřovací komise k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard.“ Konec poznámky.

„Policejní orgán se seznámil se závěrečnou zprávou vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověřování způsobu vyšetřování kauzy Opencard, kde však tato skutečnosti není uvedena. Policejní orgán ÚOFK rovněž v rámci jemu známých veřejných zdrojů, jejich předmětem je projekt Opencard, nezjistil, že by taková informace zde byla uvedena.“

Druhá autorova poznámka: Pan podplukovník Rakaš před vyšetřovací komisí Sněmovny sám vypovídal. Pokud by se podíval na webové stránky Parlamentu České republiky www.psp.cz pořádně, našel by tam u výsledků práce ctihodné vyšetřovací komise pod Usnesením č.18 z 26.června 2014 i dopis komise Nejvyššímu státnímu zástupci, kde by se v bodě 3 dočetl, že státní zástupkyně Dagmar Máchová odmítla k otázce zmíněných švýcarských kont vypovídat s tím, že „pro tuto věc nebyla zbavena mlčenlivosti“. A o pár stránek dál by se dočetl, že to byl jeden z důvodů, proč sněmovní komise v prosinci 2014 podala na paní státní zástupkyni trestní oznámení... Konec poznámky.

Dopis Ing. Janě Ryšlinkové dále pokračuje: „Vzhledem k tomu Vás ve smyslu ust. §59 odst 4 tr. řádu žádám o doplnění Vámi výše uváděné skutečnosti ohledně 2 švýcarských kont, a to zejména, kdo tuto informaci konkrétně uvedl, o jaké účty se jedná, ve kterých bankách jsou vedeny, které konkrétní osoby k těmto účtům mají přístup a jaký mají mít vztah k prověřovanému případu v rámci projektu Pražského centra kartových služeb (Opencard). Policejnímu orgánu ÚOKFK rovněž není známa Vámi uváděná zkratka „MHPM“, a vzhledem k tomu žádám, aby jste uvedla o jaký konkrétní subjekt se v této souvislosti jedná.“

Třetí malá autorova poznámka: Jedná se o na první pohled jasný překlep ve zkratce výrazu Magistrát Hlavního města Prahy (MHMP), samotným panem podplukovníkem použitý v desítkách případů v různých dokumentech kauzy. Taktéž tvrzení, že nezná dokumenty vlastního pracoviště, jako je například zmíněný dopis číslo jednací OKFK-4551/ČJ-2008-22, je – řekněme - málo pravděpodobné a velmi zajímavé.

A na konci dvoustránkového dopisu policejní orgán ještě žádá o „přiložení písemných podkladů k těmto účtům“, jako by soukromá osoba z Prahy měla denodenně přístup k cizím bankovním účtům v zahraničí, a zdůrazňuje důležité sdělení, že „v případě, že tyto nedostatky do stanoveného termínu neodstraníte, k Vašemu podání se ve smyslu § 59 odst 4 tr.řádu nadále nebude přihlížet“.

Závěr ať si ctěný čtenář udělá sám. Prvního září začal proces s Bohuslavem Svobodou a spol., vyšetřovaný stejným podplukovníkem JUDr. Mgr. Gejzou Rakašem a předkládaný soudu státní zástupkyní Dagmar Máchovou, na kterou je v prakticky identické věci podáno parlamentní komisí trestní oznámení. Ostatně jak to, že proto není vyloučena z obžaloby v této věci?

Jak pan podplukovník, tak paní dr. Máchová jsou - služebně – veterány svých rezortů. Své postupy i služební návyky tříbili během dvacetiletí, kdy českou veřejnou žalobu prakticky řídil pan Grygárek. A možná, že s panem Grygárkem sdíleli nejen svoje postupy, ale i vztahy a loajality k politickým místům, která si pana Grygárka na exponovaném místě ve vlastním zájmu držela. Nedávný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil mluvil dokonce o úmyslném zametání citlivých kauz pod koberec. Takové zametání zahrnuje i obviňování nevinných, když už něco prasklo, a ohleduplné vyvedení vlivných. Nemluvil-li Pospíšil pravdu, ať je pohnán před soud za šíření poplašné zprávy. Mluvil-li pravdu, pak je iluzí, že by veteráni Grygárkovy éry mohli fair vyšetřovat takovéto kauzy. QED

Psáno pro www.hlidacipes.org

Autor, bývalý disident a novinář, učí na New York University v Praze

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem autora)Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.