17.5.2021 | Svátek má Aneta


EKOLOGIE: Obnovitelné zdroje nás nespasí

27.2.2006

Spoléhat se na jediný zdroj energie a jiné zásadně odmítat se nevyplatí. Zřejmě i v budoucnu budeme potřebovat všechny.

Jako bychom se vraceli o padesát let zpátky. Tehdy, po Eisenhowerově řeči Atom pro mír přednesené v OSN ovládla svět euforie levné a v dostatečném množství dostupné energie pro všechny. Zdálo se, že jaderné reaktory vyřeší všechny problémy energetiky vyvolané rychlým růstem hospodářství, a tedy i spotřeby. Nezaznamenal jsem však, že by se tehdy tvrdilo (a ani nejzarytější zastánci atomové energetiky tak nikdy nečinili), že jaderné zdroje spasí lidstvo a všechny ostatní můžeme poslat na smetiště dějin.

Teprve nyní se tyto úvahy objevují, pravda, v poněkud jiném gardu: Zlikvidujme neekologické (čti neobnovitelné) zdroje, tedy především atomové, pak uhelné a nakonec přesedlejme v dopravě z ropy na něco jiného, a nahraďme je vodními, větrnými, slunečními, spalováním biomasy atd. atp. A hodně šetřeme, dodávají ekologističtí hlasatelé nové pravdy.

Do čela těchto směrů se v posledních měsících propracoval německý sociálně-demokratický ministr životního prostředí Sigmar Gabriel. Do roku 2050 prý jeho země sníží spotřebu primárních energií (tedy především pohonných hmot a elektřiny) na polovinu, přičemž ze zbývající poloviny plných padesát procent zajistí obnovitelné zdroje. Atom zmizí, podíl uhlí se sníží na minimum, ropa a zemní plyn se o zbytek podělí zhruba rovným dílem (po čtvrtině veškeré spotřeby). Německé emise CO2 díky tomu klesnou na pětinu dnešního stavu.

Zda je to reálné, si musí zvážit sami Němci. U nás se tento koncept nedá použít v žádném případě. Češi (a nepochybuji o tom, že ani naši němečtí sousedé) budou sotva ochotni omezovat spotřebu energií, a tedy životní úroveň. A na to, aby se dnešní podíl obnovitelných zdrojů na ní zvýšil z řádově desetin až na padesát procent, nemáme potenciál ani peníze. A navíc, stejně jako u dalších elektráren, narážíme i zde na silně odmítavý postoj veřejnosti: Obyvatelé obcí, v jejichž okolí by se mohly stavět například větrníky (o přehradách ani nemluvě!) jsou v nejlepším případě na rozpacích. Okamžitý profit se při jejich úvahách konfrontuje s dlouhodobými nevýhodami takových „hostí“.

I při velice nadsazeném odhadu ministerstva životního prostředí dokáží české obnovitelné zdroje vyprodukovat zhruba jedno procento tuzemské elektřiny. Nemusím připomínat, že podstatně dráž než ostatní elektrárny, a to i při započtení externích nákladů, jež jsou skutečně u obnovitelných (a atomových) minimální.

Tvrdí-li například představitelé Hnutí Duha, že „větrné elektrárny mohou podstatně snížit exhalace i těžbu uhlí a uranu, a proto zaslouží podporu“, pak buď nevědí, o čem mluví, anebo jim jde hlavně o onu podporu. Dnes na ni přispívá každý občan, který používá elektřinu – tedy my všichni.

A domnívají-li se v Německu, že rostoucí energetické problémy své země (a možná i lidstva) vyřeší svými programy, je to do značné míry jejich věc. Až na to, že kvůli fyzikálním vlastnostem elektřiny se problémy s udržením rovnováhy v síti vyvolané 16 tisíci megawattů instalovaných v tamních větrných elektrárnách promítají až k nám – a naše republika tak na ně vlastně doplácí.

Přes všechny nedostatky větrných (i dalších obnovitelných) zdrojů nejsem jejich odpůrcem. V zápase o snižování emisí – a nejen skleníkových plynů – nám pomáhají a zřejmě i v budoucnu budou pomáhat. Nespasí nás však, jako nás od energetického hladu nezachrání zřejmě žádný jiný.

Autor je členem výboru České nukleární společnostiVěděli jste, že můžete ovlivnit riziko vzniku alergie vašeho děťátka?
Věděli jste, že můžete ovlivnit riziko vzniku alergie vašeho děťátka?

Alergie je nemoc dnešní doby. V České republice je až 25 % alergických dětí a tento počet pořád stoupá. Lze nějak vzniku alergie předejít?


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.