16.8.2022 | Svátek má Jáchym


MÉDIA: Skrytá síla demokracie

26.2.2016

Svržením komunistické diktatury jsme se přihlásili k demokratickému společenství. Demokracie však nepadá z nebe jako nějaký božský dárek sama od sebe. Aby vše fungovalo tak jak má, musíme se demokracii nejprve naučit. Jedině tak může nakonec proniknout do našich genů a vůbec do celého našeho „krevního oběhu“. Jde však o proces, který je často velice bolestivý. Přesto, že jsme národ celkem vnímavý a řekl bych i vzdělaný, tu a tam něco nevyhnutelně zaskřípe. Na „výuku“ jsme dostali celých 25 let, takže bychom mohli očekávat, že se konečně dostaví nějaké výsledky. Jenže skládanka střípků, které se říká skutečnost, vypadá stále poněkud neutěšeně.

ČT ignoruje kritiku zdola

Většina kritiky, která se neúprosně valí na vedení ČT, se pochopitelně týká způsobu informování o muslimském imigračním nájezdu na Evropu. Kritici vytýkají zpravodajcům a Radě, která nad jejich veřejnoprávní činností bdí, zejména porušování jejich vlastních pravidel o vyváženosti a objektivitě toku informací. Sama televize i její Rada kritiku převážně odmítá, někdy bagatelizuje a zametá ji pod koberec, jak jen může. Když už jsou nuceni písemně odpovědět, kritik dostane odpověď typu: „Vaše názorové zázemí je zřejmě jiné, než názorové zázemí Rady a vedení ČT.“ Mlžení, tendenční úprava skutečností a nenápadné stranění propagátorům multikulturalismu na úkor obhájců zachování národní identity, to všechno zůstává na obrazovkách už řadu let.

23. února nám to na ČT24 v pořadu Horizont předvedl Daniel Takáč v segmentu, kde se diskutovalo o demonstraci, která proběhla dne 6. února 2016. Doplňme, že tato demonstrace je označována jako největší pražská demonstrace od událostí v listopadu roku 1989. Takáčova úvodní věta zněla přibližně: „6. února se shromáždilo v Praze odhadem 10 000 demonstrantů pro a proti přijímání uprchlíků...“ Podívejme se blíž na tento klasický příklad manipulace s fakty.

Za prvé. Nešlo o demonstraci proti přijímání uprchlíků, byla to demonstrace proti řízené islamizaci Evropy. Všechny uprchlíky, kteří u nás chtěli zůstat, a to jakéhokoli vyznání, jsme přijali a podle platných zákonů naší země jsou podrobeni proceduře azylového řízení. Proti tomuto postupu nikdo neprotestoval.

Za druhé. Původní zprávy ČT o počtu demonstrantů zřejmě záměrně snižovaly počty demonstrujících na jednotlivých místech. Zdálo by se, že náhlé přiznání většího počtu demonstrantů je určitý pokrok, jenže podle nezávislých pozorovatelů jich bylo pravděpodobně ještě mnohem více.

Za třetí. Informace o tom, že to byla celoevropská demonstrace, která proběhla v mnoha městech nejméně dvou desítek evropských zemí, se dostala ve zpravodajství jaksi do pozadí, takže o celkových počtech demonstrujících Evropanů jsme se mnoho nedozvěděli.

