5.12.2023 | Svátek má Jitka


PRÁVO: Bolek Polívka složil karty

5.6.2013

Známý herec nečekaně prodal své pozemky v Olšanech podnikateli Seidlovi, konkurz na jeho farmu se značně komplikuje

Příběh konkurzu na Farmu Bolka Polívky prodělal další dramatický zvrat a vztahy mezi věřiteli se vyostřily. Herec již nevlastní mnohahektarové pozemky, které pohostinský areál obklopují. A naopak do věřitelského výboru se nedostal podnikatel Alexandr Seidl, ačkoli přihlásil třiapůlmilionovou pohledávku zajištěnou majetkem podniku. Seidl přitom vystupuje jako Polívkův mecenáš.

Rozpory mezi věřiteli se v posledních dnech posunuly do bezmála válečného vztahu. Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, která si nárokuje 21 milionů za dotaci z evropských fondů, již poskytla na dostavbu hotelu na farmě, by ráda prodávala podnik v provozu. Tomuto řešení dává přednost také insolvenční správce Michal Edl. Předpokládá totiž vyšší výnos pro věřitele. Naproti tomu zájmem Seidla je podnik co nejrychleji prodat, ať bude výtěžek jakýkoli. A je nutné připomenout, že hru má dobře rozehranou a k definitivnímu vítězství nyní drží většinu trumfů v ruce. Pro ostatní věřitele však takové rozuzlení bude znamenat jediné: většina těch, jimž farma dluží mnohamilionové částky, o ně víceméně nenávratně přijdou.

Zaplať dvakrát

Známý herec už nemá příliš šancí do budoucnosti svého podniku mluvit. Prodejem svých pozemků Alexandru Seidlovi, byť byly zastavené, se svému mecenášovi v podstatě vydal na milost. Mimochodem sama kupní smlouva, již lze nalézt v katastru nemovitostí, je kulantně řečeno nestandardní. Boleslav Polívka podle ní prodává pozemky v okolí olšanské farmy firmě Cygnet, za niž vystupuje Seidlův syn Daniel, za 1 995 710 korun, což má být cena určená znaleckým posudkem. Kupní cena je přitom splatná až k počátku roku 2019.

Kontrakt zároveň zřizuje do budoucna Polívkovi předkupní právo, a to do stejného data, kdy je kupní cena splatná. Předpokladem ovšem je, že herec splní uvedené podmínky. Především tu, že uhradí plně pohledávky kupujícího, které v nominální výši dosahují 7,5 milionu korun. Roční úrok byl stanoven na osm procent. Smlouva vyčísluje také sumu pravidelné měsíční splátky na 152 tisíc korun, přičemž poslední z nich je splatná opět 1. ledna 2019.

Seidlova firma Cygnet vlastnictví k pozemkům přitom nabývá "dnem, kdy dle této kupní smlouvy bude povolen vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí". To se stalo 2. května tohoto roku.

Uvedených 7,5 milionu korun, které Boleslav Polívka dluží, přihlásil Seidl do konkurzu na farmu jako podmíněnou a nezajištěnou pohledávku. "Kupní smlouva je velmi zvláštní. Hlavně nechápu, proč pan Polívka prodává všechny své pozemky za necelé dva miliony korun, když jeho partnerka Marcela Černá ještě před měsícem tvrdila, že mají hodnotu sedmnácti milionů," podivuje se insolvenční správce Edl.

Ke kupní smlouvě se váže ještě jedna pikanterie, kterou je pravost podpisů prodávajícího a kupujícího. Ty stvrdil advokát Miroslav Bartoň, který původně vystupoval jako právní zástupce Farmy Bolka Polívky. "Těsně před věřitelskou schůzí ale byl tento vztah vypovězen," uvádí správce Edl. Bartoň je zároveň blízkým spolupracovníkem Alexandra Seidla.

Seidl mimo výbor

Informaci o prodeji pozemků dostal správce v den první schůze věřitelů a tímto krokem Alexandr Seidl ostatní věřitele knokautoval. Vzhledem k tomu, že pozemky farmu obklopují a zčásti pokrývají i přístupovou cestu, byl insolvenční správce vyzván k pravidelné úhradě nájemného 15 tisíc korun měsíčně. Každý, kdo by měl zájem o nákup farmy z konkurzu, tak musí najít společnou řeč se Seidlem, potažmo Bolkem Polívkou, bez jehož účasti prudce klesá tržní cena pohostinského zařízení.

Ostatní věřitelé se nechtějí nechat odstavit do role statistů a úder si nenechali líbit. Jak lze vyčíst z insolvenčního rejstříku, soudce vyloučil Seidla z hlasování, protože jeho pohledávka nebyla připuštěna k přezkumu. Insolvenční správce totiž žádal o doplnění dalších dokladů. Podobně byly kromě jiných vyřazeny i pohledávky Seidlovy firmy Cygnet, Boleslava Polívky a Divadla Boleslava Polívky. "Tyto pohledávky byly zařazeny na zvláštní přezkum," vysvětlil správce Edl.

Může se dokonce stát, že budou některé z pohledávek popřeny. Rozřešit problém by pak musel soud v takzvaném incidenčním sporu. Zmíněných 7,5 milionu korun, které si nárokuje firma Cygnet, se například do konkurzu dostalo především na základě notářského zápisu, v němž společnost Farma Bolka Polívky jako ručitel vyslovila souhlas s uznáním dluhu. Z tohoto titulu má být hercův dluh účinný i vůči ní. Ovšem notářský zápis byl signován 2. listopadu 2012, tedy až po zahájení insolvenčního řízení na farmu, což bylo 19. října. Proto by tyto závazky mohly být vůči ostatním věřitelům bez účinku.

Mezi členy věřitelského výboru soudce odklepl UniCredit Bank, jež disponuje majetkem zajištěnou pohledávkou kolem půl milionu korun, strůjce insolvenčního řízení - stavební firmu Kaláb -, jíž má Farma Bolka Polívky dlužit více než devět milionů korun, a Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod, která si nárokuje 21 milionů.

Celkem správce zahrnul do seznamu věřitelů na čtyři desítky věřitelů s celkovou hodnotou pohledávek 39,5 milionu korun. Největším z nich je Regionální rada. Zajištěním disponují pouze tři z nich, kromě podnikatele Seidla je to UniCredit Bank a Česká spořitelna.

Nevyslyšená nabídka

Insolvenční správce by rád farmu zprovoznil alespoň v částečném režimu, aby si mohla vydělávat na provoz. K tomu ovšem potřebuje posvěcení výboru věřitelů. Výtěžek z konkurzu výrazně ovlivní, zda bude nakonec farma prodána jako podnik, nebo bude majetek rozprodán po jednotlivých nemovitostech.

I Boleslav Polívka měl šanci, jak vyjít z konkurzu se ctí. Od zdrojů obeznámených s průběhem konkurzu, které si nepřály zveřejnit své jméno, týdeník Euro zjistil, že se s hercem pokusili ještě v počátcích řízení domluvit investoři.

Byli ochotni koupit celý podnik a vyplatit další Polívkovy závazky. Výměnou za poskytnutí jména měl získat možnost pokračovat v tom, proč farmu vybudoval, a tím si zachovat i možnost výdělků. Dohoda ale nakonec spadla ze stolu. Místo toho herec podepsal zmíněnou kupní smlouvu s podnikatelem Seidlem, která šanci na konstruktivní řešení situace farmy a její budoucnost značně komplikuje.

Týdeník EURO 22/2013, 27.5.2013