29.5.2022 | Svátek má Maxmilián, Maxim


MÉDIA: Jak snadno z vás ČT a iDnes udělají hlupáky

9.10.2007

Dostat byť minimálně od linie hlavních vládoucích stran a jejich představitelů odlišné názory do České televize a Českého rozhlasu je úkol nejen téměř nadlidský, ale člověk by řekl nemožný. Stejně je tomu i v případě naprosté většiny z těch několika novin, které ještě v ČR vycházejí. Mnozí z nás se o tom přesvědčili při posledních parlamentních volbách. Tehdy se Česká televize rozhodla, že naprostou většinu vysílacího času, dle mého názoru přes 90 procent, poskytne politickým stranám, které vyhrály již volby minulé. Ostatním pro jejich názory nechala v naprosté většině jen noční vysílací čas mezi půlnocí a ránem a ČT 24. Již to bylo myslím jasné porušení demokratických principů, podle kterých by měl mít každý v nových volbách stejnou šanci. Přitom se má zdánlivě jednat o svobodné, veřejnoprávní instituce demokratického státu otevřené všem, a to i menšinovým názorům. V minulosti však již několik moderátorů a pořadů doplatilo na přílišnou otevřenost v komunikaci s hosty či při popisu a zpracování aktuálního dění.

Možná i proto moderátor pořadu ČT 24 rázně ukončil jeden z konečně otevřených projevů, jakých v hlavních českých médiích slyšíme stále méně. Domnívám se především díky angažovanosti našich předních politiků, jak už to u nás můžeme sledovat delší dobu. Ekolog a učitel FHS UK Ivan Rynda pojal otázku globálního oteplování jinak, než jak to mají stále raději představitelé našich hlavních médií. K těm se přidala i redakce iDnes, která již nevyhledává společensky závažné causy v ČR a raději kvalitou svých článků poslední roky stále více padá na úroveň nejlacinějšího bulváru.

Stačilo, když host otevřeně zodpověděl několik otázek a své odpovědi doprovodil neskrývaným úsměvem a mávnutím rukou nad úrovní informovanosti i komunikace Václava Klause v otázkách globálního oteplování. Moderátor pořadu ČT 24 pak rozhovor ukončil dříve s nezastřeným náznakem, že tázaný zřejmě neví, co říká. V článku časopisu iDnes se pak objevila celá řada tvrzení zpochybňujících odbornou úroveň odpovědí Dr. Ryndy. Podporovala tak postoj moderátora a možná i dalších z vedení ČT 24, kteří daný rozhovor předčasně ukončili. Jejich argumentace k tomuto kroku zněla, že daný host ne zcela správně gestikuloval a dokonce odpovídal až nesrozumitelně. Přitom ať jsem tento rozhovor sledoval já i další lidé, shodli jsme se v názoru, že host nejenže hovořil zřetelně k tématu, ale jak se osobně domnívám evidentně s větším přehledem než moderátor. Jediný problém dotyčného, který pak byl některými médii dohnán až k omlouvání se za své vystoupení a zdůvodňování to chvilkovou indispozicí, vidím v něčem jiném. Konečně otevřeně popsal to, jak se naprostá většina infomovaných vědců a státníků světa dívá na postoje českého prezidenta Václava Klause, k čemuž i debata měla podle úvodu směřovat. Obdobně už většina vyspělé a akademicky vzdělané Evropy vnímala ekonomické postupy a teorie tehdy premiéra Klause a jeho spolupracovníků. Ten také zkoušel poučovat celou Evropu ba i svět o správnosti české cesty privatizace atd., aby po pár letech zavedl ČR do zřetelné blízkosti praktického kolapsu ekonomiky i životní úrovně, jež nenastala zřejmě jen díky příchodu vlády Miloše Zemana. Dnes se stal dotyčný odborníkem na globální oteplování.

Jak se zdá, kritizovat teorie podobných českých prominentů se opět nevyplácí, aby člověk nezačal být zesměšňován některými patolízaly v ČT, iDnes a dalších podle mne evidentně stranicky řízených médiích. Možná je však i v hlavních médiích čas daleko otevřeněji kritizovat názory a životní postoje vedoucích politiků. Jako Dr. Rynda hovořit o tom, jak asi rozumí tomu, co dělají a jestli to vůbec dělají správně. A to nejen v řešení toho, co může mít pro svět nakonec daleko horší dopad než ekonomické reformy a postupy v ČR za vlády „géniů ekonomů“. Za prof. Klause a jeho okolí hlásajícího, že udělají z ČR ekonomického tygra Evropy. A všichni víme, jak to skončilo jejich pravidelným objevováním se v televizi s prosbami, o kolik si mají víc lidé utáhnout opasky. Že pak ty jejich „reformy“ konečně vyjdou. Že by byli rádi, kdybychom místo tygra skončili aspoň jako spokojené vesnické české kočky domácí, už raději ani nic později nezdůrazňovali. Chybné postoje v mnoha otázkách nás budou všechny s vysokou pravděpodobností stát více než tehdy.

Je vskutku udivující, jak velká část mediálních institucí v naší zdánlivě „svobodné společnosti“ dokáže zapomínat na svou funkci. Navíc jsou placeny z peněz všech daňových poplatníků. A to včetně dříve informačně hodnotných médií jako iDnes zapomínat po pár letech od pádu komunismu 1989, jak se tehdy žilo. Jak takový režim dopadl a jak celý stát jen degeneroval a upadal po všech stránkách - morální i ekonomické. Především proto, že se nemohly hlásat jiné názory a postoje než ty diktované oficiální linií stranického vedení. Dnes se v ČR etablovalo několik politických stran i s jejich představiteli, kteří si evidentně stále více dokáží hlídat i prakticky všechna hlavní média v ČR. Přitom ty představitele známe a smějeme se jim a jejich aférám kolikrát více než dr. Rynda v ČT 24 Václavu Klausovi.

Jsem si osobně naprosto jist, že podobná situace může vést jen ke stále větší sterilnosti a cenzuře názorů v českých médiích. To povede k ještě menší sledovanosti a poslechovosti České televize, Českého rozhlasu i dalších médií, která by měla přispívat k rozvoji ČR. Jak však něco zlepšovat, když si člověk už nemůže prakticky vybírat z více nezávilejších názorů. Můžeme jen poslouchat pár etablovaných dinosaurů a chvalozpěvy na ně z úst „nezávislých moderátorů“, „nezávislých médií“ a „nezávislých hostů“. Důsledkem bude ještě větší zahnívání české politické scény a zhoršující se pohled veřejnosti na ni. Je třeba to začít měnit. Protože jestli se to nepodaří a ještě více vedoucích médií i redaktorů bude jen vynikat v servilnosti stranickým sekretariátům, doplatíme pak na to zhoršenou kvalitou života v ČR z 99.99999 procent všichni.

Nakonec bych rád dodal, že i kdyby byl v pořadu ČT24 dr. Rynda ve stavu částečné opilosti, nevadilo by mi to. Odpovídal totiž nejen se značnou erudovaností, ale i s humorem a barvitou ironií v hlase. Dr. Rynda tak nanejvýš trefně vyjadřoval absurditu postojů prezidenta Klause v očích značné části české veřejnosti. Evidentně se také nenechával zaskočit lacinými taktickými triky zřejmě „dobře“ proškoleného moderátora.

Bylo by mi milejší, aby pod vlivem alkoholu vystupovali v médiích nejen všichni politici, ale i „nezávislí moderátoři“ České televize a Českého rozhlasu. Alespoň by nám konečně upřímněji vyjevili své názory. Občané by pak jistě začali ochotněji platit poplatky za stále nesledovatelnější a neposlouchatelnější česká média.

Autor je členem SNK Evropští demokraté