Za čtvrté, a to je pro mne důkazem záměrné manipulace, bylo použito slovní spojení pro a proti. Mělo vyvolat dojem, že se jednalo o jakousi „vyváženou“ demonstraci příznivců islámské emigrace proti jejich odpůrcům. Všimněte si, že slovo „pro“ stálo na prvním místě. Jaká byla skutečnost? Kdo z vás jste tam náhodou byli, tak jste sami viděli, že odpůrců islamizace mohlo být tak 99 %, a zastánců islamizace nejvýše jedno procento. Navíc, uvnitř tohoto jednoho procenta vznikl skandál okolo skupinky „zakuklenců“, která měla být údajně kýmsi záměrně objednána, aby sehrála roli „ultrapravicových“ extrémistů, kteří měli vyvolat pouliční šarvátku. Ultrapravičáci v tom nepřehledném množství demonstrantů zřejmě někomu chyběli. Ono by pak bylo mnohem jednodušší dát celé té demonstraci ultrapravicovou nálepku. Takže jaké pro a proti, demonstrovali především ti, kteří byli proti. Demonstrovali běžní občané, žádní organizovaní neofašisté nebo rasisté. Lidé přišli, aby hájili svou národní identitu před multikulturalistickou manipulací, kterou byla zasažena celá západní a střední Evropa.

Závěr zní, že veřejnoprávní televize, kterou si konec konců financujeme koncesionářskými poplatky sami, stále neplní uspokojivě poslání, kvůli kterému byla ze zákona zřízena. Veřejnoprávní televize má být službou společnosti, má hájit její nejvlastnější hodnoty. Nesmí se stát nástrojem manipulace veřejnosti pod tlakem nejrůznějších „nadnárodních“ zájmů. Zatím jsme stále národem Čechů, Moravanů a Slezanů, nikoli nesvéprávným protektorátem Evropské unie.

Další výhrady

Mít výhrady je přirozené. Alespoň v demokracii. O tiskové konferenci slovenského premiéra Fica, která následovala bezprostředně po sjezdu jeho Sociální demokracie, jsme se u nás dověděli pouze z internetu. Fico zde jednoznačně formuloval jednu ze zásad slovenské emigrační politiky: „Nedovolíme vznik ucelených islámských komunit na našem území“. Zdá se, že musí být velmi dobře informován o nebezpečích tzv. politického islámu, možná více a lépe, než mnoho našich domácích politiků. Někdo namítne, že šlo pouze o předvolební populismus. Mně se to tak nejeví. Tento politik se vůči svému národu jen chová zodpovědně. Uprchlickou invazi rozhodně nezavinil žádný Slovák a Fico svým postojem pouze naplňuje to, co před volbami svým voličům slíbil. Je to až dětsky prosté. Jeho první slib zněl, že se za jeho vlády nebudou mít hůř, než za té minulé.

Projev našeho presidenta Zemana ze dne 12. února v Bratislavě jsme si také mohli poslechnout pouze na síti, nikoli v ČT24, kam nepochybně patřil. Projev je pozoruhodný, protože nejde jen o stručné vyjádření k tomu či onomu aspektu emigračního problému, je to delší a jistě promyšlené zhodnocení situace, v níž se právě nacházíme. Portál LiveLeak, který projev uveřejňuje, své video nazval „Část projevu o přistěhovalectví a islámské kultuře“ a pokračuje „jeden z mála světových vůdců, kteří jsou ochotni otevřeně hovořit o islámu, islámské imigraci a jejich souvislostech“. Zemanovo vystoupení můžete najít na zde. Dále se dočteme, a to je také velice zajímavé, že po uveřejnění Zemanova projevu protestovala Saúdská Arábie a pozvala si našeho velvyslance v Rijádu na kobereček. Více dodávat netřeba. Začíná být zřejmé, odkud fouká vítr v případě financování muslimské emigrace do Evropy.

Česká televize očividně straní silám, které ve vedení EU už několik let v otázce, jak řešit evropskou emigrační krizi, fatálně selhávají. ČT se odvolává na pokyny Rady pro vysílání, Rada se odvolává na pokyny a doporučení ze strany EU a také některých našich politiků, kteří budou mít na celkovém selhání vedení EU nakonec také svůj podíl. Uzavírá se kruh, který podle nich nemá být možné veřejně kritizovat. Dokud ještě máme ústavou zaručenu svobodu slova, kritizujme. A kritizujme dřív, než bude pozdě